Архітектура та будівництво - як забудовники переходять на хмарний менеджмент?

Успішні будівельні компанії давно перейшли на проектний менеджмент, який продиктований специфікою бізнесу — створенням (частковим і під ключ”) об’єктів нерухомості окремої проектною командою з індивідуально прописаному плану та виділеними на реалізацію цього проекту ресурсами.

Масштаби проектів, залучення сторонніх ресурсів та залежність від зовнішніх чинників (погодних умов, отримання ліцензій і дозволів, проходження перевірок) призводять до пошуку ефективних рішень.

Недавнє дослідження AGC, в якому опитали 1300 будівельних організацій, показало, що 85% з них використовують або планують використовувати хмарний менеджмент. З його допомогою компанії очікують скоротити капітальні витрати, знизити адміністративне навантаження, підвищити ефективність роботи.

І якщо інтернет речей” як персональне хмарне рішення — один з tech-трендів 2017 року, то про хмарний менеджмент в області будівництва і архітектури в рунеті інформації небагато. 

Ми розповімо про те:

 • у чому специфіка архітектури, інтер’єрного та ландшафтного дизайнів з точки зору проектного менеджменту
 • що таке хмарний менеджмент та які його різновиди
 • які методи управління застосовні
 • які переваги та особливості хмарного менеджменту в будівельній сфері
 • використання будь програмного забезпечення допоможе побудувати ефективну хмарну інфраструктуру у вашій компанії.

Специфіка будівельних компаній 

Залучення нових підрядників і тимчасових працівників під проекти, їх координація — ключові завдання для будівельних компаній. У аутсорс-працівників відрізняються набір навичок, сфера діяльності, їх загальна частка часу в роботі компанії буде менше, ніж у постійних працівників. Тим не менш, вони також повинні дотримуватися суворі часові рамки для складання проектів вчасно, безпеки і продуктивності роботи.

До інших специфічних рис, які визначають особливий характер проектного менеджменту в будівельній сфері відносяться:

 1. відкладений початок споживання продукції — помилки і невдачі будуть видні в перспективі, і чим більше часу проходить з моменту здачі проекту до прояву проблем, тим складніше їх виправити.
 2. вплив регіонального соціально-економічного розвитку на ринок підрядних робіт.
 3. збільшений розмір проектів — роль мегапроектів стрімко зростає. Робота над ними приваблює безліч будівельних компаній та науково-експертних інституцій, що проводиться на міжнародному рівні і як не можна більше залежить від рівня продуманості взаємодії і координації між учасниками проекту. Втім, навіть маленькі проекти у сфері будівництва, за версією Д. Арутюнова, вимагають чималих витрат: у практиці США це об’єкти з капіталовкладенням до 10 – 15 млн. дол. і трудовитратами до 40 – 50 тис. людино-годин.
 4. збільшену кількість учасників проекту — в проектному менеджменті оптимальний розмір команди на думку Scrum-тренера Андрія Павленка — до 3 – 9 чоловік. З будівельними проектами все інакше. Наприклад, згідно з постановою Кабінету Міністрів України N380‑р від 7 червня, до проекту будівництва сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження притягнуто 161 чоловік, з них 66 — зі сторони”.
 5. підвищений рівень ризиків — невдача проекту змушує шукати нові методики роботи та менеджменту, оновлювати команду, експериментувати з концепцією. Ціна помилки в будівництві занадто висока: це і ризики безпеки працівників, і фінансові ризики керівництва та/​або пайових забудовників, і організаційні, технічні ризики. За кожен витрачений на проект мільярд доларів компанія ризикує втратити $135 млн., з яких трохи більше половини — через неналаженной комунікації між учасниками проектами, командою та керівництвом. 
Особливості архітектури, інтер’єрного та ландашфтного дизайну як сфер будівництва призвели до появи специфічних методик проектного менеджменту. 

Наприклад, в архітектурній діяльності в США використовують:

 • Design to Cost (DTC) - проектування під задану вартість, в рамках якого йде фокус на моніторинг і контроль ранніх стадій проекту. Це забезпечує конкурентоспроможність проекту на ринку з урахуванням співвідношення ціна/​якість” та ситуації на будівельному ринку;
 • value engineering (VE) - полягає в пошуку балансу між собівартістю проекту і корисністю, для зниження витрат і зменшення ціни продукту для споживача/​замовника. Цей метод використовується переважно у великих архітектурних фірмах, які частіше беруть участь у тендерних програмах, де один з головних критеріїв схвалення компанії — найнижча запропонована ціна за виконання проекту.
Мегапроекти — сукупність взаємопов’язаних проектів, об’єднаних єдиною метою, тимчасовими і фінансовими ресурсами.

Хмарний менеджмент та його види

Хмарний менеджмент розглядають у двох форматах:

 1. як менеджмент продуктів і сервісів, які проводять хмарні обчислення;
 2. як управлінську концепцію, мета якої — формування хмарних” інструментів.

Показова еволюція думок. Якщо у 2011 році за результатами проведених AMD досліджень лише 36% респондентів-представників регіону ЕМЕА — Європа, Близький Схід і Африка — використовували хмарні технології в бізнесі, на думку Gartner, Inc до 2020 року хмарна середовище витіснить інші рішення. Спроби заборонити її будуть такими ж безглуздими, як Великий китайський фаєрволл.

Активно створюються рейтинги прогресивних країн, що підтримують і розвивають хмарне простір” (яскравий приклад — детальний звіт BSA Global Cloud Computing Scorecard в 2016).

Хмарні” сервіси можуть принести користь кожній області діяльності людини, але в аспекті менеджменту перехід в хмару” дозволить:

 • забезпечити швидке освоєння нових ринків - введення єдиного хмарного” стандарту по силі одно створення валюти євро”. Робота над побудовою єдиного стандарту ведеться як на приватному (API (Application Programming Interface) від резидентів Сколково”), так і міждержавному рівнях (наприклад, між країнами-учасницями Європейської стратегії у сфері хмарних обчислень).
 • збільшити економічну ефективність компанії — недавнє дослідження Манчестерської бізнес-школи Rackspace показало, що 80% хмарних” користувачів знизило рівень витрат після міграції в хмара”.
 • створити мобільне робоче місце - відсутність прив’язки до фізичної майданчику не тільки прибирає статті витрат у вигляді оренди і супутніх платежів, але і знімає обмеження у вигляді регіональної прив’язки бізнесу. Тепер ви не там, де робоче місце, а робоче місце там, де ви.
 • посилити безпеку даних - поки що це самий уразливий питання переходу на хмарні” сервіси. За результатами дослідження 2016 року Cisco 37% опитаних стикалися з DDoS-атаками на свої організації за останні 18 місяців. До речі, для захисту від них використовуються хмарні” технології — наприклад, центри очищення трафіку. Введення єдиного хмарного стандарту дозволить виробити єдині правила і методи захисту.
 • впровадити в роботу компанії принципи інтегрованості та стандартизації — це особливо важливо для будівельних компаній, у роботі яких задіяна велика кількість стандартів, сертифікатів, планів і креслень. Доступ до бази даних і окремим її елементам може ранжуватися в залежності від посади і ролі в проекті. Надання доступу та інформування про зміни стає легше, пропадає бюрократизм, що тим небезпечніше, чим масштабніший проект.

У світі найбільше поширення отримали три моделі хмарних обчислень, які визначають формат менеджменту:

 1. Інфраструктура як послуга (IaaS) — включає базові елементи для побудови хмарної мережі. Це гнучка модель, в якій користувачі отримують доступ до мережевих ресурсів, віртуальних комп’ютерів або виділеного апаратного забезпечення, а також до сховищ даних;
 2. Платформа як послуга (PaaS) - система, при якій відпадає потреба організовувати управління базової мережевою інфраструктурою (планування потужностей, обслуговування, встановлення оновлень безпеки). Організація може зосередити зусилля на розробку і управління додатком;
 3. Програмне забезпечення як послуга (SaaS) - цей формат актуальний для хмарного менеджменту в будівельних компаніях. Фірма отримує готовий продукт під супроводом та підтримкою постачальника послуг.
Хмарні обчислення — концепція, згідно якої інформація постійно зберігається на серверах в мережі інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні — ПК, ноутбуках, мобільних пристроях і т. д.

Роль держави в регулюванні проектного менеджменту будівельної сфери

Закріплені на державному рівні норми, які регламентують управління проектами в галузі будівництва, поділяються на декілька рівнів:

 • ДБН (державні будівельні норми) - один з найбільш важливих документів цього виду — ДБН А. 2.2296 Технічний захист інформації: загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва” і ДБН А. 3.152016 Організація будівельного виробництва”.
 • ДСТУ (державні стандарти України) — наприклад, ДСТУ Б Ст. 2.2 – 39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель”, ДСТУ Б Д. 1.1 – 1:2013 Правила визначення вартості будівництва”.
 • СНиП (будівельні норми і правила) України - найбільш важливий — СНиП 1.04.03 – 85 Норми тривалості будівництва і зачепила в будівництві підприємств, будівель і споруд”.
Хмарний проектний менеджмент допомагає впоратися з однією з найбільших проблем у будівельній сфері — бюрократизмом і неповороткістю механізму прийняття рішень.

Хоча в наших широтах хмарний менеджмент поки не став популярним, Україна робить кроки щодо зниження бюрократичної навантаження. 

А значить — полегшення впровадження будівельного cloud project management:

 1. введення п’яти категорій складності будівництва, які утворюють три ступені отримання дозволу на будівництво об’єкта — наприклад, до спорудження об’єктів перших двох категорій застосовується уведомительно-декларативний принцип дозволу, який значно скорочує строки на перших етапах реалізації проекту;
 2. впровадження системи контролю FIDIC (Міжнародної федерації інженерів-консультантів) - головна перевага полягає у використанні проформ — контрактів, розроблених федерацією для застосування в будівельній сфері. Впровадження проформ в діяльність українських будівельних компаній поки що носить добровільний характер. Серед відомих кейсів — ремонт дороги Н‑01 і реконструкція М‑03, виконані за гроші міжнародних фінансових організацій ініціативою CoST (Construction Sector Transparency Initiative);
 3. можливість подачі повідомлення та декларації про початок будівництва через веб-сайт - проходить як частина масштабної реформи щодо впровадження електронних адміністративних послуг. За дослідженнями Ajilian Stefanie і Crameri Claudio в країнах, що використовують концепцію електронних державних послуг, за 4 роки рівень адміністративних витрат зменшився на 5%;
 4. співпрацю з великими міжнародними недержавними організаціями — наприклад, впродовж роботи з Європейським банком реконструкції та розвитку в 2015 – 2016 рр. останній інвестував близько 2,2 млрд. євро на реалізацію будівельних проектів в Україні.

Хмарний проектний менеджмент в будівництві

Історично склалося, що методи проектного менеджменту вперше використали в області будівництва. Так, в 2570 р. до н. е. було завершено будівництво комплексу пірамід у Гізі. І хоча вчені до цих пір не прийшли до єдиного висновку про технічну сторону будівництва, відомо про наявність керівників кожної з чотирьох граней піраміди, відповідальні за їх завершення. Так що перші в історії менеджери підпроектів з’явилися в Стародавньому Єгипті.

Про відомі персоналії в області будівельного проектного менеджменту можна говорити з початку XVII ст., будь це Крістофер Рен, який спроектував споруди сотні будівель після Великого Лондонського Пожежі, або Изамбард Брюнгель, легенда Промислової революції.

В XXI ст. на місце видатних одинаків прийшли команди, і це відразу призвело до проблем. Старі схеми (загальний і функціональний менеджмент) перестали працювати, а зі збільшенням ролі міжнародних мегапроектів знадобилися нові способи взаємодії між учасниками будівництва.

Хмарний менеджмент — новий тренд в будівельній сфері, який починаючи з кінця 2000-их набирає обертів по всьому світу. Не обходить мода і український ринок: генеральний директор найбільшої телеком-компанії Латвії Lattelecom Юріс Гулбіс заявляє про те, що прогнозоване зростання ринку хмарних сервісів в Україні становитиме близько 40% щорічно.

Про важливість впровадження хмарного проектного менеджменту в будівельній сфері говорить статистика українського ринку. За дослідженнями Євро-рейтингу” у першому кварталі 2017 року в Україні було прийнято в експлуатацію 2,9 млн кв. м житла, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Зростання обсягів відзначено у 18 із 25 областей, тоді як в 2016 цифра значно менша — 12. Це природно призводить до збільшення кількості будівельних фірм і підвищення конкуренції на внутрішньому ринку.

У залежності від розмірів, юридичної форми, цілей, правового статусу будівельної компанії, проектний менеджмент може використовувати приватне, публічне громадське хмари або їх комбінацію:

 • Приватне хмара призначене для однієї організації з конкретно позначених кількістю учасників: підрозділів, клієнтів, підрядників.
 • Кількість учасників у публічному хмарі не обмежена, на відміну від попереднього варіанта, фізичні потужності хмари повністю перебувають у юрисдикції власника — постачальника послуг. Яскраві приклади таких платформ Microsoft Azure і Amazon Web Services.
 • Перспективним для проектного менеджменту в будівельній сфері може стати формат громадського хмари — інфраструктура, в якій взаємодіє конкретне співтовариство споживачів, об’єднане загальними завданнями. Серед помітних кейсів, які використовують суспільно хмара — VXConnect, соціальний інтранет в авіакомпанії Virgin America, і платформа Nokia Socializer, наближення працівників Nokia до кінцевим користувачам.
 • Гібридне хмара об’єднує дві і більше хмарні інфраструктури через уніфіковані технології передачі даних та додатків. Наприклад, будівельна компанія для балансу навантаження на приватне хмара зможе використовувати ресурси публічного хмари, що містить всі державні стандарти, будівельні норми і правила.

Окрему роль відіграє колаборація хмарного проектного менеджменту з іншими проявами сучасних технологій. 

Наприклад, комбінація хмарного інформаційного моделювання проекту і доповненої реальності дозволяє створювати накладену” модель будови або окремих елементів на реальну картинку. У цій сфері посилено розвиваються дві корпорації Apple з платформою доповненої реальності ARKit і Google з аналогічним проектом Tango, розробленим групою інженерів ATAP (Advanced Technology and Projects). 

[VIDEO: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​P​J​W​T​X​e​fVDK8]

Обидві платформи знаходяться у відкритому доступі для розробників, тому в найближчі кілька років варто очікувати приплив програмного AR-забезпечення. Така колаборація дозволяє провести візуалізацію очікуваного результату проекту, підвищувати ефективність ранкових Agile-зборів або періодичних робочих зустрічей в рамках інших методологій проектного менеджменту.

Програми та програми

Без спеціалізованого програмного забезпечення міграція будівельного бізнесу на хмару” неможлива. Це може бути як полегшує виконання окремих завдань, так і повномасштабна хмарна” платформа, яка володіє повним набором необхідних інструментів для проектного менеджера: від автоматичної побудови діаграм на основі введених даних до сховища нормативних документів і проектної документації.

BulldozAIR


Додаток призначений для відстеження та візуалізації діяльності працівників на будівництві. В рамках створеної мережі можна відправляти фотографії проблемних ділянок під час роботи над проектом з детальною хронологією учасникам хмари” як у вигляді класичного pdf-файлу, так і геоміток на Google Maps. Вся інформації також зберігаються в хмарі”, синхронізуючись в реальному часі.

Jonas


Хмарне SaaS-рішення для будівельних компаній середнього розміру, яка допомагає автоматизувати планування і управління бізнес-процесами. Платформа побудована на основі Microsoft Azure Job.

Aconex


Платформа з класичним для хмарних” сервісів функціоналом, але упором на формування проектних звітів з використанням інформаційного моделювання будівель, креслень, ескізів і концептів.

Microsoft Dynamics CRM


Класична CRM-система з доступними спеціалізаціями по збірці для підрядників, архітекторів, постачальників будівельних товарів або організацій за їх оренду. Серед плюсів — індивідуалізація функціоналу (Dynamics складається з п’яти автономних програм, спрямованих на вирішення ряду різних завдань) і потужна клієнтська підтримка.

ProcureWare


Хмарний сервіс регулюючий один з великих аспектів проектного менеджменту в будівельній сфері — закупівлі. З його допомогою можна моніторити й оцінювати постачальників, заносячи їх в окрему базу, контролювати кожну стадію закупівельного процесу. Серед клієнтів ProcureWare переважно державні та муніципальні організації.

Worksection


Самий корисний функціонал для забудовників в цьому Saas-сервіс — діаграма Ганта. Будкомпанії активно використовують зв’язку між завданнями, дедлайни та бюджетирование. І унікальний плюс сервісу — комунікація з замовниками — на внутрішній сервер прикріплюють до задачі документацію, викладають фотографії об’єктів і запрошують замовників будівництва перевірити і подивитися прямо в онлайні.

Вердикт

Хмарний проектний менеджмент — закономірний етап розвитку, який став можливий завдяки розвитку технологій cloud platform і збільшення масштабів проектів. Такі тенденції простежуються в будівельній сфері, де йде зростання мегапроектів, які потребують аутсорсингу і нових підходів у роботі з проектними командами. 

відповісти
Александр 1 червня 2020
Это действительно важно разбираться в подобных вопросах, но мне кажется лучше чтобы этими вопросами занимались профессионалы. Если решили что-то строить - обратитесь к людям, которые в этом разбираются. Я в свое время обращался в агенство dezzign.com.ua Очень советую

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Школа PM
Знайомство з OKR Objectives and Key Results, або коротко — OKR — це один з найпоширеніших інструментів в управлінні бізнес-процесами, і не дарма. Саме OKR допомагає встановити цілі для всієї команди,...
3 червня 2024   •   9 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂