WORKSECTION

Завдання

Отримання списку всіх задач/підзадач аккаунту через API: get_all_tasks

Приклад get_all_tasks запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=get_all_tasks&hash=HASH 
Повертає дані всіх відкритих і закритих задач/підзадач акаунту
Окрім завдань з відкладеною публікацією

У цьому запиті параметр page не потрібен

Необов'язкові параметри:
 • extra — повертає додаткові дані по задачах/підзадачах (можна вказувати через кому, наприклад extra=text,files):
 • text або html — опис відповідно у текстовому або html форматі
  files — інформацію по прикріплених до опису файлах
  relations — інформацію по зв'язках з іншими завданнями
  subtasks — повертає поле child (якщо доступно) зі списком підзадач в аналогічному форматі. Доступно 2 рівня вкладеності: задача / підзадача / під-підзадача
  archive — повертає завдання архівних проєктів
 • filter=active (аналогічно status=active) — повертає дані тільки по відкритих завданнях проекту. Для відображення тільки закритих завдань окреме значення зазначеного параметра не передбачено

Повертаються наступні дані по задачах/підзадачах:
 • id — унікальний номер
 • name — назва задачі/підзадачі
 • page — посилання на задачу/підзадачу (див. формат посилання)
 • status — статус (active/done — відкрита/закрита)
 • priority — пріоритет (діапазон значень: 0..10)
 • user_from і user_to — інформація про автора і відповідального співробітника
 • project — інформація про проект (його id, name і page)
 • text — текст опису задачі/підзадачі в текстовому або html форматі (якщо в запиті вказано відповідний параметр extra)
 • date_added — дата та час створення
 • date_start — дата, коли задача/підзадача повинна стартувати (якщо зазначено)
 • date_end — дата, коли задача/підзадача повинна бути закрита (якщо зазначено)
 • date_closed — дата та час закриття
 • time_end — час виконання задачі/підзадачі (якщо зазначено)
 • max_time і max_money — планові фінансові витрати (якщо вказано)
 • tags — масив у форматі id: name для статусів і міток задачі/підзадачі (якщо вказано)
 • files — інформація по прикріплених до опису файлах (якщо в запиті вказано відповідний параметр extra):
 • id — унікальний номер файлу (можна використовувати в методі download для завантаження з API)
  size — розмір файлу (в байтах)
  name — назва файлу з розширенням
  page — частина посилання для завантаження напряму (для повного шляху перед отриманим значенням вкажіть адресу вашого акаунту, наприклад https://your-domain.worksection.com/download/123456)
 • child — аналогічний масив даних по підзадачам і під-підзадачам, які входять до задачі (якщо в запиті вказано параметр extra=subtasks)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "id": "TASK_ID",
      "name": "TASK_NAME_1",
      "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
      "status": "done",
      "priority": "0..10",
      "user_from": {
        "id": "USER_ID",
        "email": "USER_EMAIL",
        "name": "USER_NAME"
      },
      "user_to": {
        "id": "USER_ID",
        "email": "USER_EMAIL",
        "name": "USER_NAME"
      },
      "project": {
        "id": "PROJECT_ID",
        "name": "PROJECT_NAME",
        "page": "/project/PROJECT_ID/"
      },
      "text": "TASK_TEXT",
      "date_added": "YYYY—MM—DD HH:II",
      "date_start": "YYYY—MM—DD",
      "date_end": "YYYY—MM—DD",
      "date_closed": "YYYY—MM—DD HH:II",
      "time_end": "HH:II",
      "max_time": "50",
      "max_money": "100",
      "tags": {
        "TAG_ID": "TAG_NAME_1",
        "TAG_ID": "TAG_NAME_2"
      },
      "files": [
        {
          "id": "FILE_ID",
           "size": "FILE_SIZE",
           "name": "Example.docx",
           "page": "/download/FILE_ID"
         }
       ],
"child": [ { "id": "SUBTASK_ID", "name": "SUBTASK_NAME_1", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", ... ... ..., "child": [ { "id": "SUBTASK_ID", "name": "SUBTASK_NAME_2", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", ... ... ... } ]
} ] }, { "id": "TASK_ID", "name": "TASK_NAME_2", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/", ... ... ... } ] }
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Отримання задачі/підзадачі проекту через API: get_task

Приклад get_task запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=get_task&
page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/&hash=HASH

Повертає дані обраної відкритої або закритої задачі/підзадачі певного проекту
Окрім завдань з відкладеною публікацією

Обов'язкові параметри:
Необов'язкові параметри:
 • extra — повертає додаткові дані по задачі/підзадачі (можна вказувати через кому, наприклад extra=text,subscribers):
 • text або html — опис у відповідно текстовому або html форматі
  subscribers — список підписників
  files — інформацію по прикріплених до опису файлах
  relations — інформацію по зв'язках з іншими завданнями
  subtasks — повертає поле child (якщо доступно) зі списком підзавдань. Доступно 2 рівня вкладеності: задача / підзадача / під-підзадача
 • filter=active (аналогічно status=active) — повертає дані тільки по відкритих підзавданнях (при використанні параметру extra=subtasks). Для відображення тільки закритих завдань окреме значення зазначеного параметра не передбачено

Повертаються наступні дані по задачі/підзадачі:
 • id — її унікальний номер
 • name — назва задачі/підзадачі
 • status — статус (active/done — відкрита/закрита)
 • priority — пріоритет (діапазон значень: 0..10)
 • user_from і user_to — інформація про автора і відповідального співробітника
 • project — інформація про проект (його id, name і page)
 • parent — масив даних по батьківському завданню (якщо в параметрі page вказана сторінка підзавдання)
 • text — текст опису задачі/підзадачі в текстовому або html форматі (якщо в запиті вказано параметр extra)
 • date_added — дата і час створення
 • date_start — дата, коли задача/підзадача повинна стартувати (якщо зазначено)
 • date_end — дата, коли задача/підзадача повинна бути закрита (якщо зазначено)
 • date_closed — дата та час закриття
 • time_end — час виконання задачі/підзадачі (якщо зазначено)
 • max_time і max_money — планові фінансові витрати (якщо вказано)
 • tags — масив у форматі id: name для статусів і міток задачі/підзадачі (якщо вказано)
 • files — інформація по прикріплених до опису файлах (якщо в запиті вказано параметр extra):
 • id — унікальний номер файлу (можна використовувати в методі download для завантаження з API)
  size — розмір файлу (в байтах)
  name — назва файлу з розширенням
  page — частина посилання для завантаження напряму (для повного шляху перед отриманим значенням вкажіть адресу вашого акаунту, наприклад https://your-domain.worksection.com/download/123456)
 • subscribers — список підписників з інформацією по них (якщо в запиті вказано параметр extra)
 • relations — інформація по зв'язках з іншими завданнями (якщо в запиті вказано параметр extra):
 • from — масив даних по вхідних зв'язках:
  type — тип зв'язку finish-to-start/start-to-start
  task — коротка інформація по зв'язаному завданню
  to — масив даних по вихідних зв'язках (аналогічно from)
 • child — коротка інформація по підзадачам і під-підзадачам, які входять до задачі (якщо у параметрі page вказана сторінка задачі, а також вказано параметр extra=subtasks)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

*для задачі

{
  "status": "ok",
  "data": {
    "id": "TASK_ID",
    "name": "TASK_NAME",
    "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
    "status": "active",
    "priority": "0..10",
    "user_from": {
      "id": "USER_ID",
      "email": "USER_EMAIL",
      "name": "USER_NAME"
    },
    "user_to": {
      "id": "USER_ID",
      "email": "USER_EMAIL",
      "name": "USER_NAME"
    },
    "project": {
      "id": "PROJECT_ID",
      "name": "PROJECT_NAME",
      "page": "/project/PROJECT_ID/"
    },
    "text": "TASK_TEXT",
    "date_added": "YYYY-MM-DD HH:II",
    "date_start": "YYYY-MM-DD",
    "date_end": "YYYY-MM-DD",
    "date_closed": "YYYY-MM-DD HH:II",
    "time_end": "HH:II",
    "max_time": "25",
    "max_money": "50",
    "tags": {
      "TAG_ID": "TAG_NAME_1",
"TAG_ID": "TAG_NAME_2"
},  "files": [   { "id": "FILE_ID",   "size": "FILE_SIZE",  "name": "Example.docx",  "page": "/download/FILE_ID"   }  ],   "subscribers": [   {   "id": "USER_ID",  "email": "USER_EMAIL",   "name": "USER_NAME_1"
  },   {   "id": "USER_ID",  "email": "USER_EMAIL",   "name": "USER_NAME_2"   }   ], "relations": {
"to": [ { "type": "finish-to-start", "task": { "id": "TASK_ID", "name": "TASK_NAME",
"page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
"status": "active", "priority": "0..10" } } ], "from": [ { "type": "start-to-start", "task": { "id": "TASK_ID",
"name": "TASK_NAME",
"page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
"status": "done", "priority": "0..10" } } ] }, "child": [ { "id": "SUBTASK_ID", "name": "SUBTASK_NAME_1", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", "status": "active", "priority": "0..10", "child": [ { "id": "SUBTASK_ID", "name": "SUBTASK_NAME_2", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", "status": "done", "priority": "0..10" } ] } ] } }
*для підзадачі/під-підзадачі (ідентична структура відповіді, тільки з додатковим масивом даних parent та без масиву child)

{
  "status": "ok",
  "data": {
    "id": "SUB-SUBTASK_ID",
    "name": "SUB-SUBTASK_NAME",
    "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUB-SUBTASK_ID/", 
    ... ... ...,
    "project": {
      ... ... ...
    },
    "parent": {
      "id": "SUBTASK_ID",
      "name": "SUBTASK_NAME",
      "page": "/project/PROJECT_ID/SUBTASK_ID/",
      "status": "active",
      "priority": "0..10",
      "parent": {
        "id": "TASK_ID",
        "name": "TASK_NAME",
        "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
        "status": "active",
        "priority": "0..10",
      }
    },
    "text": ...,
    ... ... ...
    "relations": {
      ... ... ...
    }
  }
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Отримання списку задач проекту через API: get_tasks

Приклад get_tasks запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=get_tasks&
page=/project/PROJECT_ID/&hash=HASH

Повертає дані всіх відкритих і закритих задач/підзадач певного проекту
Окрім завдань з відкладеною публікацією

Обов'язкові параметри:
Необов'язкові параметри:
 • extra — повертає додаткові дані по задачах/підзадачах (можна вказувати через кому, наприклад extra=text,subscribers):
 • text або html — опис відповідно у текстовому або html форматі
  subscribers — список підписників
  files — інформацію по прикріплених до опису файлах
  relations — інформацію по зв'язках з іншими завданнями
  subtasks — повертає поле child (якщо доступно) зі списком підзадач в аналогічному форматі. Доступно 2 рівня вкладеності: задача / підзадача / під-підзадача
 • filter=active (аналогічно status=active) — повертає дані тільки по відкритих завданнях проекту. Для відображення тільки закритих завдань окреме значення зазначеного параметра не передбачено

 • Повертаються наступні дані по задачах/підзадачах:
  • id — унікальний номер
  • name — назва задачі/підзадачі
  • page — посилання на задачу/підзадачу
  • status — статус (active/done — відкрита/закрита)
  • priority — пріоритет (діапазон значень: 0..10)
  • user_from і user_to — інформація про автора і відповідального співробітника
  • text — текст опису задачі/підзадачі в текстовому або html форматі (якщо в запиті вказано відповідний параметр extra)
  • date_added — дата і час створення
  • date_start — дата, коли задача/підзадача повинна стартувати (якщо зазначено)
  • date_end — дата, коли задача/підзадача повинна бути закрита (якщо зазначено)
  • date_closed — дата та час закриття
  • time_end — час виконання задачі/підзадачі (якщо зазначено)
  • max_time і max_money — планові фінансові витрати (якщо вказано)
  • tags — масив у форматі id: name для статусів і міток задачі/підзадачі (якщо вказано)
  • files — інформація по прикріплених до опису файлах (якщо в запиті вказано відповідний параметр extra):
  • id — унікальний номер файлу (можна використовувати в методі download для завантаження з API)
   size — розмір файлу (в байтах)
   name — назва файлу з розширенням
   page — частина посилання для завантаження напряму (для повного шляху перед отриманим значенням вкажіть адресу вашого акаунту, наприклад https://your-domain.worksection.com/download/123456)
  • subscribers — список підписників з інформацією по них (якщо в запиті вказано параметр extra)
  • relations — інформація по зв'язках з іншими завданнями (якщо в запиті вказано параметр extra):
  • from — масив даних по вхідних зв'язках:
   type — тип зв'язку finish-to-start/start-to-start
   task — коротка інформація по зв'язаному завданню
   to — масив даних по вихідних зв'язках (аналогічно from)
  • child — аналогічний масив даних по підзадачам і під-підзадачам, які входять до задачі (якщо в запиті вказано параметр extra=subtasks)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "id": "TASK_ID",
      "name": "TASK_NAME_1",
      "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
      "status": "done",
      "priority": "0..10",
      "user_from": {
        "id": "USER_ID",
        "email": "USER_EMAIL",
        "name": "USER_NAME"
      },
      "user_to": {
        "id": "USER_ID",
        "email": "USER_EMAIL",
        "name": "USER_NAME"
      },
      "text": "TASK_TEXT",
      "date_added": "YYYY—MM—DD HH:II",
      "date_start": "YYYY—MM—DD",
      "date_end": "YYYY—MM—DD",
      "date_closed": "YYYY—MM—DD HH:II",
      "time_end": "HH:II",
      "max_time": "50",
      "max_money": "100",
      "tags": {
        "TAG_ID": "TAG_NAME_1",
        "TAG_ID": "TAG_NAME_2"
      },
      "files": [
        {
          "id": "FILE_ID",
           "size": "FILE_SIZE",
           "name": "Example.docx",
           "page": "/download/FILE_ID"
         }
       ],
      "subscribers": [
        {
          "id": "USER_ID",
          "email": "USER_EMAIL",
          "name": "USER_NAME_1"
        },
        {
          "id": "USER_ID",
          "email": "USER_EMAIL",
          "name": "USER_NAME_2"
        }
      ],
      "relations": {
        "to": [
          {
            "type": "finish-to-start",
            "task": {
              "id": "SUBTASK_ID",
              "name": "SUBTASK_NAME",
              "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/",
              "status": "active",
              "priority": "0..10"
            }
          }
        ],
        "from": [
          {
            "type": "start-to-start",
            "task": {
              "id": "SUBTASK_ID",
              "name": "SUBTASK_NAME",
              "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/",
              "status": "done",
              "priority": "0..10"
            }
          }
        ]
      },
"child": [ { "id": "SUBTASK_ID", "name": "SUBTASK_NAME_1", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", ... ... ..., "child": [ { "id": "SUBTASK_ID", "name": "SUBTASK_NAME_2", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", ... ... ... } ]
} ] }, { "id": "TASK_ID", "name": "TASK_NAME_2", "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/", ... ... ... } ] }
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення задачі через API: post_task

Приклад post_task запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=post_task&
page=/project/PROJECT_ID/&email_user_from=USER_EMAIL&
title=TASK_NAME&hash=HASH

Створює задачу в зазначеному проекті, незалежно від його статусу (активний, сплячий, архівний)


У цьому запиті можна додавати файли в опис задачі (див. Як додавати файли)

Обов'язкові параметри:
 • email_user_from — email автора задачі
 • title — найменування задачі

Необов'язкові параметри:
 • email_user_to — email відповідального співробітника по задачі (ANY для "будь-який співробітник", NOONE або відсутність зазначеного параметра для "Без відповідального")
 • priority — пріоритет (діапазон значень: 0..10)
 • text — опис задачі
 • todo — чек-ліст (наприклад: todo[]=справа1&todo[]=справа2)
 • datestart — дата, коли задача має стартувати у форматі DD.MM.YYYY
 • dateend — дата, коли задача має бути закрита у форматі DD.MM. YYYY
 • subscribe — список email співробітників, розділених комою, які будуть підписані на завдання
 • mention — список email співробітників, розділених комою, які будуть згадані в кінці* опису задачі
  * довільне місце згадування не підтримується
 • hidden — список email співробітників, розділених комою, які будуть входити в коло видимості задачі. Для інших співробітників задача буде прихованою
 • max_time — планові витрати часу
 • max_money — планові фінансові витрати
 • tags — додає статуси/мітки (наприклад: tags=TAG1,TAG2). Можна вказувати найменування (якщо вони унікальні) або їх ID (можна отримати через метод get_task_tags)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
    "status": "ok",
    "data": {
        "id": "TASK_ID",
        "name": "TASK_NAME",
        "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
        "status": "active",
        "priority": "0..10",
        "user_from": {
"id": "USER_ID",
            "email": "USER_EMAIL",
            "name": "USER_NAME"
        },
        "user_to": { "id": "USER_ID",
            "email": "USER_EMAIL",
            "name": "USER_NAME"
        },
        "project": {
            "id": "PROJECT_ID",
            "name": "PROJECT_NAME",
            "page": "/project/PROJECT_ID/"
        },
        "text": "TASK_TEXT",
        "date_added": "YYYY—MM—DD HH:II",
        "date_start": "YYYY—MM—DD",
        "date_end": "YYYY—MM—DD",
        "max_time": 40,
        "max_money": 200, "tags": { "TAG_ID": "TAG_NAME_1", "TAG_ID": "TAG_NAME_2",
}
    }
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Закриття задачі через API: complete_task

Приклад complete_task запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=complete_task&
page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&hash=HASH

Закриває зазначену задачу
Видасть відповідну помилку, якщо задача вже закрита або містить відкриті підзадачі

Обов'язкові параметри:

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok

{
  "status": "ok"
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Повторне відкриття задачі через API: reopen_task

Приклад reopen_task запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=reopen_task&
page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&hash=HASH 

Повторно відкриває вказану задачу

Обов'язкові параметри:

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok

{
  "status": "ok"
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Редагування задачі через API: update_task

Приклад update_task запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=update_task&
page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&email_user_to=USER_EMAIL&
hash=HASH

Редагує ряд параметрів зазначеної відкритої або закритої задачі
Серед необов'язкових параметрів вказані всі доступні до редагування

Обов'язкові параметри:

Необов'язкові параметри:
 • email_user_to — email відповідального співробітника по задачі (ANY для "будь-який співробітник", NOONE для "Без відповідального")
 • priority — пріоритет (діапазон значень: 0..10)
 • title — назва задачі
 • datestart — дата, коли задача повинна стартувати у форматі DD.MM.YYYY
 • dateend — дата, коли задача має бути закрита у форматі DD.MM.YYYY
 • dateclosed — дата закриття задачі у форматі DD.MM.YYYY
 • max_time — планові витрати часу
 • max_money — планові витрати грошей

Недоступні для редагування (зміни/зняття/додавання) через зазначений метод параметри:
 • email_user_from — email автора задачі
 • text — опис задачі
 • todo — чек-лист
 • subscribe — список email співробітників, розділених комою, які будуть підписані на завдання
 • hidden — список email співробітників, розділених комою, які будуть входити в коло видимості задачі
 • tags — статуси/мітки (можна оновити через окремий метод update_task_tags)

Приклад JSON відповіді
При успішному виконанні запиту, відповідь буде містити статус ok і наступні дані:

{
    "status": "ok",
    "data": {
        "id": "TASK_ID",
        "name": "TASK_NAME",
        "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/",
        "status": "active",
        "priority": "0..10",
        "user_from": { "id": "USER_ID",
            "email": "USER_EMAIL",
            "name": "USER_NAME"
      },
        "user_to": { "id": "USER_ID",
            "email": "USER_EMAIL",
            "name": "USER_NAME"
        },
        "project": {
            "id": "PROJECT_ID",
            "name": "PROJECT_NAME",
            "page": "/project/PROJECT_ID/"
        },
        "date_added": "YYYY—MM—DD HH:II",
        "date_start": "YYYY—MM—DD",
        "date_end": "YYYY—MM—DD", "max_time": 40, "max_money": 200, "tags": {   "TAG_ID": "TAG_NAME_1",
  "TAG_ID": "TAG_NAME_2"
}
    }
}
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Пошук задач через API: search_tasks

Приклад search_tasks запиту

https://your—domain.com/api/admin/v2/?action=search_tasks&
page=/project/PROJECT_ID/&filter=(name has 'Report' or name has 'Approval')
and (dateend>'25.05.2021' and dateend<'31.05.2021')&hash=HASH
Проводить пошук завдань по одному або ряду параметрів
При відсутності параметра page дані архівних проектів будуть виключені з результатів пошуку

Як мінімум один з наступних параметрів обов'язковий:
 • page — посилання на проект або батьківську задачу (див. формат посилання)
 • email_user_from — email автора завдання
 • email_user_to — email відповідального співробітника
 • filter — пошуковий запит (див. опис нижче)
Необов'язкові параметри:
 • status — статус (active/done — відкрита/закрита)

Цілочисельні поля (Integer):
 • id=TASK_ID — повертає дані певної задачі/підзадачі по її ID (можна отримати через методи get_all_tasks або get_tasks)
 • project=PROJECT_ID — повертає дані по задачах певного проекту по його ID (можна отримати через метод get_projects)
 • parent=TASK_ID — повертає дані по підзадачах певної батьківської задачі по її ID (можна отримати через методи get_all_tasks або get_tasks)
Оператори рівності та діапазону для вказаного типу: =, in
project{=}2456
id {in} (1234, 1240)

Строкові поля (String):
 • name — назва задачі
Повна або часткова відповідність для зазначеного типу: =, has
name{=}'Task Report'
name {has} 'Report'

Поля дат:
 • dateadd або date_added — дата створення завдання у форматі 'DD.MM.YYYY'
 • datestart або date_start — дата, коли завдання має стартувати у форматі 'DD.MM.YYYY'
 • dateend або date_end — дата, коли завдання має бути закрито у форматі 'DD.MM.YYYY'
 • dateclose або date_closed — дата закриття завдання у форматі 'DD.MM.YYYY'
Реляційні оператори для полів дат: >, <, >=, <=, !=, =
dateadd{=}'01.05.2021'


Умови запиту можна об'єднувати дужками ( ) і логічними операціями and, or (тільки в нижньому регістрі)

Приклад filterзапиту
&filter=(name has 'Report' or name has 'Approval') and (dateend>'25.05.2021' and dateend<'31.05.2021')
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати