Процес стратегічного планування — Розділ 1

У динамічному бізнес-середовищі важливо мати чітко визначений стратегічний план. Стратегічний план працює як дорожня карта для керування організаціями, сприяє адаптації та використанню можливостей. Cтворення стратегії забезпечує проактивне прийняття рішень, стійкість та стале зростання. Всі чотири окремі етапи процесу стратегічного планування створюють структурований підхід, у якому бачення, прогресивна стратегія та реалізація бездоганно поєднуються, щоб спрямувати організації до успіху.

Що таке стратегічне планування?

Стратегічне планування — це систематичний і перспективний процес, який використовується організаціями для визначення свого напрямку, прийняття обґрунтованих рішень і ефективного розподілу ресурсів. Проактивний підхід до стратегічного планування дозволяє компаніям долати невизначеності, використовувати можливості та адаптуватися до середовища, що швидко змінюється. 


Стратегічне планування охоплює серію продуманих кроків, зокрема аналіз, прийняття рішень та їх втілення, синхронізуючи всі аспекти організації до єдиного спільного бачення. 

Що таке процес стратегічного планування?

Стратегічне планування включає серію взаємопов’язаних етапів, кожен з яких служить певній меті, спрямовуючи організацію до успіху. Стратегічне планування як систематичний процес не тільки визначає напрямок і мету організації, але й забезпечує можливість адаптації до внутрішніх та зовнішніх змін. Так, завдяки ретельному аналізу, ухваленню рішень і їх виконанню процес стратегічного планування є динамічним інструментом для навігації в складних ситуаціях, оптимізації ресурсів і сприяння стійкому зростанню компаній.

Огляд процесу стратегічного планування

Процес стратегічного планування охоплює чотири ключові фази — сканування навколишнього середовища, формулювання стратегії, реалізацію стратегії, оцінку й контроль — стратегічне планування передбачає ретельний аналіз, прийняття рішень і свідомі дії. 


Від оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів до виконання та моніторингу стратегій, кожен етап процесу стратегічного планування відіграє вирішальну роль в синхронізації організації з її цілями. 

Вступ

Процес стратегічного планування — це цілісний підхід, який дає організаціям можливість орієнтуватися в можливих складнощах свого майбутнього. Такий підхід закладає основу для всебічного вивчення кожного компонента розробки стратегічного плану. 

Початок роботи: вступ до стратегічного планування

Процес стратегічного планування починається зі стартової фази, яка зазвичай триває кілька тижнів. Ключові питання на цьому етапі стратегічного планування стосуються уточнення організаційних цілей, розуміння очікувань зацікавлених сторін і оцінки поточних проблем.

Крок 1️⃣: Визначте організаційну готовність

Перш ніж приступати до стратегічного планування, важливо оцінити готовність організації до цієї трансформаційної подорожі. Є певні ключові питання, які висвітлюють шлях стратегічного планування:
 • Чи існує спільне розуміння мети та завдань організації?
 • Чи лідери прагнуть розвивати культуру стратегічного мислення?
 • Чи доступні необхідні дані та інформація для аналізу стратегічного планування?

Крок 2️⃣: Розвивайте свою команду та графік

Збір спеціальної проєктної команди є ключовим для успіху процесу стратегічного планування. Визначте людей з різними навичками, які представляють різні відділи та різні рівні організації. Забезпечте баланс креативності, аналітичної майстерності та відданості місії організації. Призначте здібного керівника команди, який керуватиме процесом стратегічного планування та сприятиме співпраці.

Водночас розробіть чітко визначений графік стратегічного планування. Розбийте завдання на керовані часові рамки, враховуючи складність організації та глибину аналізу, необхідну для стратегічного планування. Додайте гнучкості для розв’язання непередбачених проблем. Регулярні зустрічі команди, консультації із зацікавленими сторонами та огляди прогресу мають бути невіднятними частинами графіка стратегічного планування. 

Крок 3️⃣: Зберіть поточні дані

Збір актуальних і об’єктивних даних є основою прийняття обґрунтованих рішень у процесі стратегічного планування. Цей крок передбачає комплексний аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на організацію. Внутрішньо оцініть фінансову діяльність, здібності співробітників і операційну ефективність. Ззовні уважно вивчайте ринкові тенденції, конкурентний ландшафт і нові можливості чи загрози.

Точні та актуальні дані дають групі планувальників змогу визначати сильні та слабкі сторони, можливості та загрози (аналіз SWOT), що є критично важливими для формулювання стратегії. Це забезпечує реалістичну оцінку поточного стану організації та потенційних можливостей для покращення. Використовуючи цю базу даних, організації можуть створювати ініціативи стратегічного планування, які відповідають їхнім цілям і ефективно реагують на динамічні сили, що формують їхнє середовище.

Крок 4️⃣: Перегляньте зібрані дані

Аналіз зібраних даних є ключовим етапом у процесі стратегічного планування, що слугує сполучною ланкою між збором інформації та прийняттям стратегічних рішень. Цей етап стратегічного планування передбачає ретельний перегляд, інтерпретацію та синтез зібраних даних. Виявляючи закономірності, тенденції та кореляції, організації отримують точне розуміння свого поточного стану та динаміки свого операційного середовища.

Ретельний аналіз даних дає змогу команді стратегічного планування виявляти інформацію, яка своєю чергою живить наступні етапи процесу стратегічного планування. Аналіз висвітлює ключові можливості, потенційні виклики та сфери, які потребують особливого зосередження стратегічного планування. Ця аналітична основа гарантує, що наступні стратегії не тільки добре обґрунтовані, але й адаптовані до унікальних потреб і прагнень організації, підвищуючи ймовірність успішного впровадження стратегічного планування та досягнення довгострокових цілей.

Етап 1: Визначте свою стратегічну позицію

На початковому етапі процесу стратегічного планування основна увага приділяється розумінню стратегічної позиції організації. Це передбачає ретельний аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, включаючи сканування середовища та аналіз конкурентів. Виявлення стратегічних проблем і можливостей закладає основу для прийняття обґрунтованих рішень для стратегічного планування. 


Оцінюючи ринкову динаміку, організаційні можливості та конкурентний ландшафт, цей етап стратегічного планування закладає основу для розробки стратегій, які використовують сильні сторони, компенсують слабкі сторони та вигідно позиціонують організацію в її робочому середовищі. Виявлення стратегічних труднощів стає компасом, який спрямовує подальші кроки стратегічного планування.

Порядок дій

Порядок дій забезпечує системний підхід до розуміння стратегічної позиції організації, сприяючи співпраці між командами та забезпечуючи комплексну основу для наступних етапів процесу стратегічного планування.

Крок 1: Визначте стратегічні питання


Виявлення стратегічних питань є наріжним каменем ефективного стратегічного планування, що вимагає обдуманого та комплексного підходу. Почніть із постановки основних питань:
 • Організаційна мета: яка основна мета нашої організації та як вона відповідає поточним вимогам ринку?
 • Динаміка ринку: які зовнішні чинники впливають на нашу галузь і як ми можемо керувати ними чи використовувати їх?
 • Внутрішня оцінка: які наші ключові сильні та слабкі сторони щодо ресурсів, можливостей і діяльності?
 • Погляди зацікавлених сторін: як ключові зацікавлені сторони сприймають нашу організацію та які їхні очікування?
 • Конкурентний ландшафт: які сильні та слабкі сторони наших конкурентів і де ми стоїмо в порівнянні?
Обов’язки включають залучення багатофункціональних команд за участі керівництва, експертів зі стратегії та ринкових аналітиків. Такі спільні зусилля забезпечують різноманітні перспективи у визначенні критичних питань у стратегічному плануванні.

Часовий графік для цього етапу стратегічного планування зазвичай охоплює 4 – 6 тижнів, що дозволяє провести ретельний аналіз і обговорення, щоб ефективно визначити стратегічні проблеми та можливості.

Крок 2: Проскануйте середовище


Комплексне сканування навколишнього середовища є критично важливим кроком у стратегічному плануванні для розуміння зовнішніх умов і адаптації до них. Належить виконати такі дії:
 • Визначте обсяг і цілі: Чітко окресліть обсяг сканування середовища та його цілі.
 • Визначте ключові фактори: визначте критичні фактори, що впливають на вашу організацію, включаючи економічні, технологічні, нормативні та соціальні аспекти.
 • Збирайте дані: збирайте відповідні дані за допомогою дослідження ринку, галузевих звітів і аналізу тенденцій.
 • Аналіз PESTEL: систематично аналізуйте політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та правові фактори, що впливають на вашу організацію.
 • Конкурентний ландшафт: оцініть конкурентний ландшафт, визначивши ключових гравців, частку ринку та нові тенденції.
 • Перевірка SWOT-аналізу: Перевірка та вдосконалення SWOT-аналізу на основі ідентифікованих зовнішніх факторів.
 • Планування сценаріїв: розробіть сценарії, щоб передбачити потенційні майбутні події та їх наслідки.
 • Консультація із зацікавленими сторонами: взаємодія із зацікавленими сторонами, щоб отримати різноманітні погляди на зовнішні фактори.
Призначте відповідальних: спеціальні команди для збору даних, аналізу та розробки сценаріїв.

Часовий графік цього етапу стратегічного планування може охоплювати до 6 – 8 тижнів, що забезпечує повне розуміння зовнішнього середовища та надійну основу для наступних стратегічних рішень.

Крок 3: Конкурентний аналіз


Уважний конкурентний аналіз є невіднятною частиною визначення стратегічної позиції організації. Він передбачає систематичну оцінку конкурентів для прийняття стратегічних рішень. Дотримуйтесь цих ключових елементів:
 • Визначте конкурентів: чітко визначте прямих і непрямих конкурентів у галузі.
 • Збирайте інформацію: збирайте дані про продукти конкурентів, частку ринку, ціни та сприйняття клієнтів.
 • Оцінка конкурентних переваг: проаналізуйте сильні та слабкі сторони конкурентів, щоб визначити сфери, де ваша організація може отримати конкурентну перевагу.
 • Позиціонування на ринку: визначте, як конкуренти позиціонують себе на ринку, і визначте можливості диференціації.
 • SWOT-аналіз: проведіть SWOT-аналіз, спеціально зосереджений на конкурентах, щоб зрозуміти їхні стратегії та вразливі місця.
 • Порівняльний аналіз: порівняйте свою організацію з лідерами галузі, щоб встановити стандарти ефективності.
 • Тенденції ринку: будьте в курсі нових тенденцій, які можуть вплинути на конкуренцію.
Систематично проводячи аналіз конкуренції, організації отримують уявлення про ринкову динаміку, потенційні можливості співпраці та стратегічні сфери диференціації. Ці знання мають вирішальне значення для ефективного стратегічного планування, яке стратегічно позиціонує організацію в конкурентному середовищі.

Крок 4: Визначте можливості та загрози


Виявлення можливостей і загроз є ключовим кроком у стратегічному плануванні, що вимагає цілеспрямованого підходу. Окреслюйте ключові умови за допомогою таких факторів:
 • Ринкові тенденції: Оцініть поточні ринкові тенденції та тенденції, що розвиваються, щоб визначити можливості зростання.
 • Вплив технологій: оцініть, як технологічний прогрес може створювати можливості або створювати загрози для вашої організації.
 • Регуляторні зміни: будьте в курсі регулятивних змін, які можуть позитивно чи негативно вплинути на діяльність.
 • Конкурентні дії: аналізуйте стратегії та дії конкурентів, які можуть створювати можливості чи загрози.
 • Поведінка клієнтів: розуміти зміни в уподобаннях і поведінці клієнтів, які можуть створити можливості або загрози.
 • Економічні фактори: Оцініть економічні умови, щоб визначити потенційні можливості чи загрози.
Цей проактивний підхід допомагає організаціям передбачати й використовувати можливості, одночасно пом’якшуючи потенційні загрози, забезпечуючи стратегічну позицію, яка відповідає динамічному зовнішньому середовищу.

Яку вигоду ви ставите на меті?

Зосередження на капіталізації можливостей є ключовою метою стратегічного планування. Організації прагнуть використовувати сприятливі обставини, нові тенденції та неосвоєні ринки, щоб стимулювати зростання та отримати конкурентну перевагу. 

Використання можливостей передбачає об’єднання ресурсів, можливостей і стратегій для максимізації позитивних результатів. Процес стратегічного планування з прикладами показує, що організації не лише адаптуються до змін, але й процвітають у динамічному середовищі, сприяючи інноваціям і стійкому успіху, незалежно від того, чи йдеться про впровадження технологічних досягнень, реагування на зміну вподобань клієнтів чи вихід на нові ринки.

Важливі питання:

Тенденції ринку
 • Питання: Які поточні ринкові тенденції відкривають можливості для нашої організації?
 • Відповідь: Аналіз тенденцій поведінки споживачів, технологій і галузевих розробок допомагає визначити шляхи стратегічного зростання.
Технологічні досягнення
 • Питання: як ми можемо використовувати нові технології для створення нових можливостей?
 • Відповідь: Вивчення технологічних інновацій дозволяє нам залишатися попереду та створювати рішення для нашого ринку.
Потреби клієнтів
 • Запитання: які потреби клієнтів ми можемо задовольнити для нових можливостей для бізнесу?
 • Відповідь: Розуміння змін у вподобаннях клієнтів скеровує вдосконалення продукту чи послуги та розширення ринку.
Глобальне розширення
 • Запитання: чи існують невикористані міжнародні ринки для наших продуктів або послуг?
 • Відповідь: Вивчення глобальних ринків відкриває можливості для диверсифікації та збільшення потоків доходу.
Потенціал співпраці
 • Питання: як стратегічне партнерство чи співпраця можуть відкрити нові двері?
 • Відповідь: партнерство з лідерами галузі або додатковими підприємствами може розблокувати синергію та взаємну вигоду.
Регуляторний ландшафт
 • Запитання: як зміни в правилах можуть створити можливості для нашої організації?
 • Відповідь: Адаптація до регулятивних зрушень дає нам змогу активно орієнтуватися та використовувати мінливі ландшафти.
Вирішуючи ці запитання, організації можуть бачити та використовувати можливості, сприяючи проактивному та інноваційному підходу до стратегічного планування.

Що допоможе знизити ризики?

Пом’якшення загроз має вирішальне значення в стратегічному плануванні для збереження стабільності та стійкості організації. Увага спрямована на виявлення та розв’язання потенційних проблем, які можуть перешкодити успіху. Це передбачає профілактичні заходи для мінімізації впливу зовнішніх факторів, таких як економічні спади, нормативні зміни або конкурентний тиск. Передбачаючи та пом’якшуючи загрози, організації покращують свою здатність долати невизначеності та зміцнювати себе проти потенційних ризиків, забезпечуючи міцну стратегічну позицію, здатну протистояти викликам і підтримувати довгостроковий успіх у динамічному бізнес-середовищі.

Важливі питання:

Конкурентний ландшафт
 • Питання: як ми можемо адаптуватися до конкурентного тиску?
 • Відповідь: гнучкість і постійне впровадження інновацій допомагає підтримувати конкурентну перевагу.
Економічні спади
 • Питання: які стратегії ми можемо застосувати, щоб протистояти економічним викликам?
 • Відповідь: Диверсифікація потоків доходів і впровадження заходів з економії коштів підвищують фінансову стійкість.
Відповідність нормативним вимогам
 • Питання: як ми можемо дотримуватися норм, що змінюються?
 • Відповідь: Регулярний моніторинг нормативних змін і коригування операцій забезпечують постійну відповідність.
Технологічні збої
 • Запитання: які кроки ми можемо зробити, щоб пом’якшити вплив технологічних збоїв?
 • Відповідь: Інвестиції в оновлення технологій і розвиток цифрової грамотності зводять до мінімуму вразливість.
Ризики ланцюга постачання
 • Запитання: як ми зменшуємо ризики в нашому ланцюжку постачання?
 • Відповідь: Створення альтернативних варіантів постачання та створення надійних протоколів керування ланцюгом постачання підвищує стійкість.
Загрози кібербезпеці
 • Запитання: як ми можемо захиститися від загроз кібербезпеці?
 • Відповідь: Впровадження надійних заходів кібербезпеки та виховання культури обізнаності про безпеку посилюють захист організації.
Розв’язуючи ці питання, організації можуть активно пом’якшувати загрози, сприяючи адаптації та зміцнюючи себе проти потенційних ризиків у динамічному бізнес-ландшафті.

Крок 5: Визначте сильні та слабкі сторони


Визнання сильних і слабких сторін організації є ключовим для обґрунтованого стратегічного планування. Щоб розкрити ці аспекти, поставте доречні запитання:
 • Внутрішні ресурси: які унікальні ресурси та можливості виділяють нас на ринку?
 • Операційна ефективність: де ми перевершуємо наші операційні процеси, а де натрапляємо на труднощі?
 • Набір навичок співробітників: якими навичками та досвідом володіють наші співробітники та де є прогалини в навичках?
 • Фінансовий стан: Наскільки міцним є наше фінансове становище та де можливі слабкі місця?
 • Інноваційний потенціал: наскільки добре ми сприяємо інноваціям і що ми можемо покращити?
Разом з відповідями на ці питання організації отримують уявлення про внутрішню динаміку, що дозволяє приймати стратегічні рішення, які використовують сильні сторони та усувають слабкі сторони.

На що ви хочете спиратися?

Спиратися на сильні сторони означає використовувати та посилювати унікальні риси, які вирізняють організацію серед інших. Підкреслюючи та використовуючи наявні можливості, ринкові переваги та сфери досконалості, організації можуть створити основу для сталого зростання за допомогою стратегічного планування. Побудова стратегічного плану на сильних сторонах передбачає стратегічні інвестиції, розвиток талантів і оптимізацію операційних процесів. 

Цей проактивний підхід до стратегічного планування не тільки збільшує конкурентні переваги, але й зміцнює основні компетенції організації, позиціонуючи її для стійкості та успіху в бізнес-ландшафті.

Допоміжні питання:

Ключові компетенції
 • Питання: які наші ключові компетенції сприяють нашому успіху?
 • Відповідь: Визначення та використання основних компетенцій гарантує зосередженість на сильних сторонах, які відрізняють нас на ринку.
Ринкова репутація
 • Питання: Як сприймають наш бренд і які аспекти сприяють його позитивній репутації?
 • Відповідь: Посилення та просування позитивних атрибутів бренду зміцнює наші позиції на ринку.
Задоволеність клієнтів
 • Запитання: Які аспекти наших продуктів/​послуг забезпечують високу задоволеність клієнтів?
 • Відповідь: Інвестиції та подальший розвиток цих аспектів культивують лояльність клієнтів і присутність на ринку.
Експертиза співробітників
 • Запитання: у яких сферах наші співробітники досягають успіху, що сприяє загальному успіху організації?
 • Відповідь: використання досвіду співробітників створює кваліфіковану та мотивовану робочу силу, підвищуючи організаційні можливості.
Культура інновацій
 • Запитання: як ми сприяємо інноваціям і які унікальні ідеї сприяли нашому успіху?
 • Відповідь: плекання та розвиток інноваційних практик підтримує культуру постійного вдосконалення та адаптації.

Що вам потрібно для підтримки?

Усунення слабких місць передбачає вирішення та зміцнення вразливих аспектів організації для підвищення загальної стійкості. Виявляючи та пом’якшуючи недоліки, організації можуть підвищити операційну ефективність, пом’якшити ризики та розвинути здатність до адаптації. Ця проактивна позиція передбачає стратегічні інвестиції, розвиток навичок і оптимізацію процесів, щоб підтримувати сфери, які можуть становити проблеми. 

Такий цілеспрямований підхід до процесу стратегічного планування забезпечує більш надійну та всебічну організаційну структуру, сприяючи довгостроковій стійкості в умовах мінливої ринкової динаміки та потенційних труднощів.

Допоміжні питання

Операційні процеси
 • Запитання: де наші операційні процеси стикаються з неефективністю чи вузькими місцями?
 • Відповідь: Виявлення та оптимізація неефективних процесів усуває операційні недоліки.
Прогалини в навичках
 • Запитання: яких навичок не вистачає нашій робочій силі, що перешкоджає оптимальній продуктивності?
 • Відповідь: усунення прогалин у навичках шляхом навчання та найму зміцнює організаційні можливості.
Фінансова вразливість
 • Запитання: де потенційні фінансові недоліки і як ми можемо їх пом’якшити?
 • Відповідь: Впровадження заходів економії та фінансове планування мінімізує вразливі місця.
Технологічні обмеження
 • Запитання: які технологічні прогалини заважають нашій ефективності та як їх можна вирішити?
 • Відповідь: Інвестиції в технологічні оновлення покращують операційні можливості та конкурентоспроможність.
Зворотний зв’язок від клієнтів
 • Запитання: де скарги або відгуки клієнтів підкреслюють недоліки наших продуктів або послуг?
 • Відповідь: Розв’язання проблем клієнтів і вдосконалення пропозицій пом’якшують недоліки у сприйнятті ринку.

Відповідаючи на ці питання, організації можуть стратегічно усунути недоліки та підвищити загальну стійкість, сприяючи більш надійній операційній основі.

Крок 6: Сегменти клієнтів


Розуміння сегментів споживачів є ключовим у стратегічному плануванні для адаптації пропозицій і досвіду. Цей етап стратегічного планування передбачає детальне дослідження різноманітних груп клієнтів для задоволення їхніх унікальних потреб і вподобань. Відповідні проблеми включають:
 • Ідентифікацію сегментів: визначення окремих сегментів клієнтів на основі демографічних показників, поведінки чи вподобань.
 • Аналіз потреб: розуміння конкретних потреб і очікувань кожного сегмента клієнтів.
 • Позиціонування на ринку: розробка стратегій для ефективного позиціонування продуктів або послуг у кожному визначеному сегменті клієнтів.
Заглиблюючись у сегменти споживачів, організації можуть підвищити рівень задоволеності клієнтів, ефективніше націлювати маркетингові зусилля та стимулювати загальний розвиток бізнесу за допомогою процесу стратегічного планування.

Для кого ми маємо цінність?

Визначення цільової аудиторії має важливе значення для досягнення цінності в стратегічному плануванні. Організації повинні точно визначити, кого вони обслуговують, і зрозуміти їхні унікальні потреби та вподобання. Визначивши конкретні демографічні показники, поведінку та характеристики цільової аудиторії, компанії можуть адаптувати свої продукти, послуги та повідомлення, щоб мати ефективний резонанс. 

Цей підхід у стратегічному плані гарантує, що надання цінності відповідає очікуванням і бажанням передбачуваних одержувачів, сприяючи задоволенню та лояльності клієнтів, одночасно максимізуючи вплив організаційних зусиль на ринку.

Допоміжні питання:

Демографічна інформація
 • Питання: які ключові демографічні характеристики наших сегментів клієнтів?
 • Відповідь: Розуміння демографічних показників допомагає адаптувати продукти та маркетингові повідомлення до певних груп аудиторії.
Патерни поведінки
 • Питання: як клієнти взаємодіють з нашими продуктами чи послугами?
 • Відповідь: Аналіз моделей поведінки визначає стратегії позиціонування продукту та залучення клієнтів.
Потреби та вподобання
 • Запитання: які особливі потреби та переваги кожного сегмента клієнтів?
 • Відповідь: Налаштування пропозицій на основі визначених потреб покращує надання цінності.
Порівняння з конкурентами
 • Запитання: як наші клієнтські сегменти порівнюються з сегментами, націленими конкурентами?
 • Відповідь: Виявлення конкурентних ландшафтів забезпечує диференціацію та цілеспрямований маркетинг.
Вплив ринкових тенденцій
 • Запитання: як ринкові тенденції, що розвиваються, можуть вплинути на переваги сегментів наших клієнтів?
 • Відповідь: Адаптація до мінливих тенденцій забезпечує постійне узгодження з очікуваннями клієнтів.
Відповідаючи на ці питання, організації отримують детальне розуміння сегментів споживачів, уможливлюючи ефективне стратегічне планування для створення цінності.

Крок 7: Розробіть свій SWOT


Створення SWOT-аналізу є центральним результатом першої фази стратегічного планування. Це передбачає систематичне вивчення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз для прийняття стратегічних рішень. Ось вичерпний посібник:
 • Сильні сторони: визначте внутрішні можливості, ресурси та переваги.
 • Слабкі сторони: Визнайте внутрішні обмеження, прогалини та області для вдосконалення.
 • Можливості: досліджуйте зовнішні фактори та тенденції, які можна використати для зростання організації.
 • Загрози: Оцініть зовнішні виклики та потенційні ризики для організації.
SWOT-аналіз забезпечує цілісне уявлення, яке ефективно керує наступними етапами стратегічного планування.

Бажаєте дізнатися більше?
Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з другою частиною нашого матеріалу про стратегічне планування.

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Школа PM
Знайомство з OKR Objectives and Key Results, або коротко — OKR — це один з найпоширеніших інструментів в управлінні бізнес-процесами, і не дарма. Саме OKR допомагає встановити цілі для всієї команди,...
3 червня 2024   •   9 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂