•     •   10 min read

Стратегія проти Тактики: У чому різниця?

Стратегія і тактика — пов’язані поняття, тому їх часто плутають. Однак насправді стратегія і тактика істотно відрізняються одне від одного, і ці відмінності мають чималий вплив на бізнес-процеси та розвиток компаній. У бізнес-контексті йдеться про конкретні дії, яких вживають команди для росту та/​або реалізації певних ініціатив. 

Ця стаття присвячена стратегії, тактиці, їх можливостям і вашим перспективам від їх грамотного застосування.

Яка різниця між стратегією і тактикою?

Стратегія та Тактика – це терміни, які часто звучать в бізнес-контексті. Річ у тім, і багато підприємців з цим погодяться, що до бізнесу потрібен уважний і продуманий підхід. Такий, що враховує стратегію та тактику в управлінні компанією.


Розуміння різниці між стратегією та тактикою має вирішальне значення для успіху бізнесу. Стратегія забезпечує загальний напрямок, а тактика — конкретні кроки, необхідні для досягнення цілей. У той час як стратегія – це план дій, який приведе вас туди, куди ви хочете прийти, тактика – це окремі кроки та дії, які поступово ведуть вас туди. Ви можете уявити різницю між стратегією та тактикою на кшталт: стратегія — це «що», а тактика — «як».

Всі ми чули фрази «тактичне планування», «бізнес-стратегія», чи не так? Настав час глибше зануритись в ці концепції та з’ясувати цілі, завдання, можливості, особливості та різницю між стратегією та тактикою.

Визначення стратегії

Бізнес-стратегія — це довгостроковий план високого рівня, спрямований на досягнення конкретних цілей компанії. Стратегія визначає курс розвитку компанії, її ринкове позиціонування та конкурентну перевагу.

Бізнес-стратегія допомагає компанії зосередити ресурси на досягненні цілей, приймати обґрунтовані рішення та забезпечити довгостроковий успіх.


Для цього потрібні основні компоненти бізнес-стратегії:
 • Бачення: опис бажаного майбутнього компанії.
 • Місія: визначення мети та цінностей компанії.
 • Цілі: конкретні, вимірні, досяжні, релевантні та обмежені в часі цілі, яких прагне компанія.
 • Ресурси: обсяг людських, фінансових та інших ресурсів для реалізації стратегії.
 • Менеджмент: забезпечує керівництво та координацію для реалізації стратегії.

Таким чином, стратегія є життєво важливим інструментом для будь-якої компанії, яка прагне успіху у довгостроковій перспективі. І тому розробка бізнес-стратегії є ключовим процесом, який необхідно регулярно переглядати та оновлювати.

Визначення тактики

Тактика в бізнесі — це сукупність конкретних дій і методів, які використовуються для реалізації бізнес-стратегії. Тактика фокусується на короткострокових цілях і деталях, допомагаючи компанії втілити в життя своє довгострокове бачення.

Бізнес-тактика також допомагає компанії ефективно використовувати ресурси, досягати встановлених цілей вчасно, підвищувати конкурентоспроможність.


Основні елементи бізнесової тактики:
 • Планування: розробка конкретних кроків, необхідних для досягнення цілей.
 • Реалізація: втілення запланованих заходів.
 • Моніторинг: відстеження прогресу та внесення коригувань за потреби.
 • Мотивація: заохочення співробітників працювати над досягненням цілей.
 • Комунікація: забезпечення ефективного обміну інформацією між співробітниками.
Якщо ви порівняєте стратегію й тактику в організаціях, то можете побачити, що часто організація використовує певну кількість тактик, але не має загальної стратегії. Це говорить про те, наскільки важливо регулярно переглядати та коригувати і стратегію, і тактику.

Що визначає хорошу стратегію?

Усі ефективні стратегії мають спільні риси. Це ознаки, за якими їх можна розпізнати, а також врахувати їх як поради щодо побудови ефективної та перспективної стратегії для вашої компанії.


Характеристики ефективних стратегій:
 1. Сумісність з інституційними цілями.
 2. Адаптивність.
 3. Чіткість і зрозумілість.
 4. Підтримка ресурсами.​
Кожна з цих характеристик має вирішальний вплав на стратегію. Для досягнення успіху компанія повинна приділяти достатньо уваги кожному з цих параметрів. Розглянемо їх детально.

1. Сумісність з інституційними цілями

Стратегія повинна бути безпосередньо пов’язана з місією, баченням і цілями компанії. Вона має розроблятися таким чином, щоб максимізувати їх досягнення.

Сумісність з інституційними цілями:
 • Збільшує мотивацію співробітників.
 • Оптимізує використання ресурсів.
 • Підвищує ймовірність досягнення цілей.
 • Синхронізує взаємодію відділів.
 • Зменшує неефективні витрати.
 • Зменшує ризик невдачі.

2. Адаптивність

Стратегія має бути достатньо гнучкою, щоб змінюватися відповідно змінам зовнішнього середовища (наприклад, поява нових технологій, зміна конкурентного середовища або економічні кризи).

Вплив адаптивності на бізнес-стратегію:
 • Покращує стійкість до змін.
 • Розвиває здатність реагувати на нові можливості.
 • Підвищує конкурентоспроможність.
 • Зменшує ризик того, що стратегія застаріє.
 • Зменшує втрати від нездатності адаптуватися.
 • Мінімізує ймовірність невдачі.

3. Чіткість і зрозумілість

Сильна стратегія сформульована чітко й лаконічно, щоб усі в організації її розуміли. Це гарантує, що всі працюють за спільними цілями.

Як ясність і зрозумілість впливають на стратегію:
 • Збільште залученість співробітників.
 • Покращує послідовність дій.
 • Захищає від непорозумінь всередині команди.
 • Запобігає неузгодженості дій.
 • Зменшує ризик помилок.

4. Підтримка ресурсами

Сильна стратегія вимагає достатніх ресурсів, тобто фінансів, персоналу, технологій та інформації.

У свою чергу, ресурсне забезпечення:
 • Підвищує ймовірність успіху.
 • Підсилює ефективність реалізації стратегії.
 • Покращує мотивацію співробітників.
 • Знижує ризик невдачі.
 • Захищає від недовіри керівництву.

Що визначає хорошу тактику?

Як ми з’ясували, тактика – це короткострокові кроки, які допоможуть вам досягти менших цілей на шляху до реалізації вашої стратегії. Тактичне планування – це розділення стратегічного плану на послідовні короткострокові дії. Ці дії будуть успішними, якщо ви забезпечите їх такими атрибутами:
 1. Узгодженість із загальною стратегією
 2. Гнучкість
 3. Керованість

Окрім цих аспектів, успішна тактика також має бути реалістичною, інноваційною та чітко донесеною до всіх працівників. Ми докладніше розглянемо ключові риси хорошої тактики, які значно підвищують шанси на успішну реалізацію та досягнення бажаних результатів.

1. Узгодженість із загальною стратегією

Тактика має бути безпосередньо пов’язана із загальною стратегією компанії та випливати із неї. Важливо також, щоб вона була спрямована на досягнення цілей, поставлених у рамках стратегії.

Якщо ваша тактика узгоджується з вашою стратегією, то це:
 • Підвищує ефективність використання ресурсів.
 • Підвищує ймовірність досягнення цілей.
 • Покращує мотивацію співробітників.
 • Зменшує розподіл між відділами.
 • Усуває неефективні витрати.
 • Мінімізує ризик невдачі.

2. Гнучкість

Тактика потребує достатньої гнучкості, щоб змінюватися відповідно змінам у зовнішньому середовищі: появи нових технологій, зміни конкурентного середовища чи економічні кризи.

Досить гнучка тактика має такі можливості:
 • Підвищує стійкість до змін.
 • Розвиває здатність бачити нові можливості.
 • Зміцнює конкурентоспроможність.
 • Зменшує ризик втрати актуальності.
 • Зменшує втрати від нездатності адаптуватися.
 • Зводить до мінімуму ймовірність невдачі.

3. Керованість

Тактика має бути вимірною та керованою. Це дозволяє регулярно контролювати прогрес і вносити необхідні корективи.

Контрольована тактика дає такі переваги:
 • Підвищує ефективність.
 • Розширює адаптивність.
 • Зміцнює впевненість команди в правильності курсу компанії.
 • Знижує ризик відхилення від стратегічного курсу.
 • Усуває неефективні витрати.
 • Зменшує ймовірність помилок.

Розробка та впровадження успішної тактики є складним і тривалим процесом, який вимагає ретельного планування, виконання та моніторингу.

Приклади бізнес-стратегії та тактики

Грамотна розробка стратегії та тактики надає неоціненні переваги бізнесу. Це планування займає багато часу та ресурсів, але воно того варте.

Розглянемо важливість і можливості хорошої стратегії й тактики на трьох реальних прикладах стратегії й тактики в бізнес-контексті:

Приклад 1: Стратегія Apple 🍎

Стратегія: Cтати лідером на ринку побутової електроніки.

Тактика

 • Розробка інноваційних продуктів (iPhone, iPad та Apple Watch), зосереджених на дизайні та простоті використання.
 • Маркетинг: преміальне позиціонування. Створення «Яблучного культу».
 • Продажі: контроль каналів збуту. Створення мережі Apple Store.
 • Результат: Apple стала однією з найдорожчих компаній у світі.

Приклад 2: Стратегія виходу Starbucks на новий ринок ☕

Стратегія: Встановити панівне становище на ринку кави в новій країні.

Тактика

 • Адаптація меню до смаків та вподобань місцевих жителів. Створення інтер’єрів кафе відповідно до місцевої культури.
 • Ціноутворення: доступні ціни, конкурентні з місцевими кав’ярнями.
 • Маркетинг: рекламні кампанії, спрямовані на місцеву аудиторію. Підтримка соціальних та культурних проектів.
 • Результат: Starbucks став лідером ринку кави в новій країні.

Приклад 3: Зростання конкурентоспроможності Nike 👟

Стратегія: Cтати лідером на ринку спортивного одягу та взуття.

Тактика

 • Розробка нових технологій Air Max і Flyknit. Співпраця з відомими спортсменами.
 • Маркетинг: глобальні рекламні кампанії, орієнтовані на різні цільові аудиторії. Спонсорство спортивних заходів.
 • Розширення асортименту: вихід на нові ринки, такі як фітнес і щоденний вуличний стиль.
 • Результат: Nike став лідером ринку спортивного одягу та взуття.

Як керувати стратегією і тактикою за допомогою інструментів управління проєктами

Стратегія і тактика взаємодоповнюються. Успішна стратегія без дієвої тактики залишиться марною. Водночас навіть ефективна тактика без стратегії може призвести до хаосу.

Одночасне керування стратегією та тактикою, їх оптимізація та втілення можуть здатися заскладними. Використання інструментів управління компанією може полегшити це завдання. Інструменти управління продуктивністю компанії здатні на неоціненну допомогу у керуванні та оптимізації стратегії й тактики.


Одним з переконливих прикладів є сервіс управління проектами Worksection, який дозволяє планувати різнотермінові завдання та відстежувати їх, знаходити вузькі місця, завершувати проєкти вчасно та підтримувати прозорість робочих процесів.

Відстеження виконання завдань


 • Інструменти дозволяють встановлювати SMART-цілі, будувати ієрархію від стратегічних до тактичних завдань, пов’язувати завдання з KPI та відстежувати прогрес у їх реалізації.
 • Візуальна система розкладів, канбан-дошки та таймери допомагають не пропускати дедлайни та синхронізувати роботу різних команд.
 • Звіти про виконання завдань дозволяють виявити вузькі місця та внести корективи в курс.

Оптимізація бізнес-процесів


 • Автоматизація рутинних завдань звільняє час для більш важливих справ.
 • Вбудовані чати, форуми та системи сповіщень покращують спілкування та співпрацю між колегами.
 • Планування, контролю та аналізу проєктів для досягнення кращих результатів.

Відстеження стратегічних цілей


 • Встановлення довгострокових цілей і каскадування їх у конкретні завдання для кожного співробітника.
 • Планування, моніторинг маркетингової діяльності та її ефективності, відповідне коригування стратегії.
 • Постановка завдань для команд, моніторинг термінів та якості роботи, відстеження прогресу проєкту.

Таким чином інструменти управління роботою можуть значно підвищити ефективність реалізації бізнес-стратегії та тактики. Вони допомагають відстежувати прогрес, оптимізувати процеси та підвищити прозорість і підзвітність.

Важливо вибрати інструмент, який відповідає потребам і розміру вашої компанії. При цьому треба враховувати функціональність, зручність використання, надійність системи управління роботою команди.

Як побудувати організаційну стратегію

Разом ми дізналися, що таке тактика і що таке стратегія. Ви готові створити стратегію для свого бізнесу? У такому випадку вам стане у пригоді наш посібник із розробки комплексної бізнес-стратегії.

Визначте свої цілі
 • Опишіть бачення: якою бачите свою компанію в майбутньому?
 • Сформулюйте свою місію: яка мета вашої компанії?
 • Визначте стратегічні цілі: чого ви хочете досягти в довгостроковій перспективі?
Аналіз
 • Проведіть SWOT-аналіз: оцініть сильні та слабкі сторони компанії, а також можливості та загрози для неї на ринку.
 • Досліджуйте конкурентів: вивчайте їхні стратегії, сильні та слабкі сторони.
 • Проаналізуйте ринок: оцініть розмір ринку, тенденції, ціни та конкурентний ландшафт.

[Тепер ви можете сформувати стратегію]
 • Виберіть стратегічний фокус: на чому ви зосередитеся?
 • Розвивайте конкурентну перевагу: як ви будете відрізнятися від своїх конкурентів?
 • Визначте ключові фактори успіху: які критерії визначатимуть ваш успіх?

[Сплануйте реалізацію]
 • Розбийте цілі на завдання: перетворите стратегічні цілі на конкретні задачі.
 • Розподіліть ресурси: визначте, які ресурси вам знадобляться для реалізації стратегії.
 • Встановити крайні терміни: визначте кінцеві дати для виконання завдань.

Моніторинг та оцінка
 • Відстежуйте прогрес: регулярно контролюйте виконання завдань.
 • Оцініть ефективність: порівняйте результати з планами та, якщо необхідно, відкоригуйте стратегію.
 • Проведіть аудит: регулярно оцінюйте ефективність стратегії та вносьте необхідні зміни.

Приклади стратегій для різних типів компаній:

 1. Стратегія диференціації: пропонуйте унікальні продукти або послуги, які відрізняють вас від ваших конкурентів.
 2. Стратегія лідерства у витратах: зменшуйте витрати, щоб стати лідером їх оптимізації.
 3. Стратегія фокусування: зосередьтеся на конкретному сегменті ринку чи продукті.

Для найкращих результатів залучайте всі зацікавлені сторони до розробки стратегії: співробітників, клієнтів, інвесторів.

Забезпечте прозорість і донесіть стратегію до всіх у компанії. І будьте готові до змін: коригуйте свою стратегію відповідно до подій на ринку.

Розробка комплексної бізнес-стратегії та тактики є складним і трудомістким процесом, але він необхідний для досягнення довгострокового успіху. Використовуйте цей посібник як відправну точку та адаптуйте його до потреб вашої компанії.

esc
Поділитись у
или
Школа PM
У динамічному бізнес-середовищі важливо мати чітко визначений стратегічний план. Стратегічний план працює як дорожня карта для керування організаціями, сприяє адаптації та використанню можливостей. Cтворення...
15 травня 2024   •   17 min read
Школа PM
Це друга частина нашого матеріалу про процес стратегічного планування. Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з ним з самого початку. А якщо ви вже це зробили, ласкаво просимо до наступної частини...
15 травня 2024   •   12 min read
Школа PM
Це заключна частина нашого великого матеріалу з детальним описом процесу стратегічного планування. Щоб прочитати його від початку, натисніть на посилання. Крок 1: Застосуйте SWOT для встановлення пріоритетів...
15 травня 2024   •   14 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂