WORKSECTION

Угода про конфіденційність

Worksection розуміє важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, а також Інформаційних матеріалів, що знаходяться в облікових записах Користувача, тому укладає із Вами (далі «Користувач») дану Угоду про конфіденційність (далі «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Worksection Персональних та інших даних Користувача при використанні Користувачем послуг Worksection та Інтернет-сайту https://worksection.com (далі «Сайт»).

Для того, щоб користуватися Сайтом, Послугами й Сервісами, Користувач зобов’язаний надати свою згоду з умовами цієї Угоди. Користувач не має права використовувати Сайт і послуги, якщо він не згодний з умовами Угоди.

Користувач не має права використовувати Сайт, Послуги й Сервіси й не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди з Worksection.

ТЕРМІНИ

Персональні дані — інформація, яка відноситься до певного Користувача та яка дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

Загальнодоступні дані — дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа — власник цих даних, надав доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які згідно з даною Угодою й/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис — запис, який містить дані авторизації Користувача (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні їм Сайту й Послуг.

Cookie — фрагмент даних, що не містить Персональних даних, створений Сайтом і збережений у комп’ютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент. Блокування Cookie Користувачем може привести до скрутного використання Сайту та Послуг або до повної неможливості їх використання.

Інформаційні матеріали — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео, та змішані матеріали інформаційного характеру.


1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних і інших даних (у т.ч. Інформаційних матеріалів), які надаються та розміщуються Користувачем при використанні їм Сайту й Послуг.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту й/або Послуги Користувач надає Worksection право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати Персональні дані та Інформаційні матеріали Користувача на умовах даної Угоди.

1.3. Дана Угода не регулює й Worksection не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних і Інформаційних матеріалів Користувача сторонніми підприємствами й організаціями, які не перебувають у володінні або під керуванням Worksection, і фізичними особами, які не є працівниками Worksection, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, ПО, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних і інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Worksection, а також надання Користувачеві послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, поліпшення якості існуючих послуг надаваних Worksection.

2. ОДЕРЖАННЯ, ОБРОБКА Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. При створенні Облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім’я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Користувачем Облікового запису, Worksection одержує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні їм Сайту.

2.2. Worksection має право завантажувати на комп’ютери Користувачів файли cookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, створювану за допомогою cookie.

2.3. При використанні Користувачем Сайту й послуг обладнання Worksection автоматично зберігає, обробляє й використовує дані Користувача, які не належать до Персональних, наприклад: IP-Адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-Адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність у комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.4. Worksection має право зберігати Персональні й інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, яка зазначена в даній Угоді, або в строки, встановлені чинним законодавством країни Worksection, міжнародним законодавством, або країни Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.


3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Worksection зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

  • після одержання згоди Користувача, до якого належить дана інформація;
  • по обґрунтованим запитами державних органів, які мають право одержувати такі дані;
  • у тому, випадку якщо, на думку Worksection Користувач порушує умови даного Угоди й/або інших договорів і угод між Worksection і Користувачем.

3.2. Користувач дозволяє Worksection дозволяти іншим компаніям, з якими Worksection уклав відповідні угоди, одержувати, зберігати й обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних та Інформаційних матеріалів), такі як IP-Адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваних цими компаніями послуг і інформації рекламного характеру.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована й у випадку, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Worksection, Worksection не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом. Використання Користувачем протоколу HTTPS (якщо така функція передбачена Тарифним планом Користувача) підвищує безпеку передачі даних в мережі Інтернет.

3.4. Користувач має право запросити, змінити або вилучити свої Персональні дані, які знаходяться в Worksection. Користувач може самостійно звинити або видалити свої Персональні дані використовуючи відповідні функції Сайту та свій обліковий запис. Якщо це не є можливим, Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Worksection, зазначену на Сайті.

3.5. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким чином стала відома інформація відносно Worksection і/або третіх осіб, яка згідно із законодавством України відноситься до конфіденційної й/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

3.6. Доступ до облікового запису (аккаунту) і даним, що зберігаються в обліковому записі Користувача, здійснюється з використанням відповідного логіна й пароля. У випадку, якщо сервіси Сайту, доступні Користувачеві, дозволяють зробити загальнодоступною яку-небудь інформацію Користувача, Користувач самостійно й під свою власну відповідальність активує й використовує дані функції Сайту й сервісів.

3.7. З метою реалізації прав Користувачів та якісного виконання Worksection своїх зобов’язань, передбачених угодами між Користувачем і Worksection, Worksection може ознайомлюватися з інформацією, що міститься в облікових записах (своєчасне вирішення технічних проблем, припинення незаконних дій, що порушують права користувачів і/або Worksection і т.д.)


4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Worksection має право вносити зміни в дану Угоду. У випадку внесення в Угоду істотних змін, Worksection додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

4.2. Worksection не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення і використання інформаційних даних і інших технічних питань.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даного Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даного Угоди, або будь-яке їхнє порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До даної Угоди й відносинам між Worksection і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.

Угода користувача

. . . .

Договір оферти

. . . .

Партнерська угода

. . . .

Реферальна угода

. . . .