•     •   13 min read

Що таке матриця відповідальності в проєктному менеджменті

У цій статті ми детально пояснюємо, що таке матриця відповідальності (RACI Matrix) як її можна впровадити у свій робочий процес для покращення координації проєктів.

Знайомство з матрицею відповідальності

Матриця відповідальності (RACI Matrix) – це важливий інструмент управління проєктами, що допомагає чітко розподілити ролі та обов'язки в рамках проєкту. Вона оптимізує комунікацію і забезпечує розуміння кожним членом команди своїх обов'язків, визначаючи, хто є відповідальним, підзвітним, з ким слід консультуватися та кого слід інформувати про виконання завдання. Завдяки такому підходу проєкт виконується ефективніше шляхом усунення дублювання та неясності.

Поняття матриці відповідальності (RACI Matrix)

Що таке матриця відповідальності?

Матриця відповідальності в англійській мові позначається абревіатурою RACI – Responsible, Accountable, Consulted, and Informed. Таким чином, ця структура допомагає визначити, хто несе безпосередню відповідальність за виконання завдання, хто відповідає за моніторинг його успіху, з ким слід консультуватись під час процесу і хто має бути поінформований про результати.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Давайте познайомимося з визначеннями абревіатури RACI:

R (Responsible) — Відповідальний
Цю роль призначають окремому працівнику або цілій команді, відповідальній за виконання роботи. Вони виступають виконавцями, чиї зусилля напряму впливають на завершення завдання. За різні частини завдання можуть відповідати кілька людей, проте чіткий розподіл обов'язків забезпечує організоване виконання.

A (Accountable) — Підзвітний
Часто його називають «кінцевим затверджуючим органом» — це людина, яка в підсумку відповідає за належне і повне завершення роботи. Для уникнення двозначності щодо того, хто саме відповідає за якість і завершення роботи, за кожне завдання повинна відповідати одна особа.

C (Consulted) — Консультуючий
Це спеціалісти, які передають необхідні знання та досвід перед реалізацією завдання. З ними ведеться двостороння комунікація для надання рекомендацій, які мають вплив на виконання завдання. Вони важливі для прийняття зважених рішень та передбачає залучення осіб, які можуть надати комплексне глибоке бачення завдання.

I (Informed) — Поінформований
Співробітники цієї категорії повинні бути в курсі прогресу та результатів виконання завдання, однак вони не беруть участі у його виконанні особисто. Інформування цих осіб гарантує, що усі зацікавлені сторони знатимуть про розвиток проєкту, не втручаючись у процедури ухвалення рішень. Як правило, це одностороння комунікація.

Шляхом визначення цих ролей організації можуть мінімізувати непорозуміння, а також забезпечити ефективне виконання кожного завдання з усіма необхідними ресурсами та належним наглядом, що підвищує рівень загальної координації та підзвітності проєкту.

Чим відрізняються RACI від RASCI

Матриці RACI та RASCI є інструментами, що використовуються в управлінні проєктами для визначення ролей та обов'язків членів команди, але вони дещо відрізняються за своїми складовими.

Матриця RASCI

Матриця RASCI включає всі елементи матриці RACI з додаванням однієї додаткової ролі: S — Допоміжні

Особа або група осіб, які надають додаткову підтримку відповідальному у реалізації завдання. Сюди може входити надання ресурсів, допомога у виконанні допоміжних ролей або будь-яка інша підтримка, необхідна для виконання завдання.

Основні відмінності

Основна відмінність матриці RACI від матриці RASCI полягає в тому, що в RASCI додано «Допоміжна» роль, яка допомагає врахувати участь тих, хто забезпечує підтримку та ресурси, необхідні для виконання завдань. Це може бути особливо корисно у великих проєктах, де кілька команд або осіб сприяють виконанню завдання опосередковано, допомагаючи тим, хто напряму відповідає за його виконання.

Обидві матриці використовуються для підвищення прозорості та впорядкування процесу комунікації в команді шляхом чіткого визначення відповідальних, підзвітних, консультуючих та поінформованих за кожне завдання. Однак вибір між використанням RACI або RASCI часто залежить від конкретних потреб проєкту та рівня деталізації, необхідного для визначення командних ролей. Наявність додаткової «допоміжної» ролі в RASCI є найбільш корисною у комплексних проєктах, де існує декілька ступенів забезпечення підтримки.

Важливість відповідальних ролей в управлінні проєктами

Визначивши відповідальні (RACI) ролі, керівники проєктів можуть створити структуроване робоче середовище. В ньому можливо не лише підвищити рівень організаційної прозорості, але й примножити операційну ефективність. Нижче ми розглянемо важливість відповідальних ролей і те, як вони сприяють успішному завершенню проєкту.

Ключові переваги визначення відповідальних ролей:


 1. Чіткість і прозорість: Завдяки чітко визначеним ролям підвищується прозорість. Розуміння того, хто за що відповідає, зменшує ймовірність дублювання обов'язків або нехтування ними.
 2. Посилення підзвітності: Матриця відповідальності гарантує, що за завершення завдання відповідає конкретна особа. Це підвищує підзвітність впродовж усього проєкту, шляхом призначення однієї особи для реалізації кожного завдання.
 3. Покращена комунікація: Ролі «консультуючих» та «поінформованих» у матриці відповідальності сприяють кращому потоку комунікації, гарантуючи, що всі учасники проєкту будуть належним чином поінформовані та зможуть зробити свій внесок за потреби.
 4. Ефективність у прийнятті рішень: Чіткий розподіл ролей сприяє швидшому прийняттю рішень, оскільки завжди зрозуміло, хто має повноваження приймати рішення і з ким потрібно проконсультуватися або кого поінформувати про ці рішення.
 5. Стратегічне узгодження та оптимізація ресурсів: Забезпечує відповідність завдань стратегічним цілям та оптимізує розподіл ресурсів шляхом узгодження завдань з відповідними навичками працівників, покращуючи результати проєкту та використання ресурсів.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Створення ефективної матриці відповідального

Створення матриці відповідального може впорядкувати процеси управління проєктами та забезпечити чіткий розподіл ролей у ньому. Нижче ми розповімо, як розробити матрицю відповідального для вашого проєкту:

Кроки для створення матриці відповідального

Для ефективної побудови матриці відповідального слід виконати наступні кроки, щоб чітко і комплексно охопити ролі та завдання у вашому проєкті:

1️⃣ Перерахуйте завдання та очікувані результати

Розпочніть з переліку всіх завдань, етапів та кінцевих результатів, які передбачені на проєкті. Цей список стане основою вашої матриці, гарантуючи, що кожен важливий компонент проєкту буде врахований.

2️⃣ Розподіліть ролі в проєкті

Занесіть до переліку зацікавлених сторін проєкту, членів команди та всіх осіб, які безпосередньо впливають на проєкт або на яких він може вплинути. До них належать усі — від спонсорів проєкту та керівників команд до зовнішніх експертів. Чітке визначення участі кожного учасника гарантує точний розподіл обов'язків.

3️⃣ Розподіл відповідальних ролей:

 • Відповідальний Слід призначити особу, яка буде виконувати завдання. Ця роль, як правило, є практичною, і на членів команди покладено безпосереднє виконання завдання.
 • Підзвітний Визначте, хто несе повну відповідальність за правильне і своєчасне виконання завдання. Найчастіше це менеджер проєкту або керівник команди. Щоб уникнути плутанини, має бути лише одна відповідальна особа.
 • Консультуючі Потрібно визначити експертів та зацікавлених осіб, з якими варто проконсультуватися щодо необхідної для виконання завдання отримання інформації. Ці дані мають велике значення для обґрунтованого прийняття рішень.
 • Інформовані Перерахуйте тих, хто потребує інформації про хід або результати виконання завдань. Їхнє інформування допомагає підтримувати прозорість роботи організації та може сприяти подальшій або одночасній діяльності в рамках проєкту.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4️⃣ Перегляд та коригування

Після завершення початкового налаштування матриці відповідальності перегляньте її разом зі своєю командою, щоб забезпечити взаєморозуміння та узгодженість усіх ролей та обов'язків. Такий аналіз має критичне значення для переконання, що жодне завдання не пропущене і що обов'язки рівномірно розподілені, без перевантаження окремих учасників проєкту.

5️⃣ Ітерація та оновлення

У ході реалізації проєкту може виникнути потреба переглянути та скоригувати матрицю відповідальних. Оновлення можуть знадобитися у зв'язку зі змінами в обсязі проєкту, його завданнях або складі команди. Такі рішення потрібні для того, щоб матриця залишалася актуальною та ефективною впродовж усього життєвого циклу проєкту.

Шаблон матриці відповідальності

У стандартному шаблоні матриці відповідальності рядки представляють завдання або результати, а стовпці — членів команди або ролі зацікавлених сторін. Кожну клітинку матриці заповнюють одним із кодів RACI, щоб вказати зв'язок ролі із завданням.


Ця структура допомагає візуалізувати розподіл ролей і гарантує, що кожен аспект проєкту буде охоплений відповідними членами команди.

Дотримуючись цих рекомендацій і використовуючи добре структурований шаблон, організації можуть ефективно впроваджувати матрицю відповідальності для покращення координації, підзвітності та загального успіху проєкту.

Впровадження матриці RACI: Кращі практики та поради

FAQ: Як впровадити матрицю відповідальності

Нижче наведені поширені запитання, відповідь на які допоможуть вам ефективно впровадити матрицю відповідальності у ваші проєкти:

❓ Який перший крок у впровадженні матриці відповідальності?

Почніть з чіткого визначення обсягу та всіх завдань вашого проєкту. Розбиття проєкту на конкретні завдання або результати має вирішальне значення для точного розподілу ролей.

❓ Чи можуть ролі перетинатися в матриці відповідальності?

Звичайно, деякий збіг можливий, особливо в невеликих командах, але важливо звести його до мінімуму. Переконайтеся, що обов'язки кожної ролі чітко визначені, щоб уникнути плутанини та забезпечити підзвітність.

❓ Що робити зі змінами в структурі команди або обсягу проєкту?

Регулярно переглядайте та оновлюйте матрицю, щоб врахувати зміни в структурі команди або обсязі проєкту. Коригування можуть знадобитися, якщо з'являються нові завдання або якщо відбуваються зміни в складі команди чи керівництві.

❓ Які помилки можуть виникнути при використанні матриці?

Основні помилки включають надмірне ускладнення, неможливість оновити матрицю в міру розвитку проєкту та відсутність комунікації щодо розподілу ролей. Уникнути цього можна, якщо зробити матрицю простою, регулярно переглядати її та відкрито обговорювати з учасниками проєкту.

❓ Які інструменти можуть допомогти у веденні матриці відповідальності?

У створенні та підтримці матриці може допомогти системи для управління проєктами, такі як Microsoft Project, Asana або Worksection. Ці інструменти дозволяють легко здійснювати оновлення та забезпечують наочність, що є вкрай важливим для динамічних проєктів.

Кращі методи для кожної ролі відповідальних

Для ефективного впровадження матриці відповідальності дуже важливо, щоб кожна роль — відповідальний, підзвітний, консультуючий та поінформований — виконувалася з максимальною точністю. Ось кілька методів, які допоможуть забезпечити чітке розуміння кожної ролі та ефективне управління нею:
 • Відповідальний Переконайтесь, що призначений працівник є компетентним і має необхідні ресурси. Регулярно інформуйте їх про очікування та терміни виконання завдання.
 • Підзвітний Має мати чітке уявлення про хід виконання проєкту і бути готовим у разі виникнення труднощів допомогти. Вони мають бути тими, хто приймає рішення, або мати прямий доступ до тих, хто їх ухвалює.
 • Консультуючі Обрані за їхній досвід, вони повинні ефективно надавати поради, не сповільнюючи процес прийняття рішень.
 • Поінформовані Тримайте їх в курсі подій за допомогою регулярної комунікації. Щоб уникнути перевантаження відповідальної команди, використовуйте автоматизовані інструменти для надсилання оновлень.
​​​​​​​​​​​​​​​

Матриця відповідальності в дії: Приклади та кейси

Приклад 1: Проєкт з розробки програмного забезпечення  🖥️

У проєкті з розробки програмного забезпечення, що мав на меті запуск нового додатку, для визначення чітких ролей була використана матриця відповідальності:
 • Керівник проєкту: Відповідає за нагляд за ходом проєкту та прийняття стратегічних рішень.
 • Розробники програмного забезпечення: Відповідають за виконання завдань з розробки.
 • Команда ІТ-безпеки: Консультувала щодо заходів безпеки та перевірок на відповідність вимогам.
 • Клієнт: Інформує команда про прогрес на ключових етапах.​​
​​​​​​​​​​
Такий структурований розподіл ролей гарантував безперебійний процес розробки, своєчасні результати та дотримання стандартів безпеки, що призвело до успішного завершення проєкту в рамках бюджету та в зазначені терміни.

Приклад 2: Маркетингова кампанія  🎯

Матриця відповідальності стала ключовим фактором в управлінні маркетинговою кампанією з виведення на ринок нового продукту:
 • Менеджер з маркетингу: Відповідає за загальний успіх та узгодженість кампанії.
 • Творча команда: Відповідала за розробку та створення маркетингових матеріалів.
 • Юридичний відділ та відділ комплаєнсу: Консультує, щоб усі матеріали відповідали нормативним вимогам.
 • Відділ продажів: Інформувала команда про хід кампанії, щоб узгодити стратегії продажів з маркетинговими зусиллями.​
​​​​​​​​​​
Такий підхід гарантував, що всі рекламні матеріали були не лише креативними, але й відповідали правовим нормам, що сприяло проведенню єдиної та ефективної маркетингової кампанії, яка значно підвищила обізнаність про продукт.

Вибір програмного забезпечення для управління проєктами за матрицею відповідальності

Функції, на які варто звернути увагу в програмному забезпеченні

При виборі програмного забезпечення для управління проєктами з підтримкою використання матриці відповідальності дуже важливо зосередитися на функціях, які сприяють прозорій комунікації, чіткому розподілу ролей і наочності завдань. Ключові функціональні можливості передбачають охоплювати:


 • Можливість визначення ролей: Програмне забезпечення повинно дозволяти легко визначати та призначати ролі (відповідальний, підзвітний, консультуючий, поінформований) членам команди.
 • Видимість завдань: Інструменти повинні надавати всебічну картину з детальним описом того, хто за що відповідає, забезпечуючи поінформованість і підзвітність усіх членів команди.
 • Системи сповіщень: Автоматизовані сповіщення та повідомлення необхідні для того, щоб усі відповідні сторони були в курсі змін або виконання завдань, пов'язаних з матрицею.
 • Спільні робочий простір: Платформа повинна забезпечувати простір, де члени команди можуть ефективно співпрацювати, що полегшує консультування та інформування інших відповідно до вимог матриці.
 • Інтеграційні можливості: Ефективна інтеграція з іншими інструментами та системами може допомогти впорядкувати різні аспекти управління проєктами та забезпечити безперебійну комунікацію між платформами.​​
​​​​​​​

Популярні інструменти: Worksection та інші

Різні інструменти управління проєктами, включаючи Worksection, Asana, Trello і Microsoft Project, пропонують надійну підтримку матриці відповідальності, кожний з них має свої унікальні можливості. Worksection вирізняється інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, який спрощує процес управління проєктами, повністю підтримуючи при цьому матрицю відповідальності. 


Система дозволяє користувачам чітко визначати та розподіляти ролі, покращуючи видимість завдань і гарантуючи, що кожен член команди розуміє свої обов'язки. За допомогою надійної системи сповіщень та зручної навігації Worksection забезпечує інформування всіх учасників та узгодженість їхніх дій з цілями проєкту. Можливість інтеграції з різними каналами комунікації та інформаційними системами робить Worksection універсальним вибором для команд, які прагнуть до безперешкодної співпраці та узгодженості даних.

Інші платформи також можуть підтримувати функції матриці RACI, але відрізняються складністю інтерфейсу та можливостями інтеграції. Деякі з них надають широкі можливості кастомізації та складну аналітику, що робить їх ідеальними для великих організацій або тих, що мають спеціалізовані вимоги, які виходять за рамки впровадження відповідальності. Завдяки зручному для користувача підходу та широкому набору функцій Worksection є чудовим варіантом для команд, які цінують простоту та ефективність в управлінні проєктами.

Переваги та виклики матриці відповідальності

Переваги та недоліки матриці відповідальності

Матриця відповідальності є популярним інструментом управління та пропонує структуровану ясність в управлінні проєктами, але водночас створює певні перешкоди. Ось її основні переваги та виклики:

Переваги

Чіткий розподіл ролей: Матриця відповідальності чітко розмежовує відповідальних, підзвітних, консультуючих та поінформованих щодо кожного завдання, що зменшує плутанину та перетинання обов'язків.

Покращена підзвітність: Призначаючи конкретні ролі членам команди, стає легше відстежувати результати роботи та притягувати людей до відповідальності за їхню участь у проєкті.

Покращена комунікація: Визначаючи, з ким потрібно консультуватися, а кого інформувати, матриця відповідальності  гарантує, що всі необхідні лінії зв'язку відкриті, покращуючи загальну комунікацію в проєкті.

Ефективне прийняття рішень: Завдяки чіткій підзвітності рішення можуть прийматися швидко та ефективно, що часто призводить до прискорення реалізації проєкту.

Усунення перетину обов'язків: Чітко окреслюючи обов'язки, матриця допомагає уникнути дублювання зусиль, тим самим підвищуючи ефективність.

Виклики

Складність роботи у великих командах: У проєктах з великою кількістю зацікавлених сторін матриця може стати складною і громіздкою, що ускладнює управління.

Спротив змінам: Деякі члени команди можуть чинити опір структурованому характеру матриці, віддаючи перевагу більшій гнучкості у своїх ролях та обов'язках.

Витрати часу: Створення комплексної матриці відповідальності може зайняти багато часу, особливо у великих або складних проєктах.

Хибні інтерпретації: Якщо ролі в матриці відповідальності чітко не визначити, вони можуть бути неправильно витлумачені, що призведе до непорозумінь і неефективності.

Підвищена залежність: Існує ризик надмірного покладання на матрицю для визначення ролей та обов'язків, що може стримувати розвиток інновацій та адаптивність в команді.

Висновки

Матриця відповідальності — це потужний інструмент в управлінні проєктами, відомий своєю здатністю вносити порядок і ясність у розподіл ролей та обов'язків. Попри значні переваги, такі як покращення підзвітності та комунікації, вона не позбавлена проблем, таких як потенційна складність та опір з боку членів команди. 

Однак, за умови ефективного застосування, матриця може стати цінним активом, допомагаючи проєктним менеджерам керувати більш ефективно, організовано та успішно реалізовувати проєкти. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Школа PM
Знайомство з OKR Objectives and Key Results, або коротко — OKR — це один з найпоширеніших інструментів в управлінні бізнес-процесами, і не дарма. Саме OKR допомагає встановити цілі для всієї команди,...
3 червня 2024   •   9 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂