WORKSECTION

Угода користувача

Дана Угода Користувача (далі «Угода») укладається між Вами (далі «Користувач») і ТОВ «ВОРКСЕКШН» (далі «Worksection») і регулює всі види використання інтернет-сайту https://worksection.com (далі «Сайт»), який є власністю й управляється Worksection, послуг, які надає Worksection, завдяки Сайту й усієї інформації, яка доступна на Сайті.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використовувати Сайт дозволено тільки особі (Користувачу), який прийняв усі умови даної Угоди

1.2. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв’язаним умовами даної Угоди з Worksection. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Користувача й Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту — як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованний користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

1.5. Якщо закон країни проживання або знаходження Користувача забороняє використовувати Сайт із будь-яких причин, Користувач не повинен використовувати Сайт, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови даної Угоди залишаються в силі.


2. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Доступ до Сайту для використання надаваних з його допомогою сервісів можливий тільки для зареєстрованого Користувача (який створив обліковий запис).

2.2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов’язаний сповістити про це Worksection і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).


2.3. При використанні Сайту Користувачеві заборонено:

2.3.1. створювати більш одного безкоштовного облікового запису на Сайті;

2.3.2. реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація Користувача Адміністратором у рамках відповідного Аккаунту, а також Аккаунту фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;

2.3.3. розпалювати й сприяти розпаленню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;

2.3.4. здійснювати дії, що порушують права, волю, честь і гідність будь-якої особи;

2.3.5. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності й/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, які належать Worksection і/або третім особам;

2.3.6. розміщувати інформацію, яка порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

2.3.7. розміщувати матеріали порнографічного характеру й матеріали, заборонені до публікації законодавством про суспільну мораль;

2.3.8. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації користувачів інших аккаунтів;

2.3.9. намагатися одержати доступ до облікового запису й/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, за допомогою обману, зловживання довірою, підбора логіну й паролю;

2.3.10. розміщувати комп’ютерні віруси й/або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання й/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.


2.4. Відповідальність Користувача:

2.4.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

2.4.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

2.4.3. Користувач зобов’язується самостійно й за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

2.4.4. якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії на Сайті, здійснені з використанням його облікового запису й/або його логіну й паролю, вважаються здійсненими цим Користувачем, при цьому Користувач несе повну відповідальність за такі дії, їх наслідки й результати, у т.ч. якщо використання облікового запису Користувача третьою особою було санкційовано Користувачем.

2.4.5. у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації, що порушує угоди між Сторонами або чинне законодавство, Worksection має право без повідомлення, за власним розсудом блокувати доступ до такої інформації на строк, необхідний для встановлення законності розміщення та використання такої інформації.

2.4.6. за порушення умов даної Угоди, Worksection має право блокувати доступ Користувача до Сайту й/або видалити обліковий запис Користувача.

2.4.7. Користувач, що володіє правами реєстрації нового Користувача у рамках свого Аккаунту на Сайті, підтверджує, що на момент створення їм облікового запису для нового Користувача, новий Користувач надав згоду на створення такого облікового запису, та що новий Користувач ознайомився та повністю прийняв умови даної Угоди, умови «Угоди про конфіденційність» і умови інших угод, передбачених на Сайті, які є обов’язковими для виконання при використанні Сайту та Сервісів. В іншому випадку Коистувач несе повну та самостійну відповідальність за дії нового користувача при використанні їм Сайту та Сервісів.

2.4.8. Користувач, надаючи у використання свій обліковий запис іншій особі підтверджує, що на момент надання можливості такого використання, новий користувач ознайомився та повністю прийняв умови даної Угоди, умови «Угоди про конфіденційність» і умови інших угод, передбачених на Сайті, які є обов’язковими для виконання при використанні Сайту та Сервісів. В іншому випадку Коистувач, що надав доступ до свого облікового запису, несе повну та самостійну відповідальність за дії нового користувача при використанні їм Сайту та Сервісів.

2.4.9. Користувач, що зареєстрував нового користувача в рамках свого аккаунту, має право самостійно видалити обліковий запис цього користувача у будь-який час. Новий користувач не заперечує проти такої умови Угоди.


2.5. Відповідальність Worksection:

2.5.1. Worksection не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті (наприклад у випадку, якщо Користувач санкціював доступ третьої особи до інформації Користувача, або якщо третя особа одержала несанкційований доступ), включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

2.5.2. Worksection не відшкодовує збиток, прямій або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

2.5.3. Worksection не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні й контролю інформації, яка розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за вірогідність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

2.5.4. Worksection не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутнім на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.


3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо й відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації й/або об’єктів інтелектуальної власності, які містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.

3.2. Дана Угода не надає Користувачеві ніяких майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Worksection або третіх осіб, якщо це явно не зазначене, і усі права власності щодо таких об’єктів залишаються винятково за Worksection і/або відповідною третьою особою.


4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Користувач підтверджує, що він ознайомився й повністю прийняв умови «Угоди про конфіденційність» між Користувачем і Worksection, яка є додатком № 1 до Договору.


5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Worksection має право вносити зміни в дану Угоду. У випадку внесення в Угоду істотних змін, Worksection додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

5.2. Worksection не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних і інших технічних питань.

5.3. Користувач надає Worksection право надсилати Користувачеві повідомлення, які містять інформацію про Сайт, послуги Worksection або іншу інформацію. Користувач погоджуєтеся з тим, що такі повідомлення не розглядаються Сторонами як «спам» (повідомлення, у тому числі рекламного характеру, які Користувач не бажає отримувати).

5.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаться в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їхнє порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5. Сайт надається Worksection «як є». Worksection не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача. Worksection відповідає за безперебійну й безпомилкову роботу Сайту, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті, тільки в рамках угод і договорів, укладених між Користувачем і Worksection.

5.6. Worksection має право в однобічному порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, які надаються в рамках Сайту.

5.7. Worksection може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

5.8. До даної Угоди й відносинам між Worksection і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо розгляду будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.

Угода про конфіденційність

. . . .

Договір оферти

. . . .

Партнерська угода

. . . .

Реферальна угода

. . . .