WORKSECTION

Мітки

Отримання списку тегів для завдань через API: get_task_tags

Приклад get_task_tags запиту

?action=get_task_tags
Повертає дані по тегах для завдань

Необов'язкові параметри:
 • group — фільтр за набором тегів
  Можна вказувати назву набору або ID набору (можна отримати через цей же метод у масиві group, який повертається, або через метод get_task_tag_groups)
 • type — фільтр за типом набору тегів, можливі значення: status, label
 • access — фільтр за видимістю набору тегів, можливі значення:
  • public — доступний всім командам (у тому числі клієнтським)
   статуси завжди видимі та мають значення public
   private — доступний тільки для внутрішніх команд компанії

Повертаються наступні дані:
 • id — ID тега
 • title — назва тега
 • group — інформація щодо набору тегів

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
"status": "ok",
"data": [
{
"title": "LABEL_NAME",
"id": "LABEL_ID",
"group": {
"title": "GROUP_NAME",
"id": GROUP_ID,
"type": "label",
"access": "public"
} }, {
"title": "STATUS_NAME",
"id": "STATUS_ID",
"group": {
"title": "GROUP_NAME",
"id": GROUP_ID,
"type": "status",
"access": "public"
}
}
]
}

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення тегів для завдань через API: add_task_tags

Приклад add_task_tags запиту

?action=add_task_tags&title=LABEL_NAME_1,LABEL_NAME_2&group=GROUP_ID
Створює теги для завдань в обраному наборі тегів
*при відсутності тегів з аналогічною назвою

Обов'язкові параметри:
 • group — набір тегів, в якому необхідно створити тег
  Можна вказувати назву набору або ID набору (можна отримати через цей же метод у масиві group, який повертається, або через метод get_task_tag_groups)
 • title — назви тегів (через кому)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "title": "LABEL_NAME_1",
      "id": LABEL_ID
    },
    {
      "title": "LABEL_NAME_2",
      "id": LABEL_ID
    }
  ]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Встановлення/зняття тегів у завдання через API: update_task_tags

Приклад update_task_tags запиту

?action=update_task_tags&id_task=TASK_ID&plus=Tag1,Tag2&minus=Tag3,Tag4
Встановлення нових і знаття старих тегів у обраному завданні

Обов'язкові параметри:
 • id_task — ID завдання

Необов'язкові параметри:
*теги можна вказувати за їх назвами (повний збіг) або ID (можна отримати через метод get_task_tags)
 • plus — список тегів (через кому), які необхідно встановити
 • minus — список тегів (через кому), які необхідно зняти

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok

{
  "status": "ok"
}

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Отримання списку наборів тегів для завдань через API: get_task_tag_groups

Приклад get_task_tag_groups запиту

?action=get_task_tag_groups
Повертає дані по наборах тегів для завдань

Необов'язкові параметри:
 • type — фільтр за типом набору тегів, можливі значення: status, label
 • access — фільтр за видимістю набору тегів, можливі значення:
  • public — доступний всім командам (у тому числі клієнтським)
   статуси завжди видимі та мають значення public
   private — доступний тільки для внутрішніх команд компанії

Повертає наступні дані:
 • id — ID набору тегів
 • title — назва набору тегів
 • type — тип набору тегів
 • access — видимість набору тегів

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
"status": "ok",
"data": [
{
"title": "GROUP_NAME_1",
"id": GROUP_ID,
"type": "status",
"access": "public"
},
{
"title": "GROUP_NAME_2",
"id": GROUP_ID,
"type": "label",
"access": "public"
}, { "title": "GROUP_NAME_3", "id": GROUP_ID,
"type": "label", "access": "private" } ]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення наборів тегів для завдань через API: add_task_tag_groups

Приклад add_task_tag_groups запиту

?action=add_task_tag_groups&title=GROUP_NAME_1,GROUP_NAME_2&
type=label&access=public
Створює набори тегів для завдань
*при відсутності наборів з аналогічною назвою

Обов'язкові параметри:
 • title — назви наборів тегів (через кому)
 • type — тип набору тегів, можливі значення: status, label
 • access — видимість набору тегів (статуси завжди видимі та мають значення public)
  • public — доступний усім командам (у тому числі клієнтським)
   private — доступний тільки для внутрішніх команд компанії

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "title": "GROUP_NAME_1",
      "id": GROUP_ID,
      "type": "label",
      "access": "public"
    },
    {
      "title": "GROUP_NAME_2",
      "id": GROUP_ID,
      "type": "status",
      "access": "public"
    }
  ]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Отримання списку тегів для проєктів через API: get_project_tags

Приклад get_project_tags запиту

?action=get_project_tags
Повертає дані по тегах для проєктів

Необов'язкові параметри:
 • group — фільтр за набором тегів
  Можна вказувати назву набору або ID набору (можна отримати через цей же метод у масиві group, який повертається, або через метод get_project_tag_groups)
 • type — фільтр за типом набору тегів, можливі значення: status, label
 • access — фільтр за видимістю набору тегів, можливі значення:
  • public — доступний всім командам (у тому числі клієнтським)
   private — доступний тільки для внутрішніх команд компанії

Повертаються наступні дані:
 • id — ID тега
 • title — назва тега
 • group — інформація щодо набору тегів

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{ "status": "ok",
    "data": [
        {
           "title": "PROJECT_STATUS_NAME_1",
            "id": "PROJECT_STATUS_ID",
            "group": {          
"title": "PROJECT_GROUP_NAME",
              "id": "PROJECT_GROUP_ID",
             "type": "status",
             "access": "public"
            }, {
            "title": "_PROJECT_LABEL_NAME_2",
            "id": "PROJECT_LABEL_ID",
            "group": {             
"title": "PROJECT_GROUP_NAME",
             "id": "PROJECT_GROUP_ID",
             "type": "label",
             "access": "public"
            }
        ]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення тегів для проєктів через API: add_project_tags

Приклад add_project_tags запиту

?action=add_project_tags&title=PROJECT_LABEL_NAME_1,PROJECT_LABEL_NAME_2&
group=PROJECT_GROUP_ID
Створює теги для проєктів в обраному наборі тегів
*при відсутності тегів з аналогічною назвою

Обов'язкові параметри:
 • group — набір тегів, в якому необхідно створити тег
  Можна вказувати назву набору або ID набору (можна отримати через цей же метод у масиві group, який повертається, або через метод get_project_tag_groups)
 • title — назви тегів (через кому)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

"status": "ok",
"data": [
   { "title": "PROJECT_LABEL_NAME_1", "id": PROJECT_LABEL_ID },
   { "title": "PROJECT_LABEL_NAME_2", "id": PROJECT_LABEL_ID }
]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Встановлення/зняття тегів у проєкті через API: update_project_tags

Приклад update_project_tags запиту

?action=update_project_tags&id_project=PROJECT_ID&
plus=Tag1,Tag2&minus=Tag3,Tag4
Встановлення нових і знаття старих тегів у обраному проєкті

Обов'язкові параметри:
 • id_project — ID проєкту

Необов'язкові параметри:
*теги можна вказувати за їх назвами (повний збіг) або ID (можна отримати через метод get_project_tags)
 • plus — список тегів (через кому), які необхідно встановити
 • minus — список тегів (через кому), які необхідно зняти

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok

{
    "status": "ok",
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Отримання списку наборів тегів для проєктів через API: get_project_tag_groups

Приклад get_project_tag_groups запиту

?action=get_project_tag_groups
Повертає дані по проєктних наборах тегів

Необов'язкові параметри:
 • type — фільтр за типом набору тегів, можливі значення: status, label
 • access — фільтр за видимістю набору тегів, можливі значення:
  • public — доступний всім командам (у тому числі клієнтським)
   private — доступний тільки для внутрішніх команд компанії

Повертає наступні дані:
 • id — ID набору тегів
 • title — назва набору тегів
 • type — тип набору тегів
 • access — видимість набору тегів​

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:
{
"status": "ok",
"data": [
{
"title": "GROUP_NAME_1",
"id": GROUP_ID,
"type": "status",
"access": "public"
},
{
"title": "GROUP_NAME_2",
"id": GROUP_ID,
"type": "label",
"access": "public"
}, { "title": "GROUP_NAME_3", "id": GROUP_ID,
"type": "label", "access": "private" } ]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення набору тегів для проєктів через API: add_project_tag_groups

Приклад add_project_tag_groups запиту

?action=add_project_tag_groups&title=GROUP_NAME_1,GROUP_NAME_2&
type=label&access=public
Створює набори тегів для проєктів
*при відсутності наборів з аналогічною назвою

Обов'язкові параметри:
 • title — назви наборів тегів (через кому)
 • access — видимість наборів тегів, можливі значення:
  • public — доступний усім командам (у тому числі клієнтським)
   private — доступний тільки для внутрішніх команд компанії

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "title": "GROUP_NAME_1",
      "id": GROUP_ID,
      "type": "",
      "access": "public"
    },
    {
      "title": "GROUP_NAME_2",
      "id": GROUP_ID,
      "type": "",
      "access": "public"
    }
  ]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати