Процес стратегічного планування — Розділ 2

Це друга частина нашого матеріалу про процес стратегічного планування. Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з ним з самого початку. А якщо ви вже це зробили, ласкаво просимо до наступної частини! 


Етап 2: Розробка стратегії

На другому етапі стратегічного планування фокус переходить на розробку основних елементів, які визначають напрямок розвитку організації. Це передбачає формулювання заяв про місію, цінності та бачення, які формулюють мету та прагнення організації. Крім того, розробка конкурентних переваг і загальноорганізаційних стратегій забезпечує комплексну дорожню карту успіху.


Заглиблюючись у ці критичні компоненти стратегічного планування, організації закладають основу для злагодженого та узгодженого підходу, керуючи прийняттям рішень і діями на всіх рівнях для сталого зростання та конкурентної переваги.

Порядок дій

Цей порядок дій забезпечує систематичний підхід до розробки основних елементів стратегічного планування, сприяє узгодженню та створенню основи для успішного виконання на наступних етапах процесу стратегічного планування.

Крок 1: Розробіть свою місію


Розробка заяви про місію є критично важливим кроком у визначенні мети організації та керівних принципів у стратегічному плані. Орієнтуйтеся на таку послідовність:
 • Визначте основну мету: сформулюйте фундаментальну причину існування організації.
 • Визначте ключові цінності: включіть основні цінності, які відображають переконання та принципи організації.
 • Висловіть прагнення: передайте бажаний вплив або внесок, який прагне зробити організація.
Очікувані результати
Cтисла та наснажлива заява про місію, яка резонує з зацікавленими сторонами, дає ясність щодо організаційних цілей і служить вказівним маяком для прийняття рішень, стратегічного планування та дій.

Яка наша мета? Навіщо ми існуємо? Що ми робимо?

Відповіді на ці запитання закладають основу для стратегічного планування та розробки заяви про місію, яка стисло відображає суть мети та прагнень організації:

❓Яка наша основна мета?
 • Навіщо ми існуємо?: Визначте фундаментальну причину існування організації, підкреслюючи її ширший вплив на суспільство чи громаду.
❓Які цінності визначають нас?
 • У що ми віримо?: Визначте ключові цінності, які лежать в основі культури організації та процесів прийняття рішень.
❓Який вплив ми прагнемо здійснити?
 • Що ми робимо?: Передайте бажаний вплив або внесок, якого прагне досягти організація, вказавши основні види діяльності чи послуги, які вона надає.

Допоміжні питання:

Призначення
 • Питання: Для чого існує наша організація?
 • Відповідь: щоб задовольнити конкретну потребу або сприяти досягненню ширшої суспільної чи галузевої цілі.
Значення
 • Запитання: якими принципами керуємося наші дії та рішення?
 • Відповідь: Основні цінності, такі як чесність, інноваційність або стійкість.
Вплив
 • Запитання: яку позитивну зміну чи внесок ми прагнемо зробити?
 • Відповідь: бажаний вплив на суспільство чи громаду через наші продукти, послуги чи ініціативи.
Аудиторія
 • Питання: Кому вигідне наше існування?
 • Відповідь: визначте основних бенефіціарів або зацікавлених сторін організації.
Унікальність
 • Запитання: що відрізняє нас від інших у нашій галузі чи секторі?
 • Відповідь: Визначте унікальні якості, сильні сторони або підходи, які відрізняють організацію.
Розробка заяви про місію передбачає розв’язання цих питань, щоб узагальнити мету організації, цінності, вплив, аудиторію та унікальність.

Результат: Коротка, лаконічна, конкретна заява, яка чітко визначає сферу діяльності організації.

Результатом процесу розробки заяви про місію має бути коротка, лаконічна та конкретна заява, яка слугуватиме орієнтиром для організації. Вона повинен стисло визначати сферу діяльності організації, відображаючи її основну мету, цінності та очікуваний вплив.

Це твердження діє як єднальна сила, яка дає ясність внутрішнім і зовнішнім зацікавленим сторонам щодо сенсів існування організації. Добре сформульована заява про місію має резонувати, надихати та служити постійним нагадуванням про фундаментальну ідентичність організації, сприяючи вирівнюванню та згуртованості в усіх аспектах її діяльності та стратегічного планування.

Крок 2: Відкрийте свої цінності


Початок шляху до відкриття організаційних цінностей вимагає ретельного вивчення основних принципів, якими керується процес прийняття рішень і дій у процесі стратегічного планування. Ключові запитання включають:

Що ми ставимо пріоритетним?
 • Визначення основних принципів і пріоритетів, які визначають етичну та операційну позицію організації.
Як ми взаємодіємо?
 • Вивчення бажаної поведінки та взаємодії в рамках організаційної культури.
Що ми цінуємо?
 • Визначення основних переконань і принципів, які не підлягають обговоренню для організації.
Результати цього кроку сприяють розробці системи цінностей, яка відповідає ідентичності організації та прагненням, зазначеним у стратегічному плані.

Як ми будемо поводитися?

Визначення організаційної поведінки досягається шляхом окреслення та прийняття основних цінностей, які служать компасом для кожної дії в процесі стратегічного планування. Ці цінності формулюють очікувану поведінку, ставлення та етичні стандарти на всіх рівнях організації. 

Відповідаючи на питання «Як ми будемо поводитися?» через чітко визначені цінності організація встановлює спільне розуміння очікуваних норм і принципів. Це сприяє формуванню згуртованої та позитивної робочої культури, спрямовуючи прийняття рішень і дії до колективного бачення та забезпечуючи узгодженість у поведінці, яка узгоджується з ідентичністю та цілями організації.

Допоміжні питання:

Етичні принципи
 • Запитання: якими етичними принципами ми повинні керуватися у своїх діях?
 • Відповідь: Визначення основоположних етичних стандартів забезпечує чесність організаційної поведінки.
Культура співпраці
 • Питання: як ми сприяємо співпраці та командній роботі?
 • Відповідь: Визначення цінностей співпраці сприяє розвитку кооперативної та інклюзивної організаційної культури.
Фокус на інновації
 • Питання: які цінності заохочують культуру інновацій?
 • Відповідь: визначення цінностей, які охоплюють креативність і здатність до адаптації, стимулює інновації.
Підхід, орієнтований на клієнта
 • Питання: як ми маємо розставляти пріоритети та обслуговувати наших клієнтів?
 • Відповідь: Визначення цінностей, орієнтованих на клієнта, гарантує зосередженість на наданні цінності та виняткових послугах.
Добробут співробітників
 • Питання: які цінності сприяють добробуту та задоволенню працівників?
 • Відповідь: Визначення цінностей, які віддають перевагу щастю та розвитку персоналу, сприяє створенню позитивного робочого середовища.

Результат: короткий список із 5 – 7 основних цінностей.

Результатом процесу виявлення цінностей має бути стислий перелік із 5 – 7 основних цінностей, які охоплюють суть переконань і принципів організації. Ці цінності повинні служити основою для організаційної поведінки, керівних рішень, взаємодії та ініціатив у процесі стратегічного планування.

Отриманий список має бути зрозумілим, таким, що легко запам’ятовується, і відповідати характеру організації. Ця коротка, але потужна компіляція забезпечує цілеспрямований і дієвий набір цінностей, які можна вбудувати в організаційну культуру, викладену в стратегічному плані, сприяючи спільному розумінню та відданості між усіма зацікавленими сторонами.

Крок 3: Сформулюйте своє бачення


Формування бачення передбачає продумане та стратегічне формулювання в процесі стратегічного планування, розв’язання ключових питань для формулювання переконливого організаційного напрямку. Зосередьтеся на таких аспектах:
 • Майбутні прагнення: Уявіть бажаний стан або досягнення, яких прагне досягти організація.
 • Натхнення та мотивація: Спеціальна промова, яка надихає та мотивує зацікавлених сторін до спільного бачення.
 • Відповідність місії: Забезпечення узгодженості з корпоративним баченням, цінностями та стратегічними цілями.
Очікувані результати
Cтисла, наснажлива та перспективна заява про бачення, яка резонує з зацікавленими сторонами, забезпечуючи чіткий напрямок для майбутніх зусиль організації та бездоганно підтримує ваше стратегічне планування.

Куди ми прямуємо?

Визначення майбутнього напрямку організації досягається через заяву про бачення, яка відповідає на запитання: Куди ми йдемо?” Це твердження формулює переконливий і запальний погляд на бажаний майбутній стан. Він окреслює довгострокові цілі організації, прагнення та вплив, який вона прагне зробити. 

Надаючи чітку та натхненну дорожню карту, заява про бачення спрямовує процес стратегічного планування та прийняття рішень, об’єднує зацікавлені сторони та мотивує колективні зусилля для спільного та багатонадійного майбутнього. Він cприяє єдності та відданості, коли організація рухається до наміченої мети.

Допоміжні питання:

Майбутній стан
 • Питання: чого організація прагне досягти в довгостроковій перспективі?
 • Відповідь: формулювання бажаного майбутнього стану забезпечує основу для формулювання бачення.
Вплив
 • Питання: як організація матиме позитивний вплив на своїх зацікавлених сторін і світ?
 • Відповідь: Опис передбачуваного впливу гарантує цілеспрямованість і значущість бачення.
Вирівнювання зі значеннями
 • Питання: як бачення узгоджується з основними цінностями організації?
 • Відповідь: Забезпечення узгодженості зміцнює послідовність і автентичність організаційного бачення.
Натхнення
 • Запитання: яка мова та образи надихнуть і мотивуватимуть зацікавлені сторони?
 • Відповідь: Створення елементів, що надухають, забезпечує резонанс і взаємодію з баченням.
Довгострокові цілі
 • Питання: Які конкретні довгострокові цілі визначають передбачуване майбутнє?
 • Відповідь: окреслення конкретних цілей дає ясність щодо майбутньої траєкторії організації.
Відповіді на ці запитання сприяють формуванню чіткої, наснажливої заяви про бачення, а стратегічне планування узгоджується з метою та цінностями організації.

Результат: картина майбутнього

Результатом процесу розробки заяви про бачення як частини процесу стратегічного планування має бути виразна та переконлива картина майбутнього. Ця стисла розповідь, що надихає, містить у собі довгострокові прагнення організації, цілі та позитивний вплив, який вона прагне зробити. Це діє як керівний сигнал, що дає ясність щодо передбачуваного призначення та мотивує зацікавлених сторін до спільного та значущого майбутнього. Цей результат слугує єднальною силою, об’єднуючи зусилля, сприяючи відданості та вселяючи відчуття мети, оскільки організація просувається на своєму шляху до реалізації своїх далекоглядних цілей.

Крок 4: Визначте свої конкурентні переваги


Виявлення конкурентних переваг передбачає стратегічну оцінку того, що виділяє організацію на ринку. Ключові питання та результати стратегічного планування включають:

Відмінні можливості
 • Питання: якими унікальними можливостями, навичками чи ресурсами володіє організація?
 • Результат: чітке визначення внутрішніх сильних сторін, які забезпечують конкурентну перевагу.
Сприйняття ринку
 • Питання: як клієнти сприймають організацію порівняно з конкурентами?
 • Результат: Розуміння факторів, які сприяють позитивному сприйняттю ринку та диференціації.
Інновації та адаптивність
 • Питання: наскільки ефективно організація впроваджує інновації та адаптується до змін ринку?
 • Результат: визнання гнучкості та інновацій як конкурентоспроможності.
Ця частина процесу стратегічного планування інформує про стратегії, які використовують сильні сторони та користуються перевагами ринку.

У чому ми найкращі?

Щоб отримати конкурентну першість, організації повинні точно визначити та використати свої основні переваги. Питання: У чому ми найкращі?” спрямовує увагу на визначення ключових компетенцій, унікальних можливостей або спеціалізованих ресурсів, які відрізняють організацію. Стратегічно використовуючи ці сильні сторони, організація позиціонує себе на ринку, підкреслюючи неперевершені здібності та якості. 

Такий підхід до стратегічного планування не тільки підвищує конкурентоспроможність, але й служить керівною силою для процесу стратегічного планування. Зрештою, це забезпечує створення унікальної ціннісної пропозиції, сприяючи стабільному успіху в бізнес-ландшафті, що постійно розвивається.

Допоміжні питання:

Відмінні можливості
 • Запитання: які унікальні можливості чи навички виділяють нас на ринку?
 • Відповідь: Виявлення відмінних внутрішніх сильних сторін забезпечує конкурентну перевагу.
Сприйняття клієнтів
 • Питання: як клієнти сприймають нас порівняно з конкурентами?
 • Відповідь: Розуміння сприйняття споживачів виявляє відмінності ринку.
Операційна ефективність
 • Запитання: у яких сферах ми є ефективними та результативними?
 • Відповідь: Визнання операційних переваг підвищує загальну конкурентоспроможність.
Інноваційні практики
 • Питання: як ми впроваджуємо інновації та адаптуємося до мінливої динаміки ринку?
 • Відповідь: інноваційні стратегії сприяють конкурентоспроможності в динамічному бізнес-ландшафті.
Вирішуючи ці запитання, організації отримують уявлення про поточні проблеми, які формують їхні конкурентні переваги.

Результат: перелік 2 або 3 пунктів, які чесно виражають основу для перемоги організації.

Результатом процесу визначення конкурентної переваги має бути стислий перелік із 2 – 3 пунктів, які прозоро формулюють основу для перемоги організації. Цей список містить основні сильні сторони, відмінні можливості або унікальні ресурси, які виділяють організацію на ринку.

Він служить стратегічним набором інструментів, що забезпечує ясність щодо основ, які сприяють конкурентоспроможності. Ці визначені елементи стають координаційними точками для стратегічного позиціонування організації, підкреслюючи її переваги.

Результат цього кроку забезпечує повне розуміння унікальної ціннісної пропозиції організації, закладаючи основу для цілеспрямованих стратегій і стійкого успіху.

Крок 5: Створення стратегій для всієї організації


Розробка стратегій для всієї організації передбачає стратегічний підхід до узгодження всіх аспектів бізнесу. Основні рекомендації щодо стратегічного планування включають:

Стратегічне узгодження
 • Переконайтеся, що стратегії відповідають місії, баченню та основним цінностям організації.
Кросфункціональна інтеграція
 • Сприяйте співпраці та інтеграції між різними відділами та командами.
Розподіл ресурсів
 • Стратегічно розподіляйте ресурси на ініціативи, які відповідають головним цілям.
Очікувані результати: набір загальноорганізаційних стратегій, які забезпечують узгодження, співпрацю та ефективне стратегічне планування, спрямовуючи організацію в процесі стратегічного планування до її місії та бачення.

Як ми досягнемо успіху?

Комплексні методи стратегічного планування передбачають відповідь на запитання: Як ми досягнемо успіху?” Для цього потрібен стратегічний аналіз сильних сторін, можливостей і конкурентних переваг організації. Формулюючи цільові стратегії, ефективно розподіляючи ресурси та розвиваючи культуру інновацій та адаптивності, організація закладає фундамент для успіху. 

Акцент робиться на узгодженні всіх аспектів бізнесу з єдиним баченням, гарантуючи, що кожне рішення та дія сприяють реалізації стратегічного планування. Цей цілісний підхід підвищує конкурентоспроможність, зміцнює стійкість і забезпечує довгостроковий успіх у бізнес-середовищі, що постійно змінюється.

Допоміжні питання:

Позиціонування на ринку
 • Питання: як ми можемо стратегічно позиціонувати себе на ринку, щоб виділитися?
 • Відповідь: Оцінка позиціонування на ринку забезпечує чітку та конкурентну присутність.
Оптимізація ресурсів
 • Питання: як ми можемо ефективно розподілити ресурси для підтримки наших стратегічних цілей?
 • Відповідь: Стратегічний розподіл ресурсів максимізує вплив, мінімізуючи відходи.
Фокус на інновації
 • Питання: які стратегії сприяють розвитку культури інновацій та адаптивності?
 • Відповідь: Пріоритет інновацій забезпечує актуальність і стійкість у динамічному бізнес-ландшафті.
Стратегії співпраці
 • Запитання: як можна посилити міжфункціональну співпрацю для досягнення цілей організації?
 • Відповідь: Сприяння співпраці забезпечує згуртовану та узгоджену організаційну стратегію.
Вирішуючи ці запитання, організації розробляють глибокі та ефективні корпоративні стратегії.

Результат: загальні методи, які ви збираєтеся використовувати для досягнення свого бачення.

Результатом процесу розробки стратегії є встановлення всеосяжних і комплексних методів, які служать керівною основою для досягнення бачення організації. Цей результат охоплює набір загальних стратегій, утворюючи загальний підхід, який узгоджує всі аспекти процесу стратегічного планування. Ці методи повинні ефективно спрямовувати організацію до її передбаченого майбутнього, забезпечуючи згуртованість, стійкість і адаптивність. Встановлюючи цю стратегічну структуру, організація закладає основу для скоординованих зусиль, оптимізації ресурсів і стійкого прогресу, створюючи чіткий шлях до реалізації свого бачення.

Етап 3: Розробка стратегічного плану

На третьому етапі стратегічний план формується через ретельний процес безпосереднього планування. Застосовуючи дані SWOT-аналізу, організація визначає довгострокові стратегічні цілі, встановлює конкретні цілі, вибирає ключові показники ефективності (KPI) і впроваджує стратегії в повсякденну діяльність.


Ця фаза процесу стратегічного планування знаменує перетворення прагнень високого рівня на дієві кроки, забезпечуючи надійну та детальну дорожню карту, яка відповідає місії та баченню організації. Стратегічний план стає динамічним інструментом, який направляє організацію до її передбаченого майбутнього, одночасно сприяючи адаптації та вимірюванню ефективності на кожному рівні процесу стратегічного планування.

Порядок дій

Порядок дій для 3 етапу розробки стратегічного плану:


Такий порядок дій забезпечує структурований та спільний підхід до розробки стратегічного плану, сприяючи узгодженню, чіткості та адаптивності в усій організації.

Дізнатися більше про кожен крок ви можете, перейшовши за посиланням на заключну частину нашого матеріалу про процес стратегічного планування.​

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Школа PM
Знайомство з OKR Objectives and Key Results, або коротко — OKR — це один з найпоширеніших інструментів в управлінні бізнес-процесами, і не дарма. Саме OKR допомагає встановити цілі для всієї команди,...
3 червня 2024   •   9 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂