ТОП 41 інструментів для продуктивності, які полегшують життя

Продуктивність — це важливий економічний показник, який відображає співвідношення витрат до отриманої користі. Продуктивність залежить від багатьох факторів, які можуть її підвищити або знизити. Сьогодні найбільш успішною практикою управління продуктивністю є використання спеціальних інструментів.

Що таке продуктивність 

Продуктивність — це показник економічної діяльності, який показує співвідношення кількості витрачених ресурсів (часу, грошей, праці, матеріалів тощо) до обсягу отриманого прибутку. Іншими словами, у проектному менеджменті продуктивність означає, наскільки ефективно працівник виконує задачу.

4 види продуктивності, про які варто знати

Існує 4 види продуктивності: продуктивність капіталу, матеріальних ресурсів, праці та загальнофакторна продуктивність.
  1. Продуктивність капіталу означає, наскільки успішно команда використовує фізичний капітал для виробництва продукції та надання послуг. До фізичного капіталу відносять комп’ютери, транспортні засоби, робочі матеріали тощо. Іншими словами, це фізичні ресурси для виробництва товарів та надання послуг. Для визначення продуктивності капіталу необхідно відняти грошові зобов’язання вашого бізнесу (витрати та ін.) від вартості фізичних ресурсів, а отриманий показник поділити на прибуток від продажів. Чим більше число ви отримаєте, тим краще, оскільки це означатиме, що ваші фізичні ресурси дозволяють вам працювати ефективно і отримувати прибуток від товарів та послуг.
  2. Продуктивність матеріальних ресурсів вимірюється обсягом вироблених товарів та послуг. Цей показник відображає співвідношення обсягу виробництва на одиницю витрачених матеріальних ресурсів. Розрізняють прямі і непрямі матеріальні витрати. Прямі пов’язані безпосередньо з товаром чи послугою, тоді як непрямі — це паливо, енергія, хімічні речовини тощо, які використовуються для виробництва продукту / надання послуги.
  3. Продуктивність праці — це показник економічного прибутку на одного працівника, який відображає, наскільки ефективно кожен член команди працює для створення кінцевого продукту / послуги. Цей індикатор показує, скільки часу знадобилося Вашій команді для виведення продукту на ринок. Для розрахунку продуктивності праці необхідно вартість товарів / послуг поділити на час, витрачений командою на їх створення.
  4. Загальнофакторна продуктивність, або багатофакторна продуктивність, означає, що крім капіталу, матеріальних ресурсів та праці, існують інші фактори, які також враховуються при обчисленні продуктивності. Це знання команди, стиль управління, організація робочих процесів тощо. Для вимірювання загальнофакторної продуктивності слід вартість товарів / послуг поділити на середнє значення усіх факторів. Таким чином Ви можете оцінити значення всіх складових, що впливають на Ваш виробничий процес. 

Найкращі способи покращення продуктивності

Перш за все варто визначити фактори, які впливають на вашу продуктивність. До них належать робоче середовище, підходи до управління персоналом, відповідні інструменти та використання сучасних технологій. Відповідно існує багато практик, які сприяють підвищенню продуктивності. 
  • Уникайте багатозадачності. Раніше багатозадачність вважали успішною практикою, однак сьогодні зрозуміло, що такий підхід знижує ефективність та продуктивність. Багатозадачність відволікає, виснажує та заважає належній координації робочих процесів.
  • Формулюйте невеликі цілі. Основна мета проекту може бути амбітною і масштабною, тому її слід розділити на дрібніші цілі. Встановлюйте чіткі короткотермінові цілі в рамках загальної мети проекту.
  • Робіть перерви. Для підтримки продуктивного робочого ритму дуже важливо час від часу робити перерви. Наприклад, можна застосовувати метод Pomodoro. Він передбачає інтенсивну сфокусовану роботу протягом 25 хвилин та 5‑ти хвилинними перервами. Ви можете змінювати тривалість інтервалів роботи та відпочинку відповідно до Ваших потреб та побажань.
  • Спілкуйтеся з членами команди. Працюючи в команді та з клієнтами, слід постійно обмінюватися інформацією про статус проекту. При виникненні питань чи труднощів дуже важливо не мовчати, а повідомляти про потребу у допомозі. 
  • Використовуйте інструменти для підвищення продуктивності. Слід використовувати спеціальні інструменти для підвищення продуктивності, доступні в інтернеті, які допоможуть визначити рівень продуктивності та підвищити його. Що таке інструменти для підвищення продуктивності? Це спеціальні робочі месенджери, таск-трекери, фінансові калькулятори та багато інших.
Сучасні програмні продукти допоможуть Вам ефективно керувати робочим процесом та вчасно реагувати на зміни, що позитивно відобразиться на ефективності роботи Вашої команди. 

Як визначити рівень продуктивності

Для визначення продуктивності вашої команди існують різні способи. Менеджер проекту обирає найбільш доцільний метод, враховуючи вид продукту та особливості роботи. Можна застосувати кілька методів, використовуючи інструменти для підвищення продуктивності. 

Метод 1 Управління за цілями. Формулюйте чіткі цілі для Ваших підлеглих і не забувайте про кінцеві терміни. Відслідковуйте ефективність кожного співробітника та його особистий внесок у розвиток продукту/​послуги за допомогою такс-менеджерів. 
Метод 2 Кількісне вимірювання. Це простий метод оцінки продуктивності співробітника за кількістю належним чином виконаних задач, програм тощо за 1 годину або 1 робочий день. 
Метод 3 Оцінка прибутку. Замість відслідковування обсягу роботи кожного співробітника можна моніторити прибуток від продуктів та послуг, створених командою. Так, систематичне збільшення прибутку означатиме, що команда працює ефективно і продуктивно, і навпаки, збільшення витрат та зменшення прибутку є показником порушень у робочому процесі, які негативно впливають на продуктивність.

ТОП 41 інструментів для підвищення продуктивності

Сьогодні світовий ринок пропонує велику кількість інструментів для підвищення продуктивності. Поговоримо про найпопулярніші та найзручніші інструменти для підвищення продуктивності і розглянемо їх основні переваги та недоліки.

Worksection

Рейтинг на capterra​.com: 4,9.
Worksection — це українська хмарна платформа для управління проектами та підвищення продуктивності, яка пропонує класні рішення як для малого бізнесу, так і для великих компаній у різних сферах: цифрові агентства, веб-студії, HR, інженерно-виробничі компанії, виробництва та інші. 

Переваги: управління продуктивністю, великий перелік функцій (зручний дашборд, гнучкий інтерфейс, тайм-трекер, проста комунікація, діаграми Ганта, дошки Канбан, звіти по проекту, технічна підтримка, захист даних та ін.).
Недоліки: недосконала мобільна версія та відсутність окремого чату. 
Вартість: безкоштовний тестовий період; базова версія коштує лише $49 за 20 користувачів на місяць, з багатьма функціями, наприклад можливістю працювати над 20 проектами, зберігати до 20 Гб інформації у хмарному сховищі, відслідковувати час та витрати, створювати діаграми Ганта та ін.

Рейтинг на capterra​.com: 4,9.

ClickUp

ClickUp — це класний інструмент для організації роботи команд малого та середнього розміру, які працюють у сфері маркетингу. 

Переваги: багато функцій (дашборди, діаграми Ганта, дошки Канбан, функції відслідковування, створення списків задач або чек-листів, спільна робота з документами, календар, інтеграція з месенджерами, можливість спільної роботи членів команди).
Недоліки: непотрібні набридливі нагадування, низькоконтрастний інтерфейс та технічні помилки. 
Вартість: безкоштовна версія доступна з обмеженими функціями, вартість платної версії стартує від $5 за користувача в місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Jira

Хмарний інструмент для управління проектами, з багатьма функціями, який ідеально підходить для малих та комплексних проектів, над якими працюють за методологією Agile.

Переваги: велика кількість функцій (дошки Канбан, діаграми Ганта, відстеження спринтів, історії користувачів, інтеграція з месенджерами, обмін документами, безпека даних, мобільна версія та ін.).
Недоліки: інтерфейс досить складний та громіздкий для навігації, обмеження функцій у мобільній версії.
Вартість: безкоштовна версія з обмеженими функціями, вартість платних версій починається від $7,50 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,4

Trello

Trello відомий зручними дошками Канбан, які допомагають моніторити статус виконання завдань. 

Переваги: можливість оптимізації, коментарі до завдань з маркуванням, попередження про дедлайни та дуже зручний інтерфейс.
Недоліки: підходить лише для малих команд/​проектів, функції безкоштовної версії дуже обмежені. 
Вартість: стандартний тариф коштує $5 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

Asana

Asana — це хмарний програмний продукт для управління проектами з великою кількістю функцій, наприклад, діаграмами Ганта, конструктором робочих процесів, дошками Канбан, календарем, візуалізацією етапів проекту, доступністю вкладень та багато інших. 

Переваги: доступна інтеграція з Slack, Gmail, Google Drives та ін., зручний мобільний додаток.
Недоліки: складна адаптація користувачів та відсутність безкоштовних функцій. 
Вартість: безкоштовна версія з обмеженим набором функцій, ціна платної версії стартує від $10,99 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

ProofHub

ProofHub — це хмарний інструмент для управління продуктивністю, який пропонує рішення для маркетингу, управління проектами, освіти, івент-агентств та багатьох інших сфер діяльності.

Переваги: велика кількість функцій (діаграми Ганта, календар, імпорт в форматі CSV, мітки, таймер, моніторинг етапів проекту, історія задач, примітки, чати, щоденне планування, звіти тощо).
Недоліки: нав’язливі сповіщення, складна навігація та дещо недосконалий інтерфейс. 
Вартість: безкоштовний тестовий період, основна версія коштує $45 на місяць (до 40 проектів, необмежена кількість користувачів, але обсяг даних, що зберігаються, становить лише 15 Гб).

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

nTask

Цей програмний продукт допомагає з плануванням, управлінням, пріоритизацією та моніторингом робочого процесу. 

Переваги: управління ризиками, облік робочого часу співробітників, створення порядку денного зустрічей, пріоритизація задач з оновленнями та звітність з візуалізацією даних.
Недоліки: складні навігація та інтеграція з календарем. 
Вартість: преміум-версія коштує від $3 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 3,9.

Slack

Slack — зручна платформа для комунікації команди проекту. Тут можна обмінюватися будь-якою інформацією: документами, графікою, відео тощо. 

Переваги: кількість учасників (до 100), доступна для користувачів iOS/​Android, підтримує інтеграцію з Google Disk, Office 360, Gmail і навіть продуктами Atlassian (Trello, Jira).
Недоліки: дивний та складний інтерфейс, недосконалий мобільний додаток.
Вартість: безкоштовний тестовий період, стандартний план коштує від $6,66 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Zoho CRM

Добре підходить для компаній різного масштабу — від малого бізнесу до великих підприємств, для яких важливими є управління контактами, воронка продажів, управління процесами, автоматизація робочих процесів, асистенти на базі штучного інтелекту, управління задачами, підтримка клієнтів, звітність з аналітикою, багато можливостей інтеграції.

Переваги: легке адміністрування, зручний інтерфейс.
Недоліки: відсутність шрифтів, інколи відображаються помилкові символи. 
Вартість: безкоштовна версія дозволяє доступ для 3 користувачів, для більшої кількості користувачів необхідна платна версія, що коштує $14 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,3.

Todoist

Todoist підходить як для командної роботи, так і для підвищення особистої продуктивності. 

Переваги: зручний набір функцій, мінімалістичний дизайн мобільного додатку, зручна навігація, можливість делегування задач та пріоритизації, візуалізація продуктивності.
Недоліки: перевантажені списки задач, що ускладнює роботу з програмою, та обмежені функції у безкоштовній версії. 
Вартість: версія Pro коштує $3 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,6.

Avaza

Avaza підходить для клієнт-орієнтованих компаній середнього розміру. Цей інструмент допоможе управляти клієнт-орієнтованими проектами, відстежувати час та витрати. 

Переваги: багато безкоштовних можливостей, легка колаборація учасників команди та зрозумілий інтерфейс.
Недоліки: проблеми при роботі оффлайн та синхронізації даних. 
Вартість: безкоштовний пробний період, вартість платних версій — від $11,95 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,6.

Cage

Cage — інструмент для інформаційного партнерства та управління проектами для креативних малих та великих внутрішніх команд, агентств, а також фрілансерів. 

Переваги: мінімалістичний дизайн з найбільш необхідними функціями (календар, таск-трекінг, етапи проекту, інструменти для малювання, зручне спільне використання документів та обмін повідомленнями, збірник emoji, презентації, дашборд та багато інших). 
Недоліки: обмежені можливості кастомізації налаштувань, обмежені функції безкоштовної версії.
Вартість: крім безкоштовної версії, доступна стандартна версія, ціна якої починається від $8 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Paymo

Paymo підходить для малих та середніх компаній у сфері реклами та маркетингу, веб-розробки, дизайну та некомерційних організацій.

Переваги: дошки Канбан, тайм-трекери, пріоритизація задач, таймер Рomodoro, діаграми Ганта, організація файлів та багато інших корисних функцій. 
Недоліки: дещо повільна робота та складне перемикання між задачами.
Вартість: безкоштовний тестовий період з обмеженими функціями, платна версія коштує від $4,95 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Notion

Notion використовують для створення персональних задач, управління командними проектами. Програма підходить для підприємств з традиційним або Agile-підходами до організації робочих процесів. 

Переваги: багато функцій (імпорт/​експорт даних, діаграми Ганта/​шкала часу, дошки Канбан, списки задач, відстеження етапів проекту, електронні таблиці, інструменти для колаборації, управління бюджетом тощо). 
Недоліки: інколи трапляються збої в роботі, неточні сповіщення, ускладнена комунікація. 
Вартість: інструмент безкоштовний для особистого використання, а більша кількість функцій та користувачів коштуватиме від $4 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,8.

Monday​.com

Monday​.com — зручний інструмент для тих, хто працює за методикою Agile, добре підходить для різних команд/​проектів.

Переваги: великий набір зручних функцій (автоматизація робочих процесів, інтеграція з електронною поштою, діаграми Ганта, документообіг, табелі обліку робочого часу тощо) та легка колаборація членів команди.
Недоліки: недосконалий мобільний додаток та незручний інтерфейс. 
Вартість: доступна безкоштовна версія, вартість більшого набору функцій складає $8 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,6.

Basecamp

Basecamp — найкращий інструмент для малого бізнесу, підприємців, внутрішніх команд в межах великих компаній та фрілансерів. 

Переваги: зручний інтерфейс, легкість користування, широкі можливості інтеграції та корисні інструменти тайм-менеджменту. 
Недоліки: відсутність можливості пріоритизації задач/​підзадач, етапів проекту та труднощі при управлінні кількома проектами одночасно. 
Вартість: безкоштовний тестовий період, кілька тарифних планів, вартістю від $99 за команду на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,3.

Scoro

Scoro допомагає управляти проектами, продажами, часом, фінансами та формувати звітність. Добре підходить для креативних команд.

Переваги: добре продуманий веб-інтерфейс, просте налаштування, діаграми Ганта, легке управління. 
Недоліки: обмежені можливості інтеграції з іншими інструментами, неможливість змінити деякі параметри.
Вартість: 14-денний безкоштовний тестовий період, основний тариф — $26 за користувача на місяць. 

Рейтинг на capterra​.com: 4,6.

Fleep

Fleep — гнучкий месенджер для комунікації учасників команди та легкого обміну інформацією. 

Переваги: зручні можливості спілкування, хороша технічна підтримка, веб-чат з багатьма функціями, необмежена кількість учасників, легкий, простий у користуванні.
Недоліки: не зовсім якісні голосові виклики, відсутність закріплених приміток, інколи повільна робота.
Вартість: безкоштовний тестовий період, бізнес-версія коштує від $5,35 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Harvest

Harvest підходить для планування, створення розкладів, організації робочих процесів і тайм-менеджменту.

Переваги: зручна система звітності, точний облік часу, простий та інтуїтивний інтерфейс.
Недоліки: незручна для використання функція відстеження витрат, висока ціна, слабкі можливості інтеграції, відсутність телефонної технічної підтримки в режимі реального часу, досить обмежений набір вбудованих функцій.
Вартість: безкоштовний тариф для 1 користувача та 2 проектів, безлімітна версія Рro коштує $12 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,6.

Redbooth

Redbooth підходить для команд, що працюють у сфері маркетингу, IT та для віддаленої роботи.

Переваги: просте делегування та постановка задач, дуже зручний та інтуїтивний інтерфейс, організація задач, просте налаштування, можливість встановлення різних рівнів авторизації.
Недоліки: незрозуміле оновлення дашборду, складне користування функціями відстеження та звітності, відсутність інтеграцій з іншими інструментами.
Вартість: безкоштовний тарифний план з обмеженим набором функцій, платна версія — від $9 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,4.

Nutcache

Nutcache добре підходить для команд з різною кількістю учасників та пропонує можливості для відстеження часу, бюджетування проектів та управління витратами.

Перевари: просте налаштування, інтуїтивний інтерфейс, налаштування робочих процесів, етапів проекту, добре організовані задачі.
Недоліки: складна для користування функція обліку часу, інколи збої в роботі, недосконала система роботи з рахунками, складна система звітності, мобільний додаток потребує доопрацювання. 
Вартість: безкоштовний тестовий період, ціна платної версії стартує від $6 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,4.

TimeCamp

Тайм-трекер для команд з необмеженою кількістю учасників, що найкраще підходить для компаній B2B.

Переваги: легкість користування, низька вартість, зручне планування роботи та зрозуміле відстеження прогресу.
Недоліки: повільні можливості інтеграції, не дуже гнучка система звітності та повільна робота мобільного додатку.
Вартість: безкоштовна пробна версія, базова версія коштує від $6,30 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Confluence

Це інструмент Atlassian для управління документообігом та обміну інформацією.

Переваги: якісні інструкції, набір шаблонів, спільний доступ до документів, чудові можливості інтеграції та велике хмарне сховище.
Недоліки: складна навігація та недосконалий експорт даних. 
Вартість: безкоштовна версія для 10 користувачів, стандартний тарифний план коштує приблизно $5,50 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,4.

FunctionFox

Цей інструмент для підвищення продуктивності найкраще підходить для використання у сфері графічного дизайну, реклами, комунікації, мультимедіа, піару та маркетингу.

Переваги: хороша технічна підтримка, легкий облік робочого часу, організація робочих процесів, простий для використання.
Недоліки: громіздкий інтерфейс, складна навігація та недосконалий інтерфейс.
Вартість: безкоштовний тестовий період, ціна платної версії стартує від $5 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

Beesbusy

Хороший інструмент управління, що підходить для різних команд. 

Переваги: доступ з різних пристроїв, класний набір функцій, хороша технічна підтримка. 
Недоліки: неможливість роботи офлайн, дещо заплутаний інтерфейс та навігація.
Вартість: безкоштовний тестовий період; платна версія коштує від $9,99 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Craft​.io

Добре підходить для продуктових команд у малих і великих компаніях.

Переваги: легка навігація, зручний дизайн, можливість протестувати всі функції, інтуїтивний інтерфейс.
Недоліки: дуже висока ціна, багато збоїв, складна інтеграція, обмежені функції створення дорожньої карти.
Вартість: безкоштовний пробний період, платна версія коштує від $39 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,4

Diagrams​.net

Попередня назва Draw​.io”. Дуже потужний інструмент для командної роботи та підвищення її продуктивності. Найкраще підходить для створення блок-схем та UML.

Переваги: класний набір функцій, дуже інтуїтивний дизайн та легкість користування. 
Недоліки: відсутність оффлайн-версії, хмарне зберігання даних.
Вартість: безкоштовна версія, ціна платної версії — приблизно $5 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,6.

Flow

Сервіс об’єднує задачі, проекти, часові шкали та інші дані, необхідні керівнику проекту для управління роботою команди. 

Переваги: зручний доступ з мобільних пристроїв, дошки Канбан, управління задачами, діаграми Ганта та можливості інтеграції.
Недоліки: незручний інтерфейс, дещо зависока ціна за пропонований набір функцій, часті збої в роботі та відсутність оновлень.
Вартість: доступна безкоштовна версія, платна версія стартує від $8 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

HeySpace

Зручний інструмент для командної колаборації, який поєднує високорівневий таск-менеджмент та вдосконалені функції чату.

Переваги: деяким користувачам подобається, що HeySpace — це вдале поєднання функцій Trello та Slack в одному місці, з простим інтерфейсом та дошками Канбан. 
Недоліки: відсутність мобільного додатку, нестабільна робота на macOS, дещо повільний.
Вартість: безкоштовний пробний період, платна версія коштує від $5 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,8.

ProductPlan

Допомагає створювати класні дорожні карти проекту та відмічати контрольні точки, має можливості інтеграції з продуктами Atlassian та Slack.

Переваги: зручний формат дошок, легкість у використанні, швидка робота, хороші можливості інтеграції. 
Недоліки: відсутність функції відкату системи, складний скроллінг, дещо заплутана навігація та інтерфейс.
Вартість: безкоштовна версія з обмеженим набором функцій, ціна платної версії — від $39 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,4.

Ravetree

Класне рішення для відстеження робочих процесів, витрат часу, планування ресурсів, CRM та ін.

Переваги: функціонал Agile, легке відстеження прогресу кількох проектів, якісні функції управління. 
Недоліки: нестабільна робота та технічна підтримка, дещо складна навігація, обтяженість великою кількістю функцій та можливостей, компонент CRM не повністю інтегрований з проектом. 
Вартість: безкоштовна версія, платна версія стартує від $39 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,3.

Backlog

Backlog підходить для управління проектами та виявлення помилок. Підходить для команд з різною кількістю учасників.

Переваги: гнучкість, легкість у використанні, зручна навігація, просте налаштування, зручні діаграми Ганта та вигорання. 
Недоліки: є проблеми з верифікацією та фільтруванням, багато показників дублюються, недостатня кількість рівнів пріоритетності. 
Вартість: безкоштовний тестовий період, тарифний план Starter коштує від $29,2 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

Productboard

Це добре продумана клієнтoорієнтована система управління продуктом, яку можуть використовувати продакт-менеджери та продуктові команди.
Переваги: легка імплементація, можливість вибудувати прозорі робочі процеси. 
Недоліки: незручний інтерфейс, дещо складна навігація, слабкі можливості інтеграції, недосконала робота з зворотнім зв’язком від користувачів.
Вартість: безкоштовний тестовий період, ціна платної версії — від $25 за користувача на місяць. 

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Teamhood

Це колабораційна платформа, яка найкраще підходить для команд, що займаються розробкою продукту, Agile-програмного забезпечення, маркетингових команд та інших типів бізнесу.

Переваги: дошки Канбан з можливістю налаштування, оптимальне використання простору на екрані, хороший сервіс, легкість використання.
Недоліки: дещо неточне відстеження часу, відсутність можливості надіслати нагадування на електронну пошту, відсутність інтеграцій.
Вартість: безкоштовний тестовий період, ціна платних версій стартує від $9 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 5,0.

Lucidspark

Це віртуальна платформа для обміну ідеями та їх обговорення учасниками команди. Lucidspark — це дуже потужний інструмент для мозкових штурмів.

Переваги: легкість використання, покрокові інструкції, багато шаблонів.
Недоліки: відсутність деяких можливостей фасилітації, дещо заплутана організація файлів, негнучкий тарифний план, відсутність дошок Канбан. 
Вартість: доступна безкоштовна версія, платна версія коштує від $7,95 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Metro Retro

Це спеціальна платформа для створення ретроспектив в режимі реального часу, яка добре підходить для Scrum-команд.

Переваги: потужний інструмент для мозкових штурмів, дуже зручний інтерфейс, який забезпечує просте користування цією програмою.
Недоліки: обмежений набір функцій для безкоштовної версії, відсутність шаблонів, відсутність налаштувань для створення довгих текстів. 
Вартість: доступна безкоштовна версія, вартість платної версії — від $6 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,0

Basaas

Цей інструмент для підвищення продуктивності підходить для корпорацій та великих компаній і пропонує SaaS-рішення.

Переваги: зрозумілий інтерфейс, легка навігація та зручний дашборд.
Недоліки: недосконала система сповіщень, відсутність функції пошуку на активній сторінці.
Вартість: доступний безкоштовний пробний період, вартість платної версії стартує від $6,50 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,8.

Airtable

Airtable — найкращий програмний продукт для управління продуктивністю та колаборації для малих компаній та команд в межах великої організації. 

Переваги: платформа для колаборації все-в-одному”, персоналізовані дошки, делегування задач, невисока ціна за представлений набір функцій. 
Недоліки: дещо складний інтерфейс, недосконала робота з додатками iOS, неможливість форматування текстів, довга процедура налаштування та обмежені можливості. 
Вартість: безкоштовний пробний період, $12 за користувача на місяць користування програмою.

Рейтинг на capterra​.com: 4,7.

Float

Float — хороший інструмент для колаборації, який підходить для розрізнених команд та дистанційної роботи. 

Переваги: логічний користувацький інтерфейс, детальні звіти, постійні вдосконалення та оновлення, простий доступ та можливість синхронізації з календарем. 
Недоліки: повільно працює, інколи трапляються збої, не підходить для управління бюджетом проектів, недосконала інтеграція зі звітами за показниками витраченого часу. 
Вартість: доступна безкоштовна версія, платна версія коштує від $7,50 за користувача на місяць.

Рейтинг на capterra​.com: 4,5.

Taskworld

Програма підходить для колаборації, обміну ідеями та загального управління проектами. 

Переваги: дуже простий у користуванні, можливість фіксації тривалості задачі, багаторівневий чат, інтерфейс простий для користування та навігації.
Недоліки: відсутність діаграм Ганта, недосконала технічна підтримка, можливі тимчасові збої, відсутність звітів, занадто висока вартість за пропонований набір функцій.
Вартість: безкоштовний пробний період; вартість користування програмою — від $10,99 за користувача на місяць. 

Рейтинг на capterra​.com: 4,5

З багатьох продуктів для управління продуктивністю слід обрати лише ті, які підходять вам з урахуванням типу проектів та стилю роботи. Для цього необхідно розуміти особливості проектів, стиль роботи команди та пріоритети на сьогодні (наприклад, комунікація та обмін інформацією або відстеження робочих процесів та витрат часу, або і те, і інше). Так ви знайдете найкращий програмний продукт для підвищення ефективності саме вашого бізнесу. 

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Якщо ви зацікавлені в успішному управління проєктами, розуміння RAID стане вам у пригоді. RAID, що є абревіатурою від Risks, Assumptions, Issues, and Dependencies, допомагає керувати ризиками будь-якого...
18 червня 2024   •   22 min read
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂