•     •   7 min read

Як ефективно писати цілі SMART

Короткий огляд

SMART — це система встановлення цілей, які передбачає їх конкретність, вимірність, досяжність, релевантність та обмеженість у часі. 
Конкретні завдання є чіткими та чітко визначеними, вимірні — піддаються кількісному вимірюванню, досяжні цілі є реалістичними та втілювальними, релевантність узгоджується з ширшими планами, а цілі, обмежені часом, мають кінцевий термін втілення.

Дотримання критеріїв SMART сприяє ефективному плануванню та відстеженню прогресу, підтримці мотивації та досягнення успіху. Такий підхід гарантує, що наміри є не просто розпливчастими прагненнями, а конкретними цілями з чіткою дорожньою картою для їх досягнення. Методологія SMART надає чітку структуру для ефективного встановлення та досягнення цілей, хай то особистий розвиток, бізнес чи управління проєктами.

🎯Що таке SMART-цілі?

SMART-цілі – це метод постановки цілей. Ціль SMART означає абревіатуру, яка всебічно описує ціль і служить орієнтиром для того, щоб цілі були чіткими, дієвими та досяжними.

 • S — specific тобто конкретні цілі чітко визначають, чого потрібно досягти.
 • M — measurable вимірні цілі встановлюють критерії для оцінки прогресу.
 • A — achievable досяжні цілі є реалістичними та доступними, що забезпечує мотивацію та здійсненність.
 • R — relevant релевантні цілі поєднуються з великими планами та допомагають досягти більшого успіху.
 • T — time bound обмежені часом цілі мають визначені часові рамки для виконання, що підвищує підзвітність і терміновість.

Дотримуючись цілей SMART, окремі особи та цілі організації можуть встановлювати цілі, які будуть визначеними, які можна відстежувати та з більшою ймовірністю їх досягати. Цей структурований підхід до раціонального встановлення цілей сприяє чіткості, мотивації та успіху в різних сферах, від особистого розвитку до професійних стратегій.

Покроковий посібник зі встановлення цілей SMART

Перед вами покроковий посібник із встановлення цілей SMART. Ви отримаєте детальне пояснення щодо кожної характеристики — конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності та окресленості у часі — і зможете перевірити ваші цілі на чіткість, досяжність та дієвість. Подальші інструкції допоможуть вам налаштуватися на конструктивний розвиток та спрямують до успіху. 

1️⃣S (Конкретність)

У контексті цілей SMART «конкретність» означає чітке та однозначне визначення цілі. Щоб забезпечити таку конкретність, чітко сформулюйте, чого ви хочете досягти, включно з тим, хто бере участь, чому це важливо, де це відбуватиметься та які існують обмеження чи вимоги. Уникайте розпливчастих слів і точно описуйте бажаний результат.


Наприклад, замість того, щоб визначати мету як «збільшити продажі», конкретизуйте її, сказавши «збільшити місячний дохід від продажів на 15 % протягом наступного кварталу». Така чіткість гарантує, що всі учасники зрозуміють мету та зможуть працювати над її ефективним досягненням.

2️⃣M (Вимірюваність)

З огляду на цілі SMART, «вимірюваність» означає встановлення конкретних критеріїв для оцінки прогресу та успіху. Щоб встановити SMART ціль, яку можна виміряти, визначте такі показники, які можуть кількісно визначити ваш прогрес у досягненні мети. Визначте також, як ви будете вимірювати успіх і відстежувати свій прогрес з часом.


Наприклад, якщо ваша мета — підвищити рівень задоволеності клієнтів, ви можете виміряти це за допомогою відповідей на опитування, рейтингів або відгуків. Переконайтеся, що ці показники піддаються кількісному виміру, як-от відсотки, цифри чи фінансові значення, щоб ви могли об’єктивно оцінювати свій прогрес і за потреби коригувати стратегії для досягнення ваших цілей.

3️⃣A (Досяжність)

Встановлюючи досяжні цілі в рамках SMART, переконайтеся, що вони є реалістичними. Оцініть свої ресурси, можливості та обмеження, щоб визначити, чи є мета здійсненною. Прагніть до балансу між амбіціями та досяжністю, враховуючи свої навички, час і наявні ресурси.


Розбивайте більші завдання на менші, якими легше керувати, щоб зберегти натхнення і запобігти перевантаженню. Встановіть контрольні показники, щоб відстежувати прогрес і вносити корективи за потреби. SMART цілі, які стимулюють розвиток ваших можливостей, залишаючись у межах досяжності, сприяють підтриманню мотивації та неухильному просуванню до успіху.

4️⃣R (Релевантність)

У контексті SMART, «релевантність» цілей означає узгодження ваших поточних цілей з масштабнішими планами та сприяння вашій загальній місії чи меті. Щоб поставити релевантні SMART цілі, подумайте, як вони вписуються в загальну картину ваших особистих чи організаційних прагнень. Узгодьте завдання зі стратегічними пріоритетами, цінностями та довгостроковими планами.


Оцініть, чи матиме досягнення цілі SMART суттєвий вплив на ваші цілі, і чи це відповідає поточним задачам та можливостям. Забезпечуючи релевантність, ви можете ефективно зосередити свої зусилля та ресурси, втілюючи загальне бачення.

5️⃣T (Окресленість в часі)

Встановлення часових обмежень для SMART цілей має вирішальне значення для забезпечення впорядкованості та підзвітності. Чіткі дедлайни створюють відчуття структури та імпульсу, запобігаючи прокрастинації та забезпечуючи своєчасний прогрес.

Встановлюючи конкретні часові рамки для досягнення мети, ви отримуєте чіткі очікування щодо того, коли мають бути досягнуті результати, і це допомагає ефективніше планувати та розставляти пріоритети завдань.


Крім того, терміни також є засобом для вимірювання прогресу та оцінки ефективності. Короткострокові чи довгострокові цілі SMART, обмежені в часі, допомагають підтримувати концентрацію, мотивацію та енергію, зрештою збільшуючи ймовірність успіху.

Додаткові ідеї та поради щодо цілей SMART

Для ефективного застосування системи цілей SMART зверніть увагу на такі додаткові параметри та підказки:

 • Обов’язкова ясність: переконайтеся, що ваші ідеї чіткі та лаконічні, уникайте двозначності чи нечіткості в їх формулюванні.
 • Декомпозиція: розділяйте більші цілі на менші завдання або етапи. Це зробить їх простішими для керування та розв’язання, що своєю чергою забезпечить відчуття виконаного обов’язку”.
 • Будьте гнучкими: хоча встановлення SMART цілей є важливим, залишайтеся гнучкими, щоб адаптувати їх відповідно до можливих змін обставин. Така гнучкість дозволить вам ефективно реагувати на нові можливості чи виклики.
 • Відстежуйте прогрес: регулярно відстежуйте свій прогрес у досягненні цілей. Це допоможе вам тримати руку на пульсі та вносити необхідні зміни для пришвидшення успіху.
 • Підтримуйте мотивацію: відзначайте досягнення, якими б малими вони не здавалися. Усвідомлення прогресу підвищує моральний дух і зберігає мотивацію продовжувати працювати над досягненням ваших цілей.
 • Зворотний зв’язок: не відмовляйтеся від зворотного зв’язку від оточення, хай то колеги, наставники чи керівники. Їхня думка може показати перспективи та допомогти уточнити ваші цілі для кращих результатів.
 • Міркуйте та вчіться: виділіть час, щоб обміркувати свій процес постановки цілей і його результати. Визначте, що спрацювало добре, а що гірше, і використовуйте цю статистику, щоб надалі вдосконалити свій підхід.
Долучивши ці ідеї та поради до системи SMART, ви зможете максимізувати свою ефективність і досягти більшого успіху у своїх починаннях.

🔀Як перемикання контексту впливає на досягнення мети

Перемикання контексту, тобто переключення між різними завданнями, можуть перешкоджати досягненню цілей SMART, порушуючи концентрацію, знижуючи продуктивність і збільшуючи кількість помилок.

Це розсіює увагу та знижує ефективність досягнення SMART мети. Проте зосередження на одному завданні ймовірно покращить концентрацію для досягнення мети.

📈Роль короткострокових цілей у досягненні довгострокових цілей

Встановлення короткострокових, вимірюваних цілей SMART сприяє довгостроковому успіху, забезпечуючи чіткі віхи, підтримуючи мотивацію та дозволяючи своєчасно коригувати курс дій. Досягнення цих менших цілей поступово просуває прогрес, зміцнюючи впевненість і відданість більшим, всеосяжним амбіціям. 

Такий ітеративний підхід сприяє стабільному прогресу та підвищує ймовірність довгострокового досягнення мети.

📆Розробка досконалого 90-денного плану

90-денний план із застосуванням системи SMART використовується для встановлення короткострокових цілей і стратегічного планування. Він окреслює конкретні цілі, які мають бути досягнуті протягом тримісячного періоду, і надає чітку дорожню карту прогресу. 
Такі плани зазвичай створюються на початку нового кварталу або проєктного циклу, щоб встановити досяжні цілі та оцінити успіх. Вони сприяють зосередженості, підзвітності та розвитку, спонукаючи рухатися до більших, довгострокових цілей.

Розробка 90-денного плану за принципами системи цілей SMART передбачає:


 • Визначення конкретних цілей на наступні три місяці.
 • Встановлення вимірюваних етапів для відстеження прогресу.
 • Перевірка досяжності цілей в межах зазначеного часу.
 • Узгодження цілей з відповідними пріоритетами та стратегічними планами.
 • Встановлення часових термінів для кожного етапу.
 • Розділення завдань на практичні кроки.

Регулярно переглядайте та коригуйте план цілей SMART за потреби, щоб не відставати від плану та досягати успіху протягом призначеного 90-денного періоду.

Висновки

У підсумку стає зрозуміло, чому засади системи SMART важливі для ефективної постановки цілей та їх досягнення. Дотримання цих принципів перетворює ідеї на конкретні, вимірні, досяжні, релевантні та окресленими у часі цілі. Такий підхід забезпечує ясність, підзвітність і мотивацію.

Не нехтуйте чіткими формулюваннями цілей, встановленням вимірюваних критеріїв оцінки, аналізом щодо їх здійсненності, а також узгодженням цілей SMART із ширшими пріоритетами та встановленням реалістичних дедлайнів. Приготуйтеся до регулярної постановки цілей, тобто коригування та вдосконалення на цьому шляху.

Завдяки своїй ясності та узгодженості, цілі SMART будують дорожню карту успіху, буквально спрямовуючи вас до бажаних результатів. Отже, хай то особистісне зростання, професійний розвиток чи організаційний успіх, застосовуйте критерії SMART до своїх цілей і спостерігайте, як ваші прагнення перетворюються на реальність. Ставте високу мету, залишайтеся відданими та сміливо відзначайте свої досягнення на цьому шляху!

esc
Поділитись у
или
Школа PM
Гібридна робота – це гнучка модель зайнятості, яка поєднує в собі елементи як віддаленої, так і офісної роботи. За такого підходу працівники мають можливість розподіляти свій робочий час між роботою в...
9 червня 2024   •   23 min read
Школа PM
Підходи «Зверху вниз» і «Знизу вгору» окреслюють, як організації орієнтуються в процесі прийняття рішень та їхнього виконання. Ці підходи розмежовують стилі управління та втілюють різні культури в організаціях...
5 червня 2024   •   11 min read
Школа PM
Знайомство з OKR Objectives and Key Results, або коротко — OKR — це один з найпоширеніших інструментів в управлінні бізнес-процесами, і не дарма. Саме OKR допомагає встановити цілі для всієї команди,...
3 червня 2024   •   9 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂