WORKSECTION

Коментарі

Отримання коментарів задач/підзадач через API: get_comments

Приклад get_comments запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=get_comments&
page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/&hash=HASH
Обов'язкові параметри:
Необов'язкові параметри:
 • extra=files — повертає інформацію щодо прикріплених до коментарів файлів

Повертаються наступні дані:
 • text — текст коментаря
 • date_added — дата і час відправки
 • email — email автора коментаря
 • name — ім'я та прізвище автора коментаря
 • files — інформація про прикріплені в коментарях файли (якщо в запиті вказано відповідний параметр extra):
 • id — унікальний номер файлу (можна використовувати в методі download для завантаження через API)
  size — розмір файлу (в байтах)
  name — назва файлу з розширенням
  page — частина посилання для завантаження напряму (для повного шляху перед отриманим значенням вкажіть адресу вашого акаунту, наприклад https://your-domain.worksection.com/download/123456)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
"status": "ok",
"data": [
{
"text": "USER_COMMENT_TEXT",
"date_added": "YYYY—MM—DD HH:II",
"user_from": {
"email": "USER_EMAIL",
"name": "USER_NAME"
},   "files": [   { "id": "FILE_ID",   "size": "FILE_SIZE",   "name": "Example.docx",   "page": "/download/FILE_ID"   }   ],
}
]
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення коментарів в задачі/підзадачі через API: post_comment

Приклад post_comment запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=post_comment&
page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/&email_user_from=USER_EMAIL&
text=TEXT&hash=HASH
У цьому запиті можна додавати файли (див. Як додавати файли)

Обов'язкові параметри:
 • email_user_from — email автора коментаря
 • text — текст коментаря
Необов'язкові параметри:
 • hidden — список email співробітників, розділених комою, які будуть входити в коло видимості коментаря. Для інших співробітників коментар буде прихований.
 • mention — список email співробітників, розділених комою, які будуть згадані в кінці* коментаря
  * довільне місце згадування не підтримується

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і url створеного коментаря:

{
"status": "ok",
"url": "http://your—domain.com/project/PROJECT_ID/TASK_ID/#com1764952"
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати