WORKSECTION

Початок роботи

Чи є у вас API та для чого він потрібен?

API (від англ. Application Program Interface) — це інтерфейс прикладного програмування для інтеграції одного програмного забезпечення з іншим.

За допомогою API Worksection дозволяє вам отримати доступ до нашого сервісу та запросити/відіслати дані з метою синхронної взаємодії сервісу з іншими програмами.
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як отримати доступ до API?

Для використання API необхідно мати API ключ.

АкаунтБезпекаАдміністративне API
Показати API ключ


Зверніть увагу! Доступ до API ключа є тільки у Власника акаунту!

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Які функції наявні у Worksection API?

Наявні всі основні можливості та функції, які є в самій системі, а саме:

По учасниках і контактах:
 • створення команд для учасників і папок для контактів
 • створення контактів
 • запрошення нових учасників в акаунт
 • отримання списків команд, учасників, контактів
 • додавання та виключення учасників по проектах
 • підписка та відписка учасників по завданнях

По завданнях та коментарях:
 • створення, редагування, закриття та повторне відкриття завдань
 • отримання даних по завданнях
 • отримання списку:
 • всіх завдань
 • завдань певного проекту
 • завдань згідно з параметрами пошуку
 • створення й отримання коментарів по завданнях
 • створення, установка і зняття статусів/​міток по завданнях

По проектах:
 • створення, редагування, архівування та активування проектів
 • створення папок
 • отримання даних по проектах
 • отримання списку проектів і папок
 • створення, установка і зняття проектних статусів/​міток

По внесених витратах і роботі з таймерами:
 • створення, оновлення та видалення тимчасових і фінансових витрат
 • отримання окремих рядків витрат та їх суми за проектами та окремими завданнями
 • отримання списку включених таймерів учасників
 • можливість зупинити включені таймери учасників

По файлах:
 • можливість додавати файли в коментарі та до опису проектів/​завдань у момент їх створення, а також завантажувати додані та прикріплені файли

Зверніть увагу! Щоб запобігти втраті, випадковому видаленню або навмисному знищенню важливих даних у системі відсутній функціонал видалення по API
 • проектів/​завдань/​коментарів
 • учасників/​контактів
 • статусів/​міток проектів/​завдань
 • завантажених та прикріплених файлів
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Основні принципи роботи з API

Для формування GET або POST запитів у Worksection API використовуйте URL

https://your-domain.worksection.com/api/admin/v2/?action=ACTION_NAME&
page=LINK_URL&PARAM_NAME1=PARAM_VALUE&...&PARAM_NAME_N=PARAM_VALUE&hash=HASH
 • your-domain.worksection.com — адреса вашого Worksection акаунту, зареєстрованого в системі
 • action — назва відповідного методу
 • page — посилання на проект, задачу або підзадачу з системи без імені самого акаунту у вигляді:
 • /project/PROJECT_ID/ — для проекту
  /project/PROJECT_ID/TASK_ID/ — для задачі
  /project/project_id/task_id/subtask_id/ — для підзадачі і під-підзадачі
  Зазначені посилання можна отримати як безпосередньо з адресного рядка браузера, знаходячись на сторінці проекту або задачі/підзадачі, або скомпонувати їх, отримавши відповідні ідентифікатори через наступні методи:
  id задачі/підзадачі можна отримати через метод get_all_tasks
  id проекту можна отримати через метод get_projects
 • PARAM_NAME — ряд назв параметрів відповідного методу (якщо потрібно)
 • hash — верифікаційний запис, сформований у форматі MD5 з трьох пов'язаних параметрів: pageaction і ваш API key, розміщених один за іншим без відступів і строго в зазначеному порядку.
Приклад структури верифікаційного запису на php:

$hash = md5($page.$action.$apikey)
Зверніть увагу! У ряді методів параметр page не потрібен або є не обов'язковим, що необхідно враховувати при формуванні hash запису:

$hash = md5($action.$apikey)

Відповідь формується в JSON форматі, кодування — UTF-8

Поле статусу містить інформацію про статус запиту:
 • ok — успішний запит
 • error — виникла помилка

Приклад відповіді в разі успішного запиту

{
  "status": "ok"
} 
Приклад відповіді у разі виникнення помилки

{
  "status": "error",
  "status_code": 2,
  "message": "Action hash is missed or invalid"
} 
У разі виникнення помилки поля status_code and message міститимуть інформацію про помилку (у деяких випадках буде додаткове поле message_details з розширеними деталями помилки).

Відповідність status_code / message:

// query errors or a verification
 • 0 — Action is invalid
 • 1 — Action is required
 • 2 — Action hash is missed or invalid
// errors in the url
 • 3 — Page is invalid
 • 4 — Project is invalid
 • 5 — Task is invalid
 • 6 — Subtask is invalid
 • 7 — Project is required
 • 8 — Task is required
 • 9 — Subtask is required
// other errors
 • 10 — Field is required, message_details contains the name of the field
 • 11 — Invalid email, message_details contains invalid email
 • 12 — Task is already closed
 • 13 — Task has children
 • 14 — Subtask is already closed
 • 15 — Subtask has children
 • •••
 • 20 — Quota exceeded
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати