•     •   10 min read

10 Типів організаційних структур компаній

Організаційна структура компанії допомагає побачити побудову бізнесу «зсередини»: як розподілені ролі та відповідальність, і навіть як відбуваються основні бізнес-процеси. Організаційна схема бізнесу допомагає виявити «слабкі місця», ефективно планувати та скорочувати витрати, розробляти продуктивну стратегію управління.

У цій статті ми розповімо про найпопулярніші типи організаційної структури підприємства і розберемося, як побудувати оптимальну схему корпоративної структури на прикладах детальних схем.

Що таке організаційна структура?

Організаційна структура підприємства — це модель, яка пояснює взаємовідносини між працівниками або цілими підрозділами.

Вона будує ієрархію всередині компанії та визначає принцип дій при прийнятті та виконанні рішень.

Права та обов’язки керівників і працівників встановлюються на основі організаційної структури. Крім того, типи організаційної структури впливають на ключові ролі для досягнення загальних бізнес-цілей.


Ми обговоримо 10 основних типів організаційних структур, поширених в управлінні бізнесом. І відразу зауважимо: це не догма. Немає обмежень у виборі та застосуванні конкретних організаційних схем. Ви можете адаптувати організаційну структуру під себе, змінювати або комбінувати різні типи організаційних систем для різних сфер діяльності. Але для цього потрібно розуміти особливості кожного з типів організаційних структур.

1️⃣Ієрархічна організаційна структура

Ієрархічна організаційна структура компанії — це одна з класичних типів організаційних систем. Вона встановлює чітко визначені функції, права та обов’язки працівників. За управління відповідає центральний «вузол».


За своєю суттю ієрархічна структура належить до пірамід: найвищий рівень влади знаходиться на вершині, а подальші рівні влади зменшуються зверху вниз.

При цьому методі організації прийняття рішень також здійснюється зверху вниз. Керівники або вище керівництво приймають важливі рішення, а потім передають їх керівникам середньої ланки, а ті далі – співробітникам нижчого рівня для реалізації.

Існують ієрархічні організації з різними рівнями управління, влади чи повноважень. Це найпоширеніший вибір для великих традиційних організацій, таких як уряди та організовані релігії.

Переваги

 • Проста та зрозуміла організаційна структура;
 • Прозора ієрархія та звітування;
 • Просте управління;
 • Ефективна для невеликих компаній.

Недоліки

 • Негнучка та повільна у прийнятті рішень;
 • Комунікація між відділами обмежена;
 • Не підходить для компаній, які швидко зростають.

2️⃣Функціональна організаційна структура

Цей тип організаційної структури передбачає розподіл обов’язків відповідно до професійних навичок. Співробітники групуються залежно від функцій, які вони виконують. Крім генерального директора, є директори, відповідальні за окремі напрямки: продажі, виробництво, директор з маркетингу та ін.


Функціональна структура є однією з найпоширеніших серед видів організаційних структур. Ця структура встановлює чіткі очікування та має чітко визначений ланцюг команд. Однак ця структура ризикує виявитися занадто обмеженою, вона може перешкоджати зростанню співробітників, а також спілкуванню та співпраці між відділами.

Водночас функціональна структура сприяє спеціалізації, масштабованості та підзвітності. Цю модель традиційно використовують холдинги — підприємства з багатьма сферами діяльності та широким асортиментом продукції.

Переваги

 • Високий рівень кваліфікації співробітників;
 • Ефективне застосування ресурсів;
 • Роботу спеціалістів легко координувати.

Недоліки

 • Бюрократія та повільність;
 • Комунікація між різними підрозділами обмежена;
 • Не підходить для динамічних ринків.

3️⃣Горизонтальна, або плоска організаційна структура

Система управління з мінімальною кількістю керівників середньої ланки. Рішення в таких типах організаційних систем приймаються переважно лінійними співробітниками з відповідним досвідом і компетенціями.


Компанія з Горизонтальною структурою має короткий ланцюжок командування. Це дозволяє співробітникам зосереджуватись і витрачати час на великі цілі, оскільки вони мають більше автономії, свободи та незалежності для виконання своїх ролей і обов’язків.

Цей тип корпоративної структури в основному прийнятий невеликими компаніями та стартапами на ранній стадії, оскільки їхня робота та зусилля в невеликій компанії відносно прозорі. Таким чином, повноваження приймати рішення розподіляються, і працівники несуть відповідальність за свої рішення.

Горизонтальна або плоска організаційна структура майже неможлива або просто марна для великих компаній з великою кількістю проєктів і співробітників. Швидше за все, у міру зростання вашого бізнесу вам доведеться вибирати іншу організаційну систему.

Переваги

 • Швидке прийняття рішень;
 • Комунікація та координація без перешкод;
 • Співробітники добре мотивовані.

Недоліки

 • Вимагає дуже кваліфікованих та дисциплінованих співробітників;
 • Не підходить для великих компаній
 • Складно управляти розгалуженими задачами.

4️⃣Дивізіонна організаційна структура

У цій організаційній структурі генеральний менеджер відповідає за стратегію та розвиток компанії, а керівники підрозділів — за оперативне управління. Обов’язки, відповідальність і завдання кожного керівника залежатимуть від специфіки бізнесу.


Дивізіонна організаційна структура використовується корпораціями та великими організаціями частіше, ніж інші типи організаційних систем, через їх ширший спектр продуктів і послуг. Кожна філія має власний підрозділ, який відповідає або продукту, або географії та містить необхідні ресурси та функції, необхідні для підтримки продуктової лінії та географії.

Дивізіонна структура дозволяє таким корпораціям краще зосереджуватися на різних підрозділах. Головною перевагою цієї структури є незалежність операційної діяльності, тобто проблеми однієї компанії не загрожують існуванню інших.

Переваги

 • Швидка адаптація до змін ринку;
 • Автономія філій;
 • Відповідальність менеджерів зростає.

Недоліки

 • Дублювання функцій;
 • Великі витрати та збільшення податків;
 • Складна координація між підрозділами.

5️⃣Матрична організаційна структура

Складна організаційна структура, де виконавець одночасно звітує і функціональному менеджеру, і керівнику проєкту. Вузький спеціаліст може бути тимчасово підпорядкований керівнику конкретного проєкту. Проте від основної роботи його в цей час не звільняють.


Наприклад, спеціаліст зі зв’язків із громадськістю може мати зобов’язання звітувати в командах маркетингу та продукту. Або складніший приклад для великої компанії: усі інженери можуть бути в одному інженерному відділі та підпорядковуватися його керівнику. Але ті ж самі інженери можуть бути прикріплені до різних проєктів і звітувати також перед керівниками цих проектів.

Матрична Організаційна структура дещо складніша за інші типи організаційних систем, тому може викликати певну плутанину щодо підзвітності та спілкування, особливо серед нових працівників. У такій організаційній структурі існує кілька видів звітності.

Переваги

 • Гнучка та адаптивна організаційна структура;
 • Ефективне використання ресурсів;
 • Дозволяє втілювати складні проєкти.

Недоліки

 • Складна та заплутана через поєднання декількох структур;
 • Вимагає дуже уважної координації дій;
 • Може провокувати непорозуміння.

6️⃣Командна організаційна структура

Командна організаційна структура базується на командах, які працюють над спільною метою, одночасно виконуючи свої індивідуальні завдання. Кожна команда самостійна, незалежна і несе повну відповідальність за результати своєї роботи. Такі команди включають різних спеціалістів (менеджерів, постачальників, майстрів виробництва, технологів, фінансистів), які одночасно працюють і над спільною метою, і над власними спеціалізованими завданнями.


Оскільки всі вони в одній команді та регулярно взаємодіють один з одним, вони передають ідеї швидше порівняно з іншими типами організаційних систем. Крім того, професіонали можуть звернутися по інформацію до інших відділів організації.

Командні Організаційні структури змінили спосіб роботи багатьох галузей товарів і послуг у всьому світі. Вони менш ієрархічні та більш гнучкі, тому сприяють розв’язанню проблем, ухваленню рішень і командній роботі.

Переваги

 • Співробітники добре мотивовані і залучені до роботи;
 • Швидке прийняття рішень;
 • Гнучкість та адаптивність. 

Недоліки

 • Потребує сумісних команд;
 • Підходить не для всіх задач;
 • Роботу різних команд буває складно узгодити.

7️⃣Мережева організаційна структура

Гібридне рішення, що поєднує дивізіонний і матричний типи організаційних систем, їх адаптивність й універсальність основних функцій управління. Мережева структура надає пріоритет співпраці та позитивним стосункам, аніж ієрархії.


У порівнянні з іншими типами організаційних систем, мережеві організації не мають ієрархічної організаційної схеми. Натомість вони створюють кластери, що складаються з різних відділів, бізнес-підрозділів або місцевих офісів, які за потреби працюють разом і використовують усі ресурси організації для досягнення цілей клієнтів.

Мережева організаційна структура є найбільш вигідною, коли компанія має багато підрозділів у різних географічних локаціях. Ця система передбачає взаємодію з внутрішніми та зовнішніми сторонами для надання продуктів чи послуг. Зосереджуючись на основних компетенціях, кожна організація може запропонувати свої найкращі продукти чи послуги.

Переваги

 • Гнучкість та адаптивність;
 • Помірні витрати;
 • Дозволяє швидко виводити на ринок нові продукти.

Недоліки

 • Складне керування;
 • Обмежена узгодженість;
 • Може використовуватись не у всіх нішах.

8️⃣Процесно-орієнтована організаційна структура

Основною особливістю організаційної структури, заснованої на процесах, є пріоритет процесів, а не функцій. Для такої компанії бізнес є набором процесів, стратегічних планів і стійкої системи вдосконалень. На відміну від функціональної структури та деяких інших типів організаційних систем, які часто розділяють роботу по категоріях, процесний підхід надає пріоритет саме взаємозв’язку завдань у загальній картині.


Отже, структуру, засновану на процесах, організовано так, щоб слідувати життєвому циклу продукту чи послуги. Наприклад, цю організаційну структуру можна представити як послідовні дослідження та розробку, створення продукту, виконання замовлень, виставлення рахунків і обслуговування клієнтів.

Організація, заснована на процесах, спирається на ідею, що кінцеві продукти або послуги є результатом послідовності внутрішніх процесів. Всі ці внутрішні процеси повинні бути організовані якомога краще. Процес залучення клієнтів не може розпочатися, доки у вас не буде повністю розроблений продукт для продажу. Таким же чином, процес виконання замовлення не може розпочатися, доки не буде залучено клієнтів і не буде замовлень продуктів для виконання.

Залучення клієнтів і виконання замовлення — це дві сторони однієї медалі, одна з яких підживлює іншу в безперервному циклі. Ці процеси танцюють у тандемі, де залучення клієнтів створює основу, а виконання замовлення забезпечує ефективність. Безперебійне виконання вимагає планування та координації обох процесів.

Переваги

 • Можливість зменшити витрати;
 • Зростання ефективності та швидкості;
 • Кожен учасник проєкту розуміє свою важливість у загальному процесі.

Недоліки

 • Можливі конфлікти між різними процесами;
 • Може спричиняти втрату комунікації.

9️⃣Кругова організаційна структура

Кругова організаційна структура базується на демократичній ієрархії. Менеджери тут не командири, а керівники. Вони знаходяться в центрі організації, поширюючи своє бачення назовні. Рішення приймаються колегіально всіма членами організації.


На відміну від відокремленої природи традиційних типів організаційних систем, де відділи працюють певною мірою незалежно, циркулярна модель позиціонує кожного як взаємопов’язані частини єдиного цілого.

Циркулярна організація сприяє довгостроковій співпраці та творчості, прагне розширити можливості людей. Soft skills, такі як комунікабельність, здатність працювати в команді, відповідальність та здатність приймати рішення, є критично важливими для кругової організаційної структури.

Переваги

 • Інформація вільно циркулює у компанії;
 • Індивідуальне об’єднується заради спільної більшої мети;
 • Співробітники мотивовані взаємодіяти між підрозділами.

Недоліки

 • Може бути складною, особливо для нових співробітників;
 • Підпорядкування не завжди зрозуміле новим учасникам.

🔟Лінійна організаційна структура

Це один із найпростіших і дуже поширених типів організаційних систем, що складається з ланцюгів, де кожен рівень управління має чіткі повноваження над наступним рівнем. Рішення йдуть по ланцюжку зверху від керівника до заступників, потім до начальників відділів і спеціалістів. Ланцюг командування дозволяє кожному керівнику відділу контролювати свої відділи.


Простими словами, лінійні організації мають чіткі лінії повноважень (ланцюг командування), що проходять від верхівки організації до найнижчих рівнів. Лінійні керівники можуть приймати самостійні рішення завдяки своїй єдиній структурі.

На відміну від інших структур, допоміжні послуги в цих організаціях не надаються. Основною перевагою лінійної структури можна назвати стабільність компанії.

Переваги

 • Проста взаємодія;
 • Права та обов’язки чітко прописані;
 • Дисципліна та контроль на високому рівні;
 • Виконавці мають перспективи кар’єрного зростання.

Недоліки

 • Менеджерам доводиться працювати з великою кількість задач, що розсіює їх увагу;
 • Індивідуальні рішення учасників, зокрема помилкові, впливають на роботу всієї компанії;
 • Немає прямої комунікації між виконавцями та найвищим керівництвом;
 • Дає можливість утисків з боку вищої ланки керівництва.

Висновки

Деякі типи організаційних структур поширеніші за інші, але немає єдиної «правильної» структури. Отже, яка структура найкраща для вашої компанії? Щоб знайти відповідь, ви повинні добре знати свою компанію, від поточних ролей і команд до стратегічного плану.

Як наразі організовані робочі функції та чи сприяє це комунікації та продуктивності? А як щодо можливостей зростання співробітників? Зворотний зв’язок від співробітників, керівництва та інших зацікавлених сторін може бути дуже корисним, щоб знайти правильний підхід до багатьох типів організаційних форматів. Але головний критерій найкращої (для вас) організаційної структури має бути підтримка ваших стратегічних планів.

Враховуйте це й не сумнівайтеся щодо використання різних гнучких і гібридних типів організаційної структури. Вони можуть змінюватися в ході життєвого циклу та розвитку компанії. Знайдіть свій оптимальний шлях, який підтримуватиме вашу продуктивну стратегію управління.

esc
Поділитись у
или
Школа PM
У динамічному бізнес-середовищі важливо мати чітко визначений стратегічний план. Стратегічний план працює як дорожня карта для керування організаціями, сприяє адаптації та використанню можливостей. Cтворення...
15 травня 2024   •   17 min read
Школа PM
Це друга частина нашого матеріалу про процес стратегічного планування. Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з ним з самого початку. А якщо ви вже це зробили, ласкаво просимо до наступної частини...
15 травня 2024   •   12 min read
Школа PM
Це заключна частина нашого великого матеріалу з детальним описом процесу стратегічного планування. Щоб прочитати його від початку, натисніть на посилання. Крок 1: Застосуйте SWOT для встановлення пріоритетів...
15 травня 2024   •   14 min read
Почніть роботу прямо зараз
Введіть, будь ласка, свій справжній email 🙂