WORKSECTION

Коментарі

Отримання коментарів завдання через API: get_comments

Приклад get_comments запиту

?action=get_comments&id_task=TASK_ID
Повертає коментарі обраного завдання

Обов'язкові параметри:
 • id_task — ID завдання
Необов'язкові параметри:
 • extra=files — інформація по прикріплених файлах

Повертаються наступні дані:
 • text — текст коментаря
 • date_added — дата і час відправки
 • email — email автора коментаря
 • name — ім'я та прізвище автора коментаря
 • files — інформація по прикріплених файлах (якщо в запиті вказано параметр extra=files):
 • id — ID файлу (можна використовувати в методі download для завантаження через API)
  size — розмір файлу (в байтах)
  name — назва файлу з розширенням
  page — частина посилання для завантаження напряму (для повного шляху перед отриманим значенням вкажіть адресу вашого акаунту, наприклад https://youraccount.worksection.com/download/123456)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
"status": "ok",
"data": [
{ "id": "COMMENT_ID", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/#comCOMMENT_ID",
"text": "COMMENT_TEXT",
"date_added": "YYYY—MM—DD HH:II",
"user_from": { "id": "USER_ID",
"email": "USER_EMAIL",
"name": "USER_NAME"
},   "files": [   { "id": "FILE_ID",   "size": "FILE_SIZE",   "name": "Example.docx",   "page": "/download/FILE_ID"   }   ],
}
]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення коментарів в завданні через API: post_comment

Приклад post_comment запиту

?action=post_comment&id_task=TASK_ID&email_user_from=USER_EMAIL&text=TEXT
Створює коментар у вказаному завданні
*дозволяє додавати файли (див. детальніше)

Обов'язкові параметри:
 • id_task — ID завдання
Умовні параметри:
*обов'язковий мінімум один: text або todo
 • text — текст коментаря
 • todo⦋⦌ — чекбокс (для отримання чекліста використовуйте наступну логіку: todo⦋⦌=текст1&todo⦋⦌=текст2
Необов'язкові параметри:
 • email_user_from — email автора коментаря (автоматично вказується при використанні токена доступу)
 • hidden — список email співробітників (через кому), які будуть входити в коло видимості коментаря. Для інших співробітників коментар буде прихований.
 • mention — список email співробітників (через кому), які будуть згадані в кінці коментаря

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
"status": "ok", "data": { "id": "COMMENT_ID", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/#comCOMMENT_ID", "text": "COMMENT_TEXT", "date_added": "YYYY—MM—DD HH:II", "user_from": { "id": "USER_ID", "email": "USER_EMAIL", "name": "USER_NAME" } }
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати