WORKSECTION

Реферальна угода

РЕФЕРАЛЬНА УГОДА
07 червня 2023 року

Реферальна Угода укладається між ТОВ «ВОРКСЕКШН» (43951196) (далі – «Компанія»), та користувачем (фізичною чи юридичною особою або фізичною особою-підприємцем або самозайнятою особою (крім осіб без громадянства та фізичних осіб, які не досягли 18 років)) (далі – «Реферальний партнер»), разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цю Угоду про наступне: 

Реферальна Угода вважається укладеною з моменту проставлення позначки («галочки») у графі (чекбоксі): «Ви підтверджуєте свою згоду з умовами Реферальної програми Worksection та натискання кнопки «Приєднатися» та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

1. Термінологія
1.1. «Реферальний партнер» – користувач, який зарреєструвався на сайті https://​worksection​.com (далі – «сайт Компанії»), отримав доступ до Партнерського кабінету та висловив намір стати учасником реферальної програми, уклавши Угоду та отримавши персональне реферальне посилання. 

Реферальним партнером не може стати користувач, який уклав з Компанією інший тип партнерської угоди, та отримав статус Інтегратора. 

1.2. «Реферал» – юридична або фізична особа, яка перейшовши за Реферальним посиланням Реферального партнера, стає клієнтом Компанії та на підставі окремих угод з Компанією здійснює покупку Сервісу. 

1.3. «Реферальна програма» – це сукупність програмних та маркетингових компонентів, за допомогою якої фіксується виконання зобов’язань Реферального партнера за Угодою та подальша виплата винагород Реферальному партнеру. 

1.4. «Реферальне посилання» – посилання з унікальним ідентифікатором, яке видається Реферальному партнеру, що веде на сайт Компанії, і за яким відстежується приєднання Реферала до Реферального партнера. 

1.5. «Особистий кабінет Реферального партнера» – окрема сторінка на сайті Компанії, через інтерактивний інтерфейс якого Реферальний партнер отримує інформацію та статистику про нарахування та виплату винагороди, а також актуальні дані про підключені за його Реферальним посиланням проекти Рефералів. 

1.6. «Сервіс» – програмний продукт Worksection, доступний для використання як сервіс через мережу Інтернет. 

1.7. «Оплата Сервісу» – списання з рахунку Реферала визначеної суми за користування функціональними можливостями Сервісу. Послуги з технічного забезпечення Сервісу не відносяться до таких оплат та не призводять до нарахування винагороди Реферальному партнеру. 

1.8. «Електронне листування Сторін» – відправлення будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Угодою випадках електронних повідомлень та/​або документів (файлів) в електронному вигляді, що здійснюється через визначені Угодою адреси електронної пошти (e‑mail) Сторін та/​або через інтерфейс та функціональні можливості Особистого кабінету Реферального партнера. 

2. Загальні положення
2.1. За цією Угодою Реферальний партнер від свого імені, за свій рахунок, але в інтересах Компанії вчиняє дії, спрямовані на пошук та залучення Рефералів для подальшої співпраці Рефералів з Компанією, а Компанія зобов’язується виплатити Реферальному партнеру винагороду у розмірі та в порядку, передбаченому цією Угодою. 

2.2. Реферальний партнер не є власником Сервісу, а виконує лише посередницьку функцію агента між Компанією та Рефералами.

2.3. Реферальний партнер може здійснювати діяльність та представляти себе у відносинах з третіми особами лише як Реферальний партнер Компанії. 

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Обов’язки Реферального партнера: 

3.1.1. Реферальний партнер зобов’язується забезпечити відповідність своєї господарської діяльності законодавству країни свого проживання та/​або реєстрації. 

3.1.2. У разі пред’явлення претензій від третіх осіб до Компанії, пов’язаних з діяльністю Реферального партнера, Реферальний партнер зобов’язується самостійно та за власний рахунок врегулювати претензії таких осіб. 

3.1.3. У разі виявлення ситуацій або осіб, які порушують законні права Компанії або таких, що здійснюють діяльність з метою зашкодити інтересам Компанії, повідомляти Компанію та співпрацювати для захисту Компанії. 

3.1.4. Залучати рефералів.
При цьому залученим Рефералом Реферального партнера не може бути:

- клієнт, який вже співпрацює з Компанією, та будь-який із його поточних (діючих) оплачених Акаунтів; 

- клієнт, який вже працює з Компанією отримав статус Інтегратора.
Компанія має право не виплачувати Реферальному партнеру суму належної йому винагороди, при порушенні цього пункту та розірвати Угоду в односторонньому порядку.

3.1.5. Реферальний партнер зобов’язується не вчиняти жодних дій, що впливають на роботу реферальної програми та Сервісу Компанії. Під такими діями розуміються спроби технічно впливати на працездатність серверів Сервісу Компанії, спроби зламати механізми захисту, використання вірусів, троянів та інших шкідливих програм для будь-яких цілей, використання DDoS атак, спаму тощо. 

3.1.6. Реферальний партнер зобов’язаний діяти сумлінно та виключно на користь Компанії, і за жодних умов не порушувати зобов’язання, покладені на нього цією Угодою. 

3.2. Реферальний партнер має право:
3.2.1. Здійснювати пошук Рефералів, інформувати потенційних Рефералів про сферу діяльності Компанії та Сервіс, який надає Компанія. 

3.2.2. Знайомити Рефералів із веб-сайтом Компанії шляхом надання свого Реферального посилання. 

3.2.3. Сприяти підвищенню рівня довіри потенційних Рефералів та інших осіб до Компанії та її Сервісу. 

3.2.4. Отримувати винагороду від Компанії відповідно до умов цієї Угоди. 

3.2.5. Реферальний партнер має інші права, передбачені положеннями цієї Угоди та чинним законодавством країни реєстрації Компанії. 

3.2.6. Реферальний партнер має право мати лише один обліковий запис (Особистий кабінет Реферального партнера), розміщений на сайті Компанії. 

3.3. Реферальному партнеру заборонено:
3.3.1. Здійснювати діяльність, що суперечить законодавству країни проживання та/​або реєстрації Реферального партнера, а також законодавству країни реєстрації Компанії. 
  3.3.2. Бути одночасно партнером іншої програми Компанії. Компанія перевіряє Реферального партнера та у разі порушення ним цього положення Угоди, має право не виплачувати Реферальному партнеру суму належної йому винагороди, а також розірвати Угоду в односторонньому порядку. 

  3.3.3. Без попереднього погодження з Компанією використовувати реферальне посилання у платній рекламі чи рекламі, що передбачає отримання інших видів винагород. 

  3.3.4. Використовувати ключові слова Worksection, Ворксекшин та всіх схожих комбінацій слів у контекстній та/​або будь-якій іншій рекламі, без отримання попередньої згоди Компанії. 

  3.3.5. Використовувати «самореферальство» – оплачувати свій акаунт (обліковий запис) у Сервісі Компанії за власним реферальним посиланням, або створювати кілька акаунтів, афілюючи другорядний акаунт(и) з основним, з головною метою – отримати компенсацію витрат. 

  У тому числі здійснювати оплати за реферальним посиланням з однієї IP адреси (під «однією IP адресою» розуміється ситуація, за якої два або більше користувачів коли-небудь використовували Сервіс з однієї IP адреси). У такому разі винагорода Реферальному партнеру не нараховується. 

  3.3.6. Розповсюджувати реферальне посилання методом спаму (включаючи проведення спам-розсилок, публікацій спаму на форумах та спільнотах тощо). 

  3.3.7. Розміщувати реферальне посилання на купонних сайтах-агрегаторах та/​або будь-яких інших сервісах, основною діяльністю яких є поширення та/​або продаж та/​або надання знижок, купонів, промокодів тощо. 

  3.3.8. Використовувати та вказувати неактуальну, необ’єктивну та неправдиву інформацію, посилаючись або згадуючи Сервіс Компанії. Це включає і достовірні дані про актуальні маркетингові пропозиції (акції). Вказівка недостовірних або неактуальних даних може бути підставою для припинення співпраці з Реферальним партнером. 

  3.3.9. Здійснювати дії, здатні нашкодити існуючому іміджу та репутації Компанії, знизити рівень довіри до Сервісу або ввести потенційних Рефералів в оману щодо діяльності Компанії. 

  3.3.10. Вчиняти дії, здатні спричинити виникнення у Компанії будь-яких зобов’язань перед третіми особами, які не є Рефералами Компанії. 

  3.3.11. Реферальний партнер не має права розміщувати рекламу на сайтах, що містять інформацію, що порушує права людини, пропагують насильство, расову дискримінацію, наркотики, работоргівлю, містять матеріали порнографічного характеру. 

  3.4. Компанія зобов’язана:
  3.4.1. Своєчасно нараховувати та виплачувати Реферальному партнеру винагороду, передбачену умовами цієї Угоди. 

  3.4.2. Надавати Реферальному партнеру інструкції та рекомендації щодо виконання обов’язків, які є предметом цієї Угоди. 

  3.4.3. Виконувати інші обов’язки, передбачені цією Угодою. 3.5. Компанія має право: 

  3.5.1. Здійснювати контроль за діяльністю Реферального партнера щодо виконання його партнерських функцій, передбачених цією Угодою. 

  3.5.2. Компанія має право розірвати договір в односторонньому порядку у разі порушення або невиконання Реферальним партнером умов цієї Угоди, а також у випадках: 

  3.5.2.1. Застосування способів реклами, які примушують Реферала та/​або відвідувача здійснити Оплату Сервісу за допомогою обману, шантажу або будь-яких інших дій, що порушують свободу вибору; 

  3.5.2.2. Дій Реферального партнера, що негативно впливають на діловий імідж та репутацію Компанії; 

  3.5.3. У разі порушення Реферальним партнером умов цієї Угоди заблокувати рахунок Реферального партнера з нарахованою винагородою. 

  3.5.4. Компанія має інші права, передбачені положеннями цієї Угоди та чинного законодавства країни реєстрації Компанії. 

  4. Визначення винагороди та взаєморозрахунків
  4.1. Компанія виплачує Реферальному партнеру винагороду, розмір якої встановлено у цій Угоді і зазначено в Додатку No1. 

  4.2. Крім належної винагороди, Реферальний партнер не має права на відшкодування витрат, понесених за використання сторонніх служб, програм або послуг, навіть якщо ці витрати були пов’язані з діяльністю з пошуку та залучення Рефералів у рамках Реферальної програми. 

  4.3. Реферальний партнер має право на отримання винагороди при виконанні нижченаведених умов: 

  4.3.1. В результаті діяльності Реферального партнера в рамках реферальної програми було укладено угоду між Компанією та залученим Рефералом; 

  4.3.2. Реферальна Угода була доведена до повного фінансового розрахунку Реферала з Компанією та підтверджена програмним забезпеченням Сервісу Компанії та даними з Партнерського кабінету Реферального партнера; 

  4.3.3. Реферальний партнер не порушив умови цієї Угоди. 

  4.4. У тому випадку, якщо Реферальний партнер бажає змінити вид партнерських відносин на тип Інтегратор, в такому разі Реферальний партнер відмовляється від отримання винагороди за умовами Реферальної програми з моменту набуття статусу Інтегратора. 

  4.5. У випадку, якщо Компанія встановить, що один і той самий Акаунт закріплений за Партнером та Реферальним партнером – винагорода анулюється та не підлягає виплаті. 

  4.6. Виплата винагороди здійснюється за попереднім запитом Реферального партнера здійсненого за допомогою функціоналу Партнерського кабінету Реферального партнера. 

  4.6.1. Порядок та спосіб виплати Сторони погоджують за допомогою електронного листування. При цьому Реферальний партнер розуміє та погоджується з тим що, якщо сума загальної винагороди становить менше 50 (п’ятдесят) доларів США, то виплата винагороди не проводиться та можлива лише при досягненні зазначеної суми або у разі припинення дії Угоди; 

  4.6.2. Кожен запит Реферального партнера проходить перевірку на відповідність до умов Реферальної програми. Компанія залишає за собою право не нараховувати або скасовувати виплати Реферальному партнеру у разі порушення умов Угоди. 

  4.7. Винагорода Реферальному партнеру виплачується через 31 день після оплати Рефералом, залученого до використання ПЗ за допомогою Реферального партнера; 

  4.8. Платіж вважається здійсненим, а зобов’язання Компанії щодо виплати винагороди Реферального партнера виконаними з моменту списання коштів (суми винагороди) з рахунку Компанії. 

  4.9. Також, Реферальний партнер може використати накопичену суму винагороди на оплату Сервісу для власних Проектів, в такому разі Компанія додатково нарахує бонус на цю суму у розмірі 20%. 

  4.10. Компанія виплачує винагороду Партнерам зареєстрованим в Україні в національній валюті по офіційному курсу НБУ на дату виплати Винагороди. 

  4.11. Виплати Партнерам зареєстрованим в інших країнах відбуваються тільки через платіжну систему Paypal, якщо інші варіанти не були узгоджені окремо. Комунікація ведеться через контактні дані, які Партнер вказав у своєму профілі в Партнерському Кабінеті. Партнер сам відповідальний за погашення комісії платіжної системи, якщо таке має місце. 

  5. Розмір партнерської винагороди
  5.1. Компанія виплачує винагороду Реферальному партнеру зазначену в Додатку 1 у розмірі: 

  5.1.1. Одноразово 25 доларів США після першої Оплати Сервісу залученими Рефералами на першому рівні Iron”;

  5.1.2. Одноразово 35 доларів США після першої Оплати Сервісу на другому рівні Bronze”, на який Реферальний партнер перейде залучивши 5 Рефералів, що провели оплату мінімум 1 місяця використання Сервісу. 

  6. Відповідальність та обмеження відповідальності
  6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до Угоди. 

  6.2. Компанія не несе відповідальності за технічні недоліки, збої, технічні особливості та зміни алгоритмів та дії, рішення власників або адміністраторів пошукових систем, програм та систем, сервісів, служб у мережі Інтернет, а також самої мережі Інтернет та телекомунікаційних систем, систем зв’язку, які можуть використовуватися під час виконання Реферальним партнером своїх зобов’язань за Угодою, а також будь-які порушення таких зобов’язань, що виникли внаслідок зазначених обставин. 

  6.3. Реферальний партнер у разі порушення умов Угоди несе відповідальність перед Компанією в повному обсязі. 

  6.4. Матеріальна відповідальність Компанії обмежується відшкодуванням реальних збитків, які мають бути документально підтверджені Реферальним партнером. 

  6.5. Якщо інше прямо не передбачено, кожна із Сторін самостійно несе усі видатки та витрати, що виникають у зв’язку з виконанням покладених на неї зобов’язань. 

  7. Строк дії угоди
  7.1. Ця Реферальна Угода укладається на невизначений термін. Реферальний партнер може розірвати Угоду, направивши електронного листа до служби підтримки Компанії. 

  7.2. Якщо у Реферального партнера є на рахунку в Партнерському кабінеті Реферального партнера сума невиплаченої винагороди, вона буде виплачена Компанією в порядку та способом узгодженим сторонами за допомогою електронного листування. 

  7.3. Усі, вчинені на момент розірвання Угоди, операції будуть оброблені в звичайному порядку. 

  8. Заключні положення
  8.1. Компанія залишає за собою право змінювати положення цієї Угоди у будь-який час, якщо ці зміни не стосуються основних положень цієї Угоди. Повідомлення про зміни надсилаються електронною поштою за 3 (три) дні до набуття чинності відповідними змінами. 

  8.2. Якщо Реферальний партнер не надає заперечення у письмовій формі проти змін протягом 3 (три) днів з моменту їх отримання на свою електронну адресу, зміни для нього набирають чинності. 

  8.3. Якщо Реферальний партнер заперечує зміни, тоді Реферальна Угода вважається розірваною з моменту отримання Компанією відповідного заперечення у письмовій формі. 

  8.4. У випадку, якщо не вдається вирішити суперечки та/​або розбіжності між Сторонами, що виникають у зв’язку з Угодою, шляхом переговорів, то такі суперечки підлягають розгляду та остаточному вирішенню за Прискореною арбітражною процедурою згідно з Арбітражним регламентом країни реєстрації Компанії. 

  8.5. Визнання недійсною будь-якої частини Угоди (положення, умови, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, або згідно з вимогами закону, не тягне за собою недійсність інших частин Угоди, так само як і Угоди в цілому, а правовідносини Сторін, які були врегульовані такою визнаною недійсною частиною Угоди, повинні бути заміненими іншою, найближчою за змістом та призначенням. 

  8.6. Ця Реферальна Угода може бути розірвана за ініціативою Компанії в односторонньому порядку, у разі порушення Реферальним партнером зобов’язань, зазначених у цій Угоді. Реферальна Угода вважається розірваною за обставинами, зазначеними в цьому пункті, після закінчення 24 годин з моменту направлення електронного листа з повідомленням про розірвання на електронну адресу Реферального партнера, факт отримання та прочитання повідомлення про розірвання Угоди Реферальним партнером у цьому випадку не має значення. 

  8.7. Ця Реферальна Угода може бути відкликана Компанією в односторонньому порядку без попереднього погодження з Реферальним партнером. У такому випадку Компанія повідомляє Реферального партнера шляхом надсилання електронного листа про припинення Угоди та співробітництва в цілому та виплачує Реферальному партнеру залишок невиплаченої винагороди, якщо він є і відображається на рахунку в Партнерському кабінеті Реферального партнера. 

  Додаток No1
  Рівні Реферальної Програми
  Компанія пропонує Реферальним партнерам два рівні. Перехід на вищий рівень відбувається, після досягнення необхідної кількості угод зазначених у відповідному полі “# Угод”.

  Партнерський рівень

  Reference

  (Реферальна програма)

  Бейдж

  Iron

  Bronze

  Заявка на участь 

  Не потрібна

  Не потрібна

  # Угод

  -

  5 угод

  Бонус за одну угоду 

  $25 разово

  $35 разово

  Бонус клієнту при першій оплаті 

  $25*

  $25*

  Безкоштовний демо акаунт 

  Непередбачений

  Непередбачений

  Проведення розрахунків

  через Компанію

  через Компанію

  * — отримує Реферал на свій рахунок, після повної оплати хоча б одного місяця. 

  Підвищена винагорода починає виплачуватися з шостого приведеного клієнта і застосовується до всіх наступних клієнтів, приведених Реферальним партнером. 

  Угода про конфіденційність

  . . . .

  Угода користувача

  . . . .

  Договір оферти

  . . . .

  Партнерська угода

  . . . .